ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Вписвания по обекти на ИС

В тази секция можете да се запознаете с процедурата за разглеждане на искания за вписване на промени относно обектите на ИС.
Тук също така ще намерите приложимото специализирано законодателство, свързано с обектите на ИС и поддържаните във връзка с тях регистри и официални бази данни, както и общоприложимите нормативни актове.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg