ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Мисия и визия

Мисия

Мисията на Патентно ведомство на Република България е да провежда независима държавна политика за правна закрила на обектите на индустриална собственост, да насърчава иновациите, конкурентоспособността, предприемачеството и икономическия растеж в полза на цялото общество, да превърне клиентите си в свои партньори, като им предоставя професионално и коректно обслужване и услуги и продукти с високо качество, които да задоволяват трайно техните изисквания и потребности, да бъде активен партньор на компании, предприемачи, университети, научни институти и др. за поддържане и увеличаване на иновационния потенциал и постигане на социален, културен, технологичен и икономически просперитет на страната.

Визия

Патентно ведомство на Република България е надежден партньор за прилагане на европейските политики и двигател за внедряване на европейското право в областта на закрила на обектите на индустриална собственост в страната.


Патентно ведомство на Република България с успешно внедрена Система за управление за борба с подкупването в съответствие със стандарт БДС ISO 37001:2016

Патентно Ведомство


Патентно ведомство на Република България с успешно внедрена Система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001 (2015)

Certification_ISO_9001-2015_BG

Патентно ведомство на Република България с успешно внедрена Система за управление на сигурността на информацията в съответствие със стандарт ISO/IEC 27001:2013

Certification_ISO_27001-2013_BG

Патентно ведомство на Република България с награда в категория „Най-добра електронна услуга“ за 2018 г.

Награда_най-добра_електронна_услуга_2018

Патентно ведомство на Република България с  награда в категория „Най-добро обслужване на гражданите“ за 2019 г.

Награда_най-добро_обслужване_граждани

Патентно ведомство на Република България с награда “Партньор в образованието“

Награда_партньор_в_образованието
icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg