ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Промишлени дизайни

Определение за промишлен дизайн

Промишлен дизайн е видимият външен вид на продукт или на част от продукт, определен от особеностите, на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях.

Какво е продукт

Продукт е всяко изделие, получено по промишлен или занаятчийски начин, включително части, предназначени за сглобяване в съставно изделие, комплект или композиция от изделия, опаковка, графични символи и печатни шрифтове, с изключение на компютърни програми.

Предимства на закрилата на дизайните с регистрация на промишлен дизайн

Дизайнът е важен за потребителите, които безспорно често правят своя избор за продуктите въз основа не само на технически и конструктивни параметри, но и на това как изглеждат. Така дизайнът на продуктите безспорно създава важно конкурентно предимство за производителите и компаниите, които инвестират в него. Такива компании често формират по добри печалби и растат с изпреварващ темп. Регистрираният промишлен дизайн може да е значителен актив с нарастваща стойност.
Изключителното право върху дизайн се придобива чрез регистрация в Патентното ведомство. Регистрира се дизайн, който е нов и оригинален. Важен момент в ЗПД са изискванията за новост и оригиналност на дизайн на продукт, който е част от съставен продукт. В този случай дизайнът, приложен към или включен в продукт, който е част от съставен продукт, се смята за нов или оригинален, ако включената в съставния продукт част остава видима при обичайната употреба на този продукт и видимите особености на частта отговарят на изискванията за новост и оригиналност.
Не се регистрират дизайни:

  • които противоречат на обществения ред или на добрите нрави,
  • чиито особености са обусловени от техническата функция на продукта, чиито особености са обусловени от необходимостта продуктът, към който е приложен или към който е включен дизайнът, да бъде механически свързан или поставен във, около, или срещу друг продукт, така че двата продукта да изпълняват своите функции.

Обхватът на правна закрила се определя от изображенията на регистрирания промишлен дизайн. Срокът на действие на регистрацията на промишлен дизайн е десет години от датата на подаване на заявката и може да бъде подновявана за три последователни периода от по пет години. Регистрацията на промишления дизайна има териториално действие.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg