ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Услуги

Услугите на библиотеката са безплатни и се предоставят на място, в читалнята, след попълване на съответната форма.

За ползване на информационните източници и услуги на библиотеката не се изискват читателски карти или други документи и не се заплаща такса.

Заплащат се само копията от различните видове документи, непосредствено след предоставянето им, в съответствие с Ценоразписа на услугите, предоставяни на обществеността от Патентно ведомство на Република България.

В читалнята на Централна патентна библиотека можете да получите информация:

  • за структурата и съдържанието на различните информационни източници и начините за ползването им;
  • за класификационните системи за различните обекти на закрила;
  • по общи въпроси в областта на закрилата на правата върху индустриалната собственост;
  • за представителите по индустриална собственост;
  • за платените услуги на Патентно ведомство на Република България.

Ще ви бъдат предоставени и копия на документи на хартия, електронен носител и от интернет.

В Централна патентна библиотека ще получите методична помощ при проучвания в областта на патентите, марките, дизайните, при работа с класификациите и предметните указатели към тях, при определяне на структурата и източниците за дадено проучване в зависимост от целта му, както и съдействие при проучвания в бази данни на електронен носител, в интернет и в информационните системи за патенти и марки на Патентно ведомство на Република България.

Работното време на Централната патентна библиотека:

от понеделник до петък, от 8:30 - 17:00 ч.

Контакти:
бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 50
София 1040

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg