ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2018

Издадени патенти за изобретения от № 66803 до № 66812
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66775 до 66793
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3075 до № 3086
Описания на регистрации на полезни модели от № 3037 до № 3051
Регистрирани марки от № 103 651 до № 103 823  
Регистрирани промишлени дизайни от № 8779 до № 8783

Издадени патенти за изобретения от № 66794 до № 66802
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66761 до № 66774
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3052 до № 3074
Описания на регистрации на полезни модели от № 3026 до № 3036
Регистрирани марки от № 103 576 до № 103 650
Регистрирани промишлени дизайни от № 8774 до № 8778

Издадени патенти за изобретения от № 66775 до № 66793
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66748 до 66760
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3037 до № 3051
Описания на регистрации на полезни модели от № 3017 до № 3025
Издадени сeртификати за нови сортове растения от № 11158 до 11159
Регистрирани марки от № 103 461 до № 103 575
Регистрирани промишлени дизайни от № 8772 до № 8773

Издадени патенти за изобретения от № 66761 до № 66774
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66742 до 66747
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3026 до № 3036
Описания на регистрации на полезни модели от № 3003 до № 3016
Издадени сeртификати за нови сортове растения от № 11152 до 11157
Регистрирани марки от № 103 251 до № 103 460
Регистрирани промишлени дизайни от № 8762 до № 8771

Издадени патенти за изобретения от № 66748 до № 66760
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66735 до № 66741
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3017 до № 3025
Описания на регистрации на полезни модели от № 2998 до № 3002
Издадени сeртификати за нови сортове растения от № 11149 до 11151
Регистрирани марки от № 103 141 до № 103 250
Регистрирани промишлени дизайни от № 8753 до № 8761

Издадени патенти за изобретения от № 66742 до № 66747
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66726 до № 66734
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3003 до № 3016
Описания на регистрации на полезни модели от № 2994 до № 2997
Издадени сeртификати за нови сортове растения от № 11145 до 11148
Регистрирани марки от № 103 018 до № 103 140
Регистрирани промишлени дизайни от № 8740 до № 8752

Издадени патенти за изобретения от № 66735 до № 66741
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66716 до № 66725
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2998 до № 3002
Описания на регистрации на полезни модели от № 2989 до № 2993
Регистрирани марки от № 102 877 до № 103 017
Регистрирани промишлени дизайни от № 8738 до № 8739

Издадени патенти за изобретения от № 66726 до № 66734
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66708 до № 66715
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2994 до № 2997
Описания на регистрации на полезни модели от № 2982 до № 2988
Регистрирани марки от № 102 704 до № 102 876
Регистрирани промишлени дизайни от № 8736 до № 8737

Издадени патенти за изобретения от № 66716 до № 66725
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66704 до № 66707
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2989 до № 2993
Описания на регистрации на полезни модели от № 2973 до № 2981
Регистрирани марки от № 102 507 до № 102 703
Регистрирани промишлени дизайни от № 8732 до № 8735

Издадени патенти за изобретения от № 66708 до № 66715
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66698 до № 66703
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2982 до № 2988
Описания на регистрации на полезни модели от № 2964 до № 2972
Регистрирани марки от № 102 351 до № 102 506
Регистрирани промишлени дизайни от № 8730 до № 8731
Регистрирани промишлени дизайни с отложена публикация № 8729

Издадени патенти за изобретения от № 66704 до № 66707
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66686 до № 66697
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2973 до № 2981
Описания на регистрации на полезни модели от № 2953 до № 2963
Регистрирани марки от № 102 188 до № 102 350
Регистрирани промишлени дизайни от № 8720 до № 8728

Издадени патенти за изобретения от № 66698 до № 66703
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66681 до № 66685
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2964 до № 2972
Описания на регистрации на полезни модели от № 2948 до № 2952
Регистрирани марки от № 101 994 до № 102 187
Регистрирани промишлени дизайни от № 8715 до № 8719

Издадени патенти за изобретения от №66686 до №66697
Описания на издадени патенти за изобретения от №66675 до №66680
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2953 до №2963
Описания на регистрации на полезни модели от №2938 до №2947
Регистрирани марки от №101 746 до №101 993
Регистрирани промишлени дизайни от №8711 до №8714

Издадени патенти за изобретения от №66681 до №66685
Описания на издадени патенти за изобретения от №66668 до 66674
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2948 до №2952
Описания на регистрации на полезни модели от №2928 до №2937
Регистрирани марки от №101 543 до №101 745
Регистрирани промишлени дизайни от №8703 до №8710

Издадени патенти за изобретения от №66675 до №66680
Описания на издадени патенти за изобретения от №66661 до №66667
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2938 до №2947
Описания на регистрации на полезни модели от №2923 до №2927
Регистрирани марки от №101 346 до №101 542
Регистрирани промишлени дизайни от №8693 до №8702

Издадени патенти за изобретения от №66668 до №66674
Описания на издадени патенти за изобретения от №66657 до №66660
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2928 до №2937
Описания на регистрации на полезни модели от №2912 до №2922
Регистрирани марки от №101 200 до №101 345
Регистрирани промишлени дизайни №8560 от №8685 до №8692

Издадени патенти за изобретения от № 66661 ДО № 66667
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66649 ДО № 66656
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2923 ДО №2927
Описания на регистрации на полезни модели от № 2901 ДО № 2911
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11134 ДО №11141
Регистрирани марки от № 101 088 ДО № 101 199

Издадени патенти за изобретения от №66657до №66660
Описания на издадени патенти за изобретения от №66645 до №66648
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2912 до №2922
Описания на регистрации на полезни модели от №2898 до №2900
Регистрирани марки от №100 921 до №101 087
Регистрирани промишлени дизайни от №8678 до №8684

Издадени патенти за изобретения от №66649 до №66659
Описания на издадени патенти за изобретения от №66643 до66644
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2901 до №2911
Описания на регистрации на полезни модели от №2876 до №2893
Издадени сертификати за нови сортове растения №11133
Регистрирани марки от №100 673 до №100 920
Регистрирани промишлени дизайни от №8663 до №8677

Издадени патенти за изобретения от №66645 до №66648
Описания на издадени патенти за изобретения от №66637 до66642
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2894 до №2900
Описания на регистрации на полезни модели от №2864 до №2875
Регистрирани марки от №100 501 до №100 672
Регистрирани промишлени дизайни от №8651 до №8662

Издадени патенти за изобретения от №66643 до №66644
Описания на издадени патенти за изобретения от №66635 до66636
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2876 до №2893
Описания на регистрации на полезни модели от №2855 до №2863
Регистрирани марки от №100 331 до №100 500
Регистрирани промишлени дизайни от №8633 до №8650

Издадени патенти за изобретения от №66637 до №66642
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2864 до №2875
Описания на регистрации на полезни модели от № 2851 до № 2854
Регистрирани марки от №100 189 до №100 330
Регистрирани промишлени дизайни от №8623 до №8632

Издадени патенти за изобретения от №66635 до №66636
Описания на издадени патенти за изобретения от №66631 до66634
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2855 до №2863
Описания на регистрации на полезни модели от № 2846 до № 2850
Регистрирани марки от №100 026 до №100 188
Регистрирани промишлени дизайни от №8604 до №8622

Описания на издадени патенти за изобретения от №66625 до №66630
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2851 до №2854
Описания на регистрации на полезни модели от №2836 до №2845
Регистрирани марки от №99873 до №100 025

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg