ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Как се подава заявка за регистрация на марка?

Как да защитим търговска марка в България?

Как се отразява реформата при търговските марки в България?

Как може да се регистрира марка за територията на България? Какви документи са необходими?

Кой може да подаде заявка за марка?

Каква е процедурата по регистрация на марка?

Искам да подам заявка за регистрация на марка, но марката ми е на кирилица и латиница? Колко заявки трябва да подам? Мога ли да ги ползвам по отделно, ако ги подам заедно?

Ако подам марка с черно-бяло изображение, мога ли да я ползвам в различни цветове?

Как и къде се плащат дължимите такси?

Как може да се получи дубликат на свидетелство за регистрация на марка?

Какъв е срокът на действие на регистрацията? Как може да се поднови? Какви са таксите?

Как се извършва промяна в името и/или адреса на притежателя на марка?

Каква е процедурата по вписване на лицензионен договор, както и по прехвърляне на правото върху марка? Необходими документи и такси.

Как може да се защити предаване и може ли да се защити текст на книга?

Имам подадена заявка за регистрация на марка/ регистрирана марка- мога ли да добавя нови стоки и/или услуги и/или да променя знака?

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg