ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Спорове по обекти на ИС

В тази секция можете да се запознаете с процедурата за разглеждане на спорове по решения на експертизата, опозицията, искания за заличаване, отмяна, обявяване на недействителност на защитни документи, предоставяне и прекратяване на принудителни лицензии.
Тук също така ще намерите приложимото специализирано законодателство, свързано със закрилата на обектите на ИС на национално, регионално и международно ниво, както и общоприложимите нормативни актове.
Секцията предлага възможност и за пряк достъп до различни заповеди, методически указания, наръчници и бази данни с решения относно установената практика в областта на ИС.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg