ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2010

Издадени патенти за изобретения от № 66047 до № 66064
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1395 до № 1406
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10899 до № 10924
Регистрирани марки от № 75498 до № 75776
Регистрирани промишлени дизайни от № 7243 до № 7253

Издадени патенти за изобретения от № 66023 до № 66046
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1373 до № 1394
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10885 до № 10898
Регистрирани марки от № 75180 до № 75497
Регистрирани промишлени дизайни от № 7203 до № 7242

Издадени патенти за изобретения от № 66004 до № 66022
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1365 до № 1372
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10882 до № 10884

Регистрирани марки от № 75051 до № 55179

Издадени патенти за изобретения от № 65995 до № 66003
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1356 до № 1364
Регистрирани марки от № 74647 до № 75050

Издадени патенти за изобретения от № 65973 до № 65994
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1343 до № 1355
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10880 до № 10881
Регистрирани марки от № 74171 до № 74646
Регистрирани промишлени дизайни от № 7194 до № 7202

Издадени патенти за изобретения от № 65953 до № 65972
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1337 до № 1342
Издадени сертификати за нови сортове растения и породи животни от № 10868 до № 10879
Регистрирани марки от № 74134 до № 74170
Регистрирани промишлени дизайни от № 7164 до № 7165; 7167 до 7193

Издадени патенти за изобретения от № 65938 до № 65952
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1324 до № 1336
Издадени сертификати за нови сортове растения и породи животни от № 10865 до № 10867
Регистрирани марки от № 73879 до № 74133
Регистрирани промишлени дизайни от № 7156 до № 7163

Издадени патенти за изобретения от № 65910 до № 65937
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1316 до № 1323
Регистрирани марки от № 73395 до № 73878
Регистрирани промишлени дизайни от № 7140 до № 7155

Издадени патенти за изобретения от № 65870 до № 65909
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1299 до № 1315
Регистрирани марки от № 73122 до № 73394
Регистрирани промишлени дизайни от № 7116 до № 7139

Издадени патенти за изобретения от № 65844 до № 65869
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1282 до № 1298
Регистрирани марки от № 73021 до № 73121

Издадени патенти за изобретения от № 65824 до № 65843
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1271 до № 1380
Издадени сертификати за нови сортове растения № 10839 до № 10861
Регистрирани промишлени дизайни от № 7064 до № 7115

Издадени патенти за изобретения от № 65814 до № 65823
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1256 до № 1270
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10835 до № 10838
Регистрирани марки от № 72146 до № 72448

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg