ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Сигнали

Сигналите по реда на ЗЗЛПСПОИН се подават до служителите на Патентно ведомство на Република България, които отговарят за тяхното разглеждане, по някой от следните начини:

1. Писмено:

- по имейл: internalchannel@bpo.bg;

- по поща на адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ 52Б.

2. Устно – на място в сградата на Патентното ведомство на адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ 52Б.


Сигнал за корупция, конфликт на интереси или злоупотреба с власт в Патентно ведомство на Република България можете да подадете чрез:

  • тел.: 02 970 14 10;
  • факс: 02 873 52 58;
  • е-mail: services@bpo.bg;
  • пощенска кутия, намираща се на партерния етаж в сградата на Патентното ведомство.


Също така можете да попълните и изпратите:

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg