ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Сигнали

Уважаеми потребители, сигнал за корупция, конфликт на интереси или злоупотреба с власт в Патентно ведомство на Република България можете да подадете чрез:

  • тел.: 02 970 14 10;
  • факс: 02 873 52 58;
  • е-mail: services@bpo.bg;
  • пощенска кутия, намираща се на партерния етаж в сградата на Патентното ведомство.


Също така можете да попълните и изпратите:

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg