ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Протоколи за неполучена кореспонденция

Протоколи по Заповед З-922/23.09.2021 г. на Председателя на Патентното ведомство относно кореспонденцията, която се изпраща до заявителите, респ. притежателите на обекти на индустриалната собственост:


icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg