ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Протоколи за неполучена кореспонденция

Протоколи по Заповед 453/12.09.2018 г. и Заповед 204/13.03.2019 г. на Председателя на Патентното ведомство относно кореспонденцията, която се изпраща до заявителите, респ. притежателите на обекти на индустриалната собственост:


icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg