ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Кой може да подаде заявка за сертификат за нов сорт растения или порода животни?

Какви документи са необходими при подаване на заявка за издаване на сертификат за нов сорт/порода?

Как мога да подам заявка за издаване на сертификат за нов сорт растения/порода животни?

Kолко струва получаването на сертификат за нов сорт растения/порода животни?

Кога се публикува заявката за сертификат за нов сорт растения/порода животни?

Издаденият в България сертификат за нов сорт растения/порода животни действа ли на териториите на други страни?

Какъв е срокът на действие на сертификат за нов сорт растения/порода животни? Как може да се поддържа? Какви са таксите?

Как и къде се плащат дължимите такси?

Как може да се получи дубликат на сертификат?

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg