ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Какви документи са необходими при подаване на заявка за издаване на сертификат за нов сорт/порода?

Как мога да подам заявка за издаване на сертификат за нов сорт растения/порода животни?

Kолко струва получаването на сертификат за нов сорт растения/порода животни?

Кога се публикува заявката за сертификат за нов сорт растения/порода животни?

Издаденият в България сертификат за нов сорт растения/порода животни действа ли на териториите на други страни?

Какъв е срокът на действие на сертификат за нов сорт растения/порода животни? Как може да се поддържа? Какви са таксите?

Как и къде се плащат дължимите такси?

Как може да се получи дубликат на сертификат?

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg