ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Практика

В резултат на съвместната си работа по проекта „Хармонизиране на практиките относно графичното представяне на дизайните“ -CP 6-, EUIPO и националните ведомства за индустриална собственост в Европейския съюз се договориха относно обща практика по отношение на визуалните означения за “Disclaim” и различни видове изгледи и начините за представяне на дизайни на неутрален фон. В допълнение към това в настоящия документ са дадени препоръки към заявителите как най-добре да представят дизайните си. Направен е преглед на стандартите на Ведомствата за качеството на заявяване на дизайни, получени по електронен път и на хартия.
Общата практика се оповестява публично посредством Общо съобщение с цел допълнително увеличаване на прозрачността, правната сигурност и предвидимостта в полза както на експертите, така и на потребителите. Този документ представлява препоръка както за ведомствата за индустриална собственост, така и за потребителски асоциации, заявители, опоненти и представители относно общата практика.
Общото съобщение цели да предостави ясно и изчерпателно обяснение на принципите, на които се основава общата практика. Патентното ведомство ще прилага общата практика за заявки, подадени след 14.07.2016г.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg