ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Временна закрила и действие на европейски патент на територията на Р. България

Временна закрила

Временна закрила за публикувани заявки за европейски патенти, по които Р. България (BG) е посочена държава се осигурява на основание чл. 18 от ЗПРПМ, Закрилата се предоставя с обратно действие от публикацията за издаване на патента, в случай че бъде издаден европейски патент и същият е с действие на територията на Р. България.

Заявителят има право да получи справедливо обезщетение от всяко лице, което без негово разрешение е извършило някое от действията по чл. 19, ал. 3 от ЗПРПМ за периода от публикация за получен превод на патентните претенции по подадена и публикувана заявка за патент до датата на публикация за издаване на европейски патент в европейския патентен бюлетин.

Действие на европейски патент на територията на Р. България

  • Европейският патент се издава от Европейското патентно ведомство. Таксата за издаване на европейския патент трябва да бъде платена в Европейското патентно ведомство и вариантът на патентните претенции за които се издава европейския патент трябва да бъде преведен на трите официални езика на Европейското патентно ведомство (EN, DE, FR).
  • След като съобщение за издаване на Европейски патент е публикувано в Европейския патентен бюлетин, европейският патент трябва да бъде валидиран във всяка от избрани, посочени предходно държави в определен срок, за да се запази защитата за територията на съответната държава и патентното право да бъде приложимо срещу нарушителите.
  • Необходимост от предприемане на действия пред Патентното ведомство възниква когато Република България (BG) е избрана от притежателя на издадения европейски патент.
icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg