ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

История

Централна патентна библиотека е създадена през 1964 г. със заповед на председателя на Института за изобретения и рационализации ИНРА от 16.04.1964г.
Но формирането на нейният всеобхватен фонд датира от далечната 1948г., когато с Указ № 907 на Министерски съвет се създава ИНРА. От 1962 г. започва безплатен обмен на патентни описания, указатели и официални бюлетини с над 18 страни като Великобритания, Франция, Германия и др.
С приемането на новия закон за патентите от 1993 г. библиотеката става част от Патентно ведомство на Република България и е основен информационен център в областта на индустриалната собственост в България.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg