ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2017

Издадени патенти за изобретения от № 66631 до № 66634
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66622 до 66624
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2846 до № 2850
Описания на регистрации на полезни модели от № 2823 до № 2835
Регистрирани марки от № 99757 до № 99872
Регистрирани промишлени дизайни от № 8587 до № 8603

Издадени патенти за изобретения от №66625 до №66630
Описания на издадени патенти за изобретения от №66617 до66621
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2836 до №2845
Описания на регистрации на полезни модели от №2809 до №2822
Регистрирани марки от №99679 до №99756

Издадени патенти за изобретения от №66622 до №66624
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2823 до №2835
Издадени сертификати за нови сортове растения от №11115 до №11132
Регистрирани марки от №99402 до №99678
Регистрирани промишлени дизайни от №8574 до №8586

Издадени патенти за изобретения от №66617 до №66621
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2809 до №2822
Регистрирани марки от №99171 до №99401

Издадени патенти за изобретения от №66612 до №66616
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2804 до №2808
Регистрирани марки от №99023 до №99170
Регистрирани промишлени дизайни от №8566 до №8573

Издадени патенти за изобретения от №66608 до №66611
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2793 до №2803
Издадени сeртификати за нови сортове растения №11114
Регистрирани марки от №98592 до №99022

Издадени патенти за изобретения от №66603 до №66607
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2756 до №2792
Издадени сeртификати за нови сортове растения от №11111 до №11113
Регистрирани марки от №98039 до №98591
Регистрирани промишлени дизайни от №8555 до №8565

Издадени патенти за изобретения от №66593 до №66602
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2687 до №2755
Регистрирани марки от №97616 до №98038
Регистрирани промишлени дизайни от №8539 до №8554

Издадени патенти за изобретения от №66588 до №66592
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2656 до №2686
Регистрирани марки от №97332 до №97615

Издадени патенти за изобретения от №66585 до №66587
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2614 до №2655
Регистрирани марки от №96912 до №97331
Регистрирани промишлени дизайни от №8522 до №8538

Издадени патенти за изобретения от №66576 до №66584
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2572 до №2613
Регистрирани марки от №96752 до №96911
Регистрирани промишлени дизайни от №8509 до №8521

Издадени патенти за изобретения от №66572 до №66575
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2513 до №2571
Регистрирани марки от №96249 до №96751
Регистрирани промишлени дизайни от №8503 до №8508

Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2481 до № 2512
Издадени сeртификати за нови сортове растения от № 11107 до № 11110
Регистрирани марки от № 96109 до № 96248
Регистрирани промишлени дизайни от № 8490 до № 8502

Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2445 до № 2480
Издадени сeртификати за нови сортове растения от № 11103 до № 11106
Регистрирани марки от № 95678 до № 96108
Регистрирани промишлени дизайни от № 8490 до № 8500

Издадени патенти за изобретения от №66558 до №66562
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2387 до №2444
Издадени сeртификати за нови сортове растения от №11096 до №11102
Регистрирани марки от №95367 до №95677
Регистрирани промишлени дизайни от №8486 до №8489

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg