ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2019

Издадени патенти за изобретения от № 67000 до № 67004
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66990 до № 66992
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3377 до № 3406
Описания на регистрации на полезни модели от № 3342 до № 3349
Регистрирани марки от № 107 211 до № 107 390
Регистрирани промишлени дизайни от № 8919 до № 8931

Издадени патенти за изобретения от № 66993 до № 66999
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66985 до № 66989
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3350 до № 3376
Описания на регистрации на полезни модели от № 3307 до № 3341
Регистрирани марки от № 107 071 до № 107 210

Издадени патенти за изобретения от № 66990 до № 66992

Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3342 до № 3349
Описания на регистрации на полезни модели от № 3289 до № 3306
Издадени сeртификати за нови сортове растения и породи животни № 11189
Регистрирани марки от № 106 901 до № 107 070
Регистрирани промишлени дизайни от № 8909 до № 8918

Издадени патенти за изобретения от № 66985 до № 66989
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66975 до № 66984
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3307 до № 3341
Описания на регистрации на полезни модели от № 3272 до № 3288
Регистрирани марки от № 106 786 до № 106 900
Регистрирани промишлени дизайни от № 8903 до № 8904; от № 8906 до № 8908
Регистрирани промишлени дизайни с отложена публикация № 8905

Описания на издадени патенти за изобретения от № 66963 до № 66974
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3289 до № 3306
Описания на регистрации на полезни модели от № 3254 до № 3271
Регистрирани марки от № 106 695 до № 106 785
Регистрирани промишлени дизайни № 8902

Издадени патенти за изобретения от № 66975 до № 66984
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66956 до № 66962
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3272 до № 3288
Описания на регистрации на полезни модели от № 3237 до № 3253
Издадени сeртификати за нови сортове растения и породи животни от № 11182 до № 11188
Регистрирани марки от № 106 600 до № 106 694
Регистрирани промишлени дизайни от № 8898 до № 8901

Издадени патенти за изобретения от № 66963 до № 66974
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66943 до № 66955
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3254 до № 3271
Описания на регистрации на полезни модели от № 3219 до № 3236
Регистрирани марки от № 106 428 до № 106 599
Регистрирани промишлени дизайни от № 8895 до № 8897

Издадени патенти за изобретения от № 66956 до № 66962
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66929 до № 66942
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3237 до № 3253
Описания на регистрации на полезни модели от № 3211 до № 3218
Регистрирани марки от № 106 207 до № 106 427
Регистрирани промишлени дизайни от № 8891 до № 8894

Издадени патенти за изобретения от № 66943 до № 66955
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66918 до № 66928
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3219 до № 3236
Описания на регистрации на полезни модели от № 3202 до № 3210
Издадени сeртификати за нови сортове растения от № 11178 до № 11181
Регистрирани марки от № 106 136 до № 106 206
Регистрирани промишлени дизайни от № 8885 до № 8890

Издадени патенти за изобретения от № 66929 до № 66942
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66909 до № 66917
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3211 до № 3218
Описания на регистрации на полезни модели от № 3192 до № 3201
Регистрирани марки от № 105 931 до № 106 135
Регистрирани промишлени дизайни от № 8874 до № 8884

Издадени патенти за изобретения от № 66918 до № 66928
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66900 до № 66908
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3202 до № 3210
Описания на регистрации на полезни модели от № 3180 до № 3191
Регистрирани марки от № 105 781 до № 105 930
Регистрирани промишлени дизайни от № 8869 до № 8873

Издадени патенти за изобретения от № 66909 до № 66917
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66895 до № 66899
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3192 до № 3201
Описания на регистрации на полезни модели от № 3169 до № 3179
Издадени сeртификати за нови сортове растения от № 11174 до № 11177
Регистрирани марки от № 105 661 до № 105 780
Регистрирани промишлени дизайни от № 8862 до № 8868

Издадени патенти за изобретения от № 66900 до № 66908
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66890 до № 66894
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3180 до № 3191
Описания на регистрации на полезни модели от № 3164 до № 3168
Издадени сeртификати за нови сортове растения от № 11172 до № 11173
Регистрирани марки от № 105 498 до № 105 660
Регистрирани промишлени дизайни от № 8852 до № 8861

Издадени патенти за изобретения от № 66895 до № 66899
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66878 до № 66889
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3169 до № 3179
Описания на регистрации на полезни модели от № 3152 до № 3163
Регистрирани марки от № 105 378 до № 105 497
Регистрирани промишлени дизайни от № 8843 до № 8851

Издадени патенти за изобретения от № 66890 до № 66894
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66869 до № 66877
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3164 до № 3168
Описания на регистрации на полезни модели от № 3140 до № 3151
Издадени сeртификати за нови сортове растения № 11171
Регистрирани марки от № 105 209 до № 105 377
Регистрирани промишлени дизайни от № 8836 до № 8839; № 8841 и № 8842
Регистрирани промишлени дизайни с отложена публикация № 8840

Издадени патенти за изобретения от № 66878 до № 66889
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66861 до № 66868
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3152 до № 3163
Описания на регистрации на полезни модели от № 3132 до № 3137; 3139
Регистрирани марки от № 105 082 до № 105 208
Регистрирани промишлени дизайни от № 8834 до № 8835

Издадени патенти за изобретения от № 66869 до № 66877
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66856 до № 66860
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3140 до № 3151
Описания на регистрации на полезни модели от № 3126 до № 3131
Издадени сeртификати за нови сортове растения от № 11164 до 11170
Регистрирани марки от № 104 938 до № 105 081
Регистрирани промишлени дизайни от № 8827 до № 8833; № 8346

Издадени патенти за изобретения от № 66861 до № 66868
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66843 до 66855
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3132 до № 3137, № 3139
Описания на регистрации на полезни модели от № 3118 до № 3125
Регистрирани марки от № 104 721 до № 104 937
Регистрирани промишлени дизайни от № 8819 до № 8826

Издадени патенти за изобретения от № 66856 до № 66860
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66831 до 66842
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3126 до № 3131
Описания на регистрации на полезни модели от № 3109 до № 3117
Регистрирани марки от № 104 565 до № 104 720
Регистрирани промишлени дизайни от № 8814 до № 8818

Издадени патенти за изобретения от № 66843 до № 66855
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66822 до 66830
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3118 до № 3125
Описания на регистрации на полезни модели от № 3097 до № 3108
Издадени сeртификати за нови сортове растения от № 11162 до 11163
Регистрирани марки от № 104 441 до № 104 564
Регистрирани промишлени дизайни от № 8803 до № 8813

Издадени патенти за изобретения от № 66831 до № 66842
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66816 до 66821
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3109 до № 3117
Описания на регистрации на полезни модели от № 3090 до № 3096
Регистрирани марки от № 104 257 до № 104 440
Регистрирани промишлени дизайни от № 8800 до № 8802

Издадени патенти за изобретения от № 66822 до № 66830
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66813 до № 66815
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3097 до № 3108
Описания на регистрации на полезни модели от № 3087 до № 3089
Издадени сeртификати за нови сортове растения от № 11160 до 11161
Регистрирани марки от № 104 133 до № 104 256
Регистрирани промишлени дизайни от № 8787 до № 8799; № 8729

Издадени патенти за изобретения от № 66816 до № 66821
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66803 до 66812
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3090 до № 3096
Описания на регистрации на полезни модели от № 3075 до № 3086
Регистрирани марки от № 103 924 до № 104 132
Регистрирани промишлени дизайни № 8786

Издадени патенти за изобретения от № 66813 до № 66815
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66794 до 66802
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3087 до № 3089
Описания на регистрации на полезни модели от № 3052 до № 3074
Регистрирани марки от № 103 824 до № 103 923
Регистрирани промишлени дизайни от № 8784 до № 8785

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg