ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Обяви за работа

Конкурс за заемане на длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ - 1 щатна бройка в дирекция „Спорове и административнонаказателна дейност“.


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИИ НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ САНД


Конкурс за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ - 1 щатна бройка в дирекция „Спорове и административнонаказателна дейност“.


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ САНД


Конкурс за заемане на длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ - 1 щатна бройка в дирекция „Експертиза и опозиция на марките и географските означения“.


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ ЕОМГО


Конкурс за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ - 1 щатна бройка в дирекция „Експертиза и опозиция на марките и географските означения“.


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ ЕОМГО


icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg