ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Обяви за работа

Конкурс за заемане на длъжността старши експерт в дирекция „Експертиза и опозиция на марките и географските означения“


Списък на допуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността старши експерт в дирекция „Експертиза и опозиция на марките и географските означения“


Класиране на кандидатите в конкурса за длъжността старши експерт в дирекция „Експертиза и опозиция на марките и географските означения“


Конкурс за заемане на длъжността старши експерт в дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни“


Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността старши експерт в дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни“


Класиране на кандидатите в конкурса за длъжността старши експерт в дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни“


Конкурс за заемане на длъжността младши експерт в дирекция „Спорове и административнонаказателна дейност“


Конкурс за заемане на длъжността главен експерт в дирекция „Спорове и административнонаказателна дейност“


Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността главен експерт в дирекция „Спорове и административнонаказателна дейност“


Класиране на кандидатите в конкурса за длъжността главен експерт в дирекция „Спорове и административнонаказателна дейност“


icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg