ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Виенска класификация

Международна класификация на образните елементи на марките
(Виенска класификация)
8-мо издание, в сила от 1 януари 2018 г.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg