ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Регистрация в ЕС

Регистрацията на географски означения в ЕС се извършва от Европейската комисия. За да регистрират наименованието на даден продукт, производителите или групите производители от ЕС трябва да посочат спецификациите на продукта и връзката му с географския район, ако има такава. Заявлението се изпраща на националните органи за контрол и след това се препраща на Европейската комисия, която ще разгледа искането. Заявителите могат да получат информация на сайта на Европейската комисия:

Информация за подаване на заявление - спецификация за вписване на географско означение на земеделски или хранителен продукт в европейския регистър на защитените географски означения на земеделски и хранителни продукти е публикувана в сайта на Министерството на земеделието, горите и храните:

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg