ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2016

Издаден патент за изобретениe №66557
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2343 до №2386
Регистрирани марки от №95073 до №95366
Регистрирани промишлени дизайни от №8471 до №8485

Издадени патенти за изобретения от № 66553 до № 66556
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2309 до № 2342
Регистрирани марки от № 94742-94818; 94820-95072
Регистрирани промишлени дизайни от № 8467 до № 8470

Издадени патенти за изобретения от № 66545 до № 66552
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2285 до № 2308
Регистрирани марки от № 94558 до № 94740
Регистрирани промишлени дизайни от № 8452 до № 8466

Издадени патенти за изобретения от № 66541 до № 66544
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2280 до № 2284
Регистрирани марки от № 94226 до № 94557

Издадени патенти за изобретения от № 66538 до № 66540
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2256 до № 2279
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11090 до № 11095
Регистрирани марки от № 94101 до № 94225
Регистрирани промишлени дизайни от № 8438 до № 8451

Издадени патенти за изобретения от № 66536 до № 66537
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2248 до № 2255
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11087 до № 11089
Регистрирани марки от № 93760 до № 94100

Издадени патенти за изобретения от № 66530 до 66535
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2238 до № 2247
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11085 до № 11086
Регистрирани марки от № 93413 до № 93759
Регистрирани промишлени дизайни от 8411 до 8437

Издадени патенти за изобретения от № 66258 до № 66529
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2222 до № 2237
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11083 до № 11084
Регистрирани марки от № 93230 до № 93412

Издадени патенти за изобретения от № 66522 до 66527
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2208 до № 2221
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11081 до № 11082
Регистрирани марки от № 92909 до № 93229
Регистрирани промишлени дизайни от 8392 до 8410

Издадени патенти за изобретения от № 66519 до № 6652
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2191 до № 2207
Регистрирани марки от № 92668 до № 92908
Регистрирани промишлени дизайни от № 8378 до № 8391

Издадени патенти за изобретения от № 66517 до 66518
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2184 до № 2190
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11079 до № 11080
Регистрирани марки от № 92442 до № 92667
Регистрирани промишлени дизайни от 8363 до 8377

Издаден патент за изобретение № 66516
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2170 до № 2183
Регистрирани марки от № 92237 до № 92441
Регистрирани промишлени дизайни от 8345; от 8347 до 8362
Регистрирани промишлени дизайни с отложена публикация № 8346

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg