ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Електронен калкулатор

Функциите на калкулатора обхващат автоматично изчисляване на дължимите такси за предоставяните по електронен път услуги.
Калкулаторът включва не само таксите за заявяването на обектите на индустриална собственост, но също така и тези в производства по опозиции, вторични действия по обектите и др.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg