ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Проучвания и справки

Допълнителни услуги, които Патентното ведомство предоставя на обществеността за сертификатите за допълнителна закрила:

  • Вписване на промени в правния статус на заявени или защитени обекти на индустриалната собственост, включително: промяна на име и/или адрес на заявител, притежател на правата; прехвърляне на права; вписване на лицензия; отказ от право; други промени в правния статус.
  • Справки и извлечения от Държавния регистър
  • Методическа помощ и съдействие по отношение на проучвания, справки и други услуги за  SPCs
  • Консултации по общи въпроси на закрилата на SPCs като обект на индустриалната собственост
  • Проучвания за SPCs
  • Дубликати на защитни документи
icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg