ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

На заявка за сертификат

Заявката за сертификат за допълнителна защита се подава в Патентното ведомство. Тя съдържа заявление за сертификат по образец на Патентното ведомство в което се съдържат:

  • наименование на продукта, за който се иска сертификат;   
  • данни за основния патент- наименованието на изобретението, номер на патента и дата на изтичане срока на действие на патента;   
  • име и адрес на заявителя/те на заявката за сертификат;   
  • име и адрес на представителя по индустриална собственост, ако се ползва такъв;   
  • адрес за водене на кореспонденция;   
  • номерът и датата на първото разрешение за пускане на продукта на пазара в Република България и ако това разрешение не е първото разрешение за пускане на продукта на пазара в Общността, номерът и датата на това разрешение.

Прилага се:

  • копие от разрешението за пускане на продукта на пазара, в което продуктът е идентифициран;
  • ако разрешението, посочено по-горе не е първото разрешение за пускане на продукта на пазара в Общността, информация относно идентичността на така разрешения продукт и правната разпоредба, съгласно която се е провела процедурата за разрешаване, заедно с копие от съобщението от официалното публикуване на разрешението.

Такси, определени от Тарифата за таксите, се заплащат във връзка с подаването на заявлението в срок от един месец от датата на подаване.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg