ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2021

Издадени патенти за изобретения от № 67254 до № 67265
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3995 до № 4002

Издадени патенти за изобретения от № 67237 до № 67253
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3984 до № 3994
Регистрирани промишлени дизайни от № 9049 до № 9052

Издадени патенти за изобретения от № 67230 до № 67236
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3977 до № 3983
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11206 до № 11209
Регистрирани промишлени дизайни от № 9044 до № 9048

Издадени патенти за изобретения от № 67222 до № 67229
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3972 до № 3976
Издадени сeртификати за нови сортове растения от № 11203 до № 11205
Регистрирани промишлени дизайни от № 9041 до № 9043

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg