ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2021

Уважаеми потребители,

Считано от 15 април 2021 г. Патентно ведомство на Република България преминава към публикуване на електронен официален бюлетин. Той е достъпен на Портала за електронни услуги, на следния интернет адрес: https://portal.bpo.bg/bpo-journal/Издадени патенти за изобретения от № 67275 до № 67292
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 4010 до № 4022
Издадени сeртификати за нови сортове растения от № 11210 до № 11213
Регистрирани промишлени дизайни от № 9058 до № 9060

Издадени патенти за изобретения от № 67266 до № 67274
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 4003 до № 4009
Регистрирани промишлени дизайни от № 9053 до № 9057

Издадени патенти за изобретения от № 67254 до № 67265
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3995 до № 4002

Издадени патенти за изобретения от № 67237 до № 67253
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3984 до № 3994
Регистрирани промишлени дизайни от № 9049 до № 9052

Издадени патенти за изобретения от № 67230 до № 67236
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3977 до № 3983
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11206 до № 11209
Регистрирани промишлени дизайни от № 9044 до № 9048

Издадени патенти за изобретения от № 67222 до № 67229
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3972 до № 3976
Издадени сeртификати за нови сортове растения от № 11203 до № 11205
Регистрирани промишлени дизайни от № 9041 до № 9043

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg