ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Най-важното за европейски патент с единно действие

Единният патент се основава на европейски патент, издаден от Европейското патентно ведомство (ЕПВ) съгласно правилата и процедурите на Европейската патентна конвенция (ЕПК). След издаване на европейски патент може да се поиска единно действие за територията на държавите-членки на Европейския съюз (ЕС), които участват в засилено сътрудничество и са ратифицирали Споразумението за единния патент и Единния патентен съд. Единният патент не замества съществуващите варианти за патентна защита в Европа, а е допълнителна възможност наред с националните патенти и „конвенционалните“ европейски патенти. Вместо да валидизират Европейски патент в няколко държави, притежателите на патенти могат да изберат да подадат искане за патент с единно действие и да получат такъв чрез една единствена и ясна процедура, извършвана централно от ЕПВ – Единен патент/UP/, осигуряващ еднаква защита в до 17 държави-членки на ЕС. Единните патенти дават възможност за получаване на патентна защита чрез подаване на едно искане до ЕПВ, което прави процедурата по-проста и по-рентабилна за заявителите.      

За повече информация: https://www.epo.org/en/applying/european/unitary

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg