ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Контакт с нас

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

БУЛСТАТ: 000695121

Адрес: гр. София, 1040, бул. "Д-р Г.М.Димитров" № 52Б

Уважаеми клиенти, формулярът за обратна връзка следва да се използва единствено за предложения и/или мнения относно начина на предоставяне на услугите, достъпността на информацията за тях, възможни подобрения в комуникацията и процесите, свързани с обслужването на клиентите.

Чрез формуляра за обратна връзка не се извършват справки по подадени заявки или по предоставени административни услуги. Информация за административните услуги, извършвани от Патентно ведомство, включваща: попълването на исканията за тях, цената на услугите и размера на таксите, можете да получите на място в Центъра за административно обслужване на Патентно ведомство на Република България или след подадено писмено искане по факс или на e-mail: services@bpo.bg.

На всякакви други запитвания, отправени чрез формуляра за обратна връзка, извън посочените по – горе, няма да бъде отговаряно.

Важно! Контакт с нас – телефон: 02 9701 321, факс: 02 873 52 58 или имейл: services@bpo.bg

*Лимитът за получаване на съобщение с прикачен файл е 10 mb.

Success

Вашето запитване е изпратено!
Благодарим Ви!

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg