ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Контакт с нас

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

БУЛСТАТ: 000695121

Адрес: гр. София, 1040, бул. "Д-р Г.М.Димитров" № 52Б

Важно! Контакт с нас – телефон 02/9701 321

Уведомяваме нашите клиенти и заявители, че на посочения телефон не се извършват справки по подадени заявки или по предоставени административни услуги. Информация за административните услуги, извършвани от Патентно ведомство, включваща: попълването на исканията за тях, цената на услугите и размера на таксите, можете да получите на място в Центъра за административно обслужване на Патентно ведомство на Република България или след подадено писмено искане на факс 02/ 8735 258 или на e-mail: services@bpo.bg На всякакви други запитвания, извън посочените по – горе ще бъде отговорено само в случай, че са подадени писмено или са поставени на място в Центъра за административно обслужване.

*Лимитът за получаване на съобщение с прикачен файл е 10 mb.

Success

Вашето запитване е изпратено!
Благодарим Ви!

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg