ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на служителите от администрацията на Патентно ведомство на Република България

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg