ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Заявка за европейски патент

Европейската патентна конвенция (ЕПК) е подписана през 1973 г. в Мюнхен, Германия, и е в сила от 7-ми октомври 1977 г. Понастоящем страните - членки на ЕПК са 34. България е член на ЕПК от 01 юли 2002 г.
Европейският патент се издава от Европейското патентно ведомство (ЕПВ), което е изпълнителният орган на Европейската патентна организация (ЕПО), създадена като междуправителствен орган през 1977 г. по силата на ЕПК.

Издаване на европейски патент може да бъде поискано за една или повече от договарящите страни, като заявката може да бъде подадена директно в Европейското патентно ведомство в Мюнхен или в клоновете му в Хага или Берлин, както и в националните ведомства на страните - членки на ЕПК, на един от трите работни езика – английски, немски или френски. Издаденият от Европейското патентно ведомство патент има правната сила на национален патент в посочените договарящи страни, след като са изпълнени изискванията за неговото валидизиране - превод на съответния официален език и заплащане на необходимите такси.

Българските заявители могат да подават по електронен път заявки за Европейски патенти. За целта могат да се използват следните софтуерни системи:

  • e-OLF – софтуерно приложение, разработено от Европейското патентно ведомство (ЕПВ) и позволяващо заявяването както на Европейски патенти, така и подаването на PCT заявки;
  • ePCT – онлайн платформа на Световната организация по интелектуална собственост (СОИС).

Указания за ползването на двете софтуерни системи са дадени по-долу:

Софтуерно приложение e-OLF

Приложението е безплатно и може да бъде свалено от интернет страницата на Европейското Патентно Ведомство (ЕПВ).

За гарантиране на необходимото ниво на сигурност при предаване на данни за патенти, приложението eOLF работи със смарт карта с цифров сертификат, издаден безплатно от Европейското Патентно Ведомство.

За да започнете да използвате електронното заявяване:

1. Поръчайте своята смарт карта с персонален сертификат. Европейското Патентно Ведомство ще Ви я достави напълно безплатно, заедно с картов четец (USB-устройство, необходимо за ползване на картата на Вашия компютър).

За целта посетете страницата за заявяване на смарт-карта и следвайте инструкциите. Доставката на картата с устройството може да отнеме от 2 до 4 седмици.

2. Свалете актуалната версия на приложението eOLF и се запознайте с документацията, предоставена там.

Можете да инсталирате приложението и да се запознаете с начина на работа с него, докато изчаквате доставката на смарт-картата.

Приложението е напълно функционално и можете да попълвате и подготвяте в него заявки за патенти. Смарт-картата е необходима едва на финалната стъпка – подписване и подаване на заявката за патент.

След като получите смарт-картата и устройството, инсталирайте необходимите драйвери, следвайки инструкциите, които ще Ви бъдат изпратени от Европейското Патентно Ведомство.
Регистрирайте смарт-картата на Портала за електронни услуги на Патентно ведомство, на специално създадена за целта страница (достъпна и от заглавната страница на портала).

Повече информация можете да намерите на Интернет-сайта на Европейското Патентно Ведомство:

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg