ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Полезни връзки

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ


ЧУЖДИ ИНСТИТУЦИИ

IPR-Helpdesk - съставна част на проекта на ЕК "Повишаване на осведомеността и прилагане на правата върху интелектуална собственост", финансиран от Европейската комисия - рамкова програма "Конкурентоспособност и Иновации" (Competitiveness and Innovation Framework Programme -CIP).

Документът Benchmarking National and Regional Support Services for SMEs in the Field of Intellectual and Industrial Property представлява заключително сравнително изследване, възложено от Европейската комисия, DG Enterprise and Industry, като част от техните PRO INNO дейности. Целта на документа е да идентифицира, анализира, класифицира и да служи за база за сравнение на услуги в подкрепа на малките и средните предприятия. Проектът е замислен като сравнителен анализ, фокусиран върху ефикасността и ефективността на публично-финансираните услуги, насочени към подпомагане на малките и средните предприятия по въпросите на правата върху интелектуалната собственост.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg