ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Законодателство

Предоставянето на достъп до обществена информация се извършва по реда на Закона за достъп до обществената информация и Вътрешните правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация в Патентно ведомство на Република България (в процес на актуализация), утвърдени със Заповед № 479А/06.12.2016г. на председателя на Патентно ведомство на Република България.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg