ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Официален бюлетин

Патентно ведомство на Република България уведомява всички заинтересовани лица, че считано от месец октомври 2017 г. Официалния бюлетин ще се издава само в електронен формат, два пъти месечно, както следва:

 • на 15-то число от съответния месец, а когато това е почивен ден, бюлетинът се издава на следващия работен ден;   
 • в последния работен ден на месеца.

Официалният бюлетин на Патентно ведомство на Република България включва:

 • заявки и патенти за изобретения
 • заявки за европейски патенти и издадени европейски патенти с действие на територията на Република България
 • заявки и издадени сертификати за допълнителна закрила
 • регистрирани полезни модели
 • заявки и сертификати за нови сортове растения и породи животни
 • заявки за регистрация на марки и регистрирани марки, колективни и сертификатни марки
 • географски означения
 • регистрирани промишлени дизайни
 • топологии на интегралните схеми
 • актуална информация за действащите патенти, прекратили действието си патенти и възстановени патенти
 • промени в публикуваните заявки за изобретения
 • вписвания в Държавните регистри на обектите на индустриалната собственост
 • списък на представителите по индустриална/интелектуална собственост и вписвания и промени в него
 • списък на действащите патенти на територията на Република България
 • указатели
icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg