ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Как се подава заявка за регистрация на полезен модел?

Какви документи са необходими при подаване на заявка за регистрация на полезен модел?

Как мога да подам заявката при подаване на заявка за регистрация на полезен модел?

Кога се публикува заявката за полезен модел?

Могат ли да бъдат правени промени в заявката?

Регистрираният в България полезен модел действа ли на териториите на други страни?

Какъв е срокът на действие на регистрацията? Как може да се поднови? Какви са таксите?

Как и къде се плащат дължимите такси?

Как може да се получи дубликат на свидетелство за регистрация на полезен модел?

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg