ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Как се подава заявка за регистрация на полезен модел?

Какви документи са необходими при подаване на заявка за регистрация на полезен модел?

Как мога да подам заявката при подаване на заявка за регистрация на полезен модел?

Кога се публикува заявката за полезен модел?

Могат ли да бъдат правени промени в заявката?

Регистрираният в България полезен модел действа ли на териториите на други страни?

Какъв е срокът на действие на полезния модел? Как може да се продължи действието? Какви са таксите?

Къде и как се заплащат дължими такси за заявки за регистрация на полезен модел?

Как може да се получи дубликат на свидетелство за регистрация на полезен модел?

Къде, кога и какви документи трябва да подам, както и какви такси трябва да заплатя, за заявка за международна регистрация на полезен модел? Каква е процедурата и какви са сроковете?

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg