ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Какви документи са необходими при подаване на заявка за издаване на сертификат за допълнителна закрила?

В какъв срок се подава заявка за издаване на сертификат за допълнителна закрила?

Как мога да подам заявка за издаване на сертификат за допълнителна закрила?

Kолко струва издаването на сертификат за допълнителна закрила?

Кога се публикува заявката за сертификат за допълнителна закрила?

Могат ли да бъдат правени промени в заявката за издаване на сертификат за допълнителна закрила?

Какъв е срокът на действие на SPC? Как може да се поддържа? Какви са таксите?

Как и къде се плащат дължимите такси?

Как може да се получи дубликат на сертификат за допълнителна закрила?

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg