ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Стажантски програми

Патентно ведомство на Република България е държавна институция и като такава предлага редица възможности за практическо обучение на студенти и млади специалисти с професионални интереси в областта на закрилата на индустриалната собственост. За целта се прилагат законоустановените подходи за провеждане на стажове и програми за временна заетост в структури на централната администрация, както следва:

✔  Групови или индивидуални студентски стажове в администрацията на Патентното ведомство, провеждани в рамките на действащи договори за сътрудничество с български висши учебни заведения. Тази форма на практическо обучение се прилага ежегодно за студенти от специалностите „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ на Университета за национално и световно стопанство. В резултат от плодотворното сътрудничество между нашите две организации беше разработен ефективен механизъм за придобиване на специализирани знания и професионални умения, за запознаване с особеностите на работата в държавната администрация, който е релевантен към широк кръг студенти от различни специалности в програмите на българските висши учебни заведения. Този тип стаж е неплатен.

✔  Индивидуални студентски или следдипломни стажове в общата и/или специализираната администрация на Патентното ведомство. Същите се провеждат съобразно специфичните потребности на съответния кандидат и с оглед капацитета на структурните звена, включени в състава на институцията. Този тип стаж е неплатен.

✔  Студентски стажове в държавната администрация, в т.ч. и в Патентното ведомство, регламентирани в Наредбата за студентските стажове в държавната администрация. Прилагат се единни правила за провеждане на стажове с продължителност от 10 до 45 работни дни, като процедурата за кандидатстване и подбор на участниците се осъществява изцяло онлайн. Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” предоставя изчерпателна информация относно наличието на подходящи позиции, условията, сроковете и документите за кандидатстване. Стажът е неплатен.


✔  Програма „Старт на кариерата“, чиято цел е да осигури достъпни възможности за безработни младежи на възраст до 29 г. да придобият трудов стаж по специалността си. Кандидатите следва да са завършили висше образование и да са регистрирани в дирекции „Бюро по труда“. Процедурата включва подбор на участниците по строго определени критерии и назначаване на одобрените лица на експертни длъжности по трудово правоотношение в държавната администрация за срок от 12 месеца. Заетите по тази програма притежават статут на временно наети служители по Кодекса на труда, а не на стажанти. Заплащането се извършва съобразно условията по Програмата.
Допълнителна информация относно процедурата за кандидатстване и наличието на свободни позиции в Патентното ведомство можете да откриете в:

За допълнителна информация и запитвания относно предлаганите от Патентното ведомство практически обучения можете да пишете на електронен адрес: karieri@bpo.bg.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg