ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Структура и управление

BPO_Organigrama_BG_2019

Патентно ведомство на Република България се ръководи от председател. На пряко подчинение на председателя са двама заместник-председатели, главен секретар и финансов контрольор.

Организационната структура на Патентно ведомство на Република България включва следните шест дирекции:

Проф. д-р Владя Борисова - председател

Ивета Истилиянова - заместник-председател

Вероника Тодорова - и. д. главен секретар


Дирекция "Административно-правни дейности"
Вероника Тодорова – директор

Дирекция "Финансови и стопански дейности"
Мария Василева - директор

Дирекция "Международно сътрудничество и проекти"
Валентин Георгиев - и. д. директор

Дирекция "Експертиза и закрила на изобретенията, полезните модели и промишлените дизайни"
Оля Димитрова - директор

Дирекция "Експертиза и опозиция на марките и географските означения"
Цветислава Лакова - директор

Дирекция "Спорове и административнонаказателна дейност"
Антония Якмаджиева – директор

Патентно ведомство на Република България разполага със 114 щатни бройки.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg