ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Структура и управление

BPO_Organigrama_BG_2019

Патентно ведомство на Република България се ръководи от председател.
Организационната структура на Патентно ведомство на Република България включва следните пет дирекции:

  • Дирекция "Административно-правни дейности и международно сътрудничество"
  • Дирекция "Финансови и стопански дейности"
  • Дирекция "Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни"
  • Дирекция "Експертиза и опозиция на марките и географските означения"
  • Дирекция "Спорове и административнонаказателна дейност"

В Патентно ведомство на Република България работят 114 служители.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg