ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Структура и управление

BPO_Organigrama_BG_2019

Патентно ведомство на Република България се ръководи от председател. На пряко подчинение на председателя са двама заместник-председатели, главен секретар, финансов контрольор и лице по мрежова и информационна сигурност.

Организационната структура на Патентно ведомство на Република България включва следните пет дирекции:

  • Дирекция "Административно-правни дейности и международно сътрудничество"
  • Дирекция "Финансови и стопански дейности"
  • Дирекция "Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни"
  • Дирекция "Експертиза и опозиция на марките и географските означения"
  • Дирекция "Спорове и административнонаказателна дейност"

Патентно ведомство на Република България разполага със 114 щатни бройки.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg