ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ

Декларации на служителите на Патентно ведомство по чл. 12, т. 1 и т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg