ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2015

Издадени патенти за изобретения от № 66514 до № 66515
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2162 до № 2169
Издадени сертификати за нови сортове растения № 11077 до № 11078
Регистрирани марки от № 91911 до № 92236
Регистрирани промишлени дизайни от № 8339 до № 8344

Издадени патенти за изобретения от № 66508 до № 66513
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2138 до № 2161
Регистрирани марки от № 91785 до № 91910
Регистрирани промишлени дизайни от 8314 до 8338

Издадени патенти за изобретения от № 66504 до № 66507
Издадени свидететелства за регистрация на полезни модели  от № 2119 до № 2137
Издадени сертификати за нови сортове растения №  11075 до № 11076
Регистрирани марки от № 91566 до № 91784
Регистрирани промишлени дизайни от № 8305 до № 8313

Издадени патенти за изобретения от № 66501 до № 66503
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2110 до № 2118
Издадени сертификати за нови сортове растенияот № 11071 до № 11074
Регистрирани марки от № 91497 до № 91565

Издаден патент за изобретениe № 66500
Издадени коригирани патенти за изобретения № 66382; № 66383; № 66385
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2097 до № 2109
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11064 до № 11070
Регистрирани марки от № 91369 до № 91496
Регистрирани промишлени дизайни от № 8290 до № 8304

Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2082 до № 2096
Издаден сертификат за нов сорт растениe № 11062 до № 11063
Регистрирани марки от № 91205 до № 91368
Регистрирани промишлени дизайни № 8275 до № 8289

Издадени патенти за изобретения от № 66493 до № 66499
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2069 до № 2081
Издаден сертификат за нов сорт растениe № 11061
Регистрирани марки от № 91009 до № 91204
Регистрирани промишлени дизайни № 8224; от № 8251 до № 8274

Издадени патенти за изобретения от №66488 до № 66492
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2050 до № 2068
Регистрирани марки от № 90827 до № 91008
Регистрирани промишлени дизайни от 8243 до 8250

Издаден патент за изобретение № 66487
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2037 до № 2049
Издадени сертификати за нови сортове растения от 11057 до 11060
Регистрирани марки от № 90651 до № 90826
Регистрирани промишлени дизайни от 8228 до № 8234; от 8234 до №8242

Издадени патенти за изобретения от № 66483 до № 66486
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2029 до № 2036
Регистрирани марки от № 90361 до № 90650
Регистрирани промишлени дизайни от № 8211 до № 8223, от № 8225 до № 8227

Издадени патенти за изобретения от от № 66481 до № 66482
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от от № 2021 до № 2028
Регистрирани марки от от от № 89960 до № 90360
Регистрирани промишлени дизайни от от № 8197 до № 8210
В бр. 2/2015 на официалния бюлетин на Патентното ведомство е публикуван актуалният списък на Представителите по индустриална собственост.

Издадени патенти за изобретения от № 66479 до № 66480
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2012 до № 2020
Регистрирани марки от № 89789 до № 89959
Регистрирани промишлени дизайни от № 8187 до № 8193
В бр. 1/2015 на официалния бюлетин Патентно ведомство, поради техническа причина е публикуван неактуален списък на Представителите по индустриална собственост.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg