ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Нормативни актове

Сигналите по реда на ЗЗЛПСПОИН се подават до служителите на Патентно ведомство на Република България, които отговарят за тяхното разглеждане, по някой от следните начини:

1. Писмено:

- по имейл: internalchannel@bpo.bg;

- по поща на адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ 52Б.

2. Устно – на място в сградата на Патентното ведомство на адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ 52Б.icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg