ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2014

Издадени патенти за изобретения от № 66476 до № 66478
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2002 до № 2011
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11051 до №11052
Регистрирани марки от № 89643 до № 89788
Регистрирани промишлени дизайни  от 8169 до 8186

Издадени патенти за изобретения  от № 66465 до № 66475
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1987 до № 2001
Издаден сертификат за нова порода животно № 11050
Регистрирани марки от № 89466 до № 89642
Регистрирани промишлени дизайни от № 8041 до № 8168

Издадени патенти за изобретения  от № 66454 до № 66464
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1969 до № 1986
Регистрирани марки от № 88680 до № 888686; от № 89001 до № 89465
Регистрирани промишлени дизайни от № 8125 до № 8139

Издадени патенти за изобретения  от № 66445 до № 66453
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1955 до № 1968
Регистрирани марки от № 88801 до № 89000
Регистрирани промишлени дизайни от № 8103 до № 8124

Издадени патенти за изобретения  от № 66439 до № 66444
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1938 до № 1954
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11040 до № 11041
Регистрирани марки от № 87885 ;от № 88524 до № 88800
Регистрирани промишлени дизайни от № 8091 до № 8102

Издадени патенти за изобретения от № 66437до № 66438
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1926 до № 1937
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11042 до №11045
Регистрирани марки от № 88302 до № 88523
Регистрирани промишлени дизайни  от 8071 до 8090

Издадени патенти за изобретения  от № 66434 до № 66436
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1909 до № 1925
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11040 до № 11041
Регистрирани марки от № 87885 ;от № 87955 до № 88301
Регистрирани промишлени дизайни от № 8052 до № 8070

Издадени патенти за изобретения  от № 66432 до № 66433
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1886 до № 1908
Регистрирани марки от № 87583 до № 87664; от 87666 до № 87954
Регистрирани промишлени дизайни от № 8033 до № 8051

Издадени  патенти за изобретения  от №66425 до № 66431
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1871 до № 1885
Регистрирани марки от № 87402до № 87585
Регистрирани промишлени дизайни от № 8008 до № 8021; от № 8023 до № 8032
Регистрирани промишлени дизайни с отложена публикация №8022

Издадени  патенти за изобретения  от № 66416 до № 66424
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1855 до № 1870
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11034 до № 11039
Регистрирани марки № 85391; 85854; 85919; 86664; от №87051 до № 87401
Регистрирани промишлени дизайни от № 7988 до № 8007

Издадени  патенти за изобретения  от №66413 до 66415
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1840 до № 1854
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11033
Регистрирани марки от № 86665 до № 86946
Регистрирани промишлени дизайни от № 7970 до № 7979; от № 7981 до № 7987
Регистрирани промишлени дизайни с отложена публикация №7980

Издадени  патенти за изобретения  от №66407 до 66412
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1828до № 1838
Издаден секретен полезен модел № 1839
Регистрирани марки от № 86333 до № 86663
Регистрирани промишлени дизайни от № 7946 до № 7969

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg