ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Как се подава заявка за патент за изобретение?

Какви документи са необходими при подаване на заявка за патент?

Как мога да подам заявката при подаване на заявка за патент?

Може ли да се патентова идея?

Може ли да се защити метод за лечение?

Могат ли да бъдат защитени с патент компютърни програми или уеб страници?

Може ли да се патентова хранителен продукт?

Kолко струва получаването на патент/регистрацията на полезен модел?

Кога се публикува заявката за патент за изобретение?

Могат ли да бъдат правени промени в заявката?

Издаденият в България патент за изобретение действа ли на териториите на други страни?

Какъв е срокът на действие на патента? Как може да се поддържа? Какви са таксите?

Как и къде се плащат дължимите такси?

Как може да се получи дубликат на патент за изобретение?

Как може да се получи закрила на изобретение в други страни?

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg