ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Как се подава заявка за патент за изобретение?

Какви документи са необходими при подаване на заявка за патент?

Как мога да подам заявката при подаване на заявка за патент?

Може ли да се патентова идея?

Може ли да се защити метод за лечение?

Могат ли да бъдат защитени с патент компютърни програми или уеб страници?

Може ли да се патентова хранителен продукт?

Kолко струва получаването на патент/регистрацията на полезен модел?

Къде и как се заплащат дължими такси за заявки за патент за изобретение?

Кога се публикува заявката за патент и какви права възникват с публикацията й?

Могат ли да бъдат правени промени в заявката?

Колко трябва да платя за поддържане на действието на патент за изобретение?

Какъв е срокът на действие на патента? Как може да се поддържа? Какви са таксите?

Как и къде се плащат дължимите такси?

Какъв е срока за извършване на експертиза по същество за патент за изобретение?

Как може да се получи дубликат на патент за изобретение?

Издаденият в България патент за изобретение действа ли на териториите на други страни?

Как може да се получи закрила на изобретение в други страни?

Къде, кога и какви документи трябва да подам, какви такси трябва да заплатя, за Европейски патент? Каква е процедурата и какви са сроковете?

Къде, кога и какви документи трябва да подам, както и какви такси трябва да заплатя, за заявка за международна регистрация на патент? Каква е процедурата и какви са сроковете?

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg