ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Достъп до обществена информация

Съобщения


30 април 2019
На 19 април 2019г., Фондация Програма Достъп до Информация, представи резултатите от проучването на ПДИ на интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт, Рейтинг на активната прозрачност и Картата на финансовата, бюджетната прозрачност и интегритета на общините, както и отговорите на институциите на подадените по електронен път заявления. Πpoyчвaнeтo, проведено от 22 февруари до 12 април, e базирано на прегледа и оценките на интернет страниците на 564 структури на изпълнителната власт, публично правни cyбeĸти и независими органи на власт. Прегледани и оценени са интернет страниците на административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт. Нивото на прозрачност през 2019г. е оценено с точки по 119 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет, по 133 индикатора за общините и 96 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт.  За първа година Програма достъп до информация е изпратила предварително резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка, а постъпилите коментари са отразени в проучването, уточняват от ПДИ. Проучването обхваща общо 564 административни структури на изпълнителната власт в цялата страна.

8 април 2014
На 2 април, програма Достъп до Информация, представи резултатите от проучването на Интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт, Рейтинг на активната прозрачност ‘2014 и първата Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините.
Проучването се провежда от 2006 г., като тази година в категория „Държавни институции, създадени със закон“ Патентно ведомство на Република България е с най-висок рейтинг и заема първото място с 45.3 точки. Целта на проучването е да се оцени как органите на държавна власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. Проучването обхваща общо 535 административни структури на изпълнителната власт в цялата страна.
 

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg