ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Кой може да подаде заявка за обект на индустриална собственост?

Кои лица могат да бъдат пълномощници по производства по обектите на индустриална собственост?

Като чуждестранен заявител мога ли да извършвам действия без пълномощник пред Патентното ведомство?

Кой може да плаща такси по обекти на индустриална собственост, събирани от Патентното ведомство?

Какво е важно да се знае при плащане на такси?

Как се води кореспонденцията към и от Патентното ведомство?

Как може да се следи процеса по регистрация на подадена заявка през Портала за електронни услуги?

Може ли да бъде оттеглена заявка за обект на индустриална собственост?

Защо трябва да плащам такси за електронно подписан защитен документ?

Имам електронно издаден защитен документ/уведомление/удостоверение –мога ли да го получа на хартия и как става това?

При електронно подписан документ няма индикация за подписващ и/или дата на подписване, а се вижда надпис „Recoverable signature“ / „Verification error“?

Какви са сроковете за вписване на прехвърляне на права, вписване на лицензионен договор, вписване на особен залог, налагане на обезпечителна мярка, вписване на промяна в името и/или адреса, подновяване на марка или дизайн, продължаване срока на действие на полезен модел?

Имам съставен АУАН и трябва да платя глоба. Мога ли да я платя на вноски и каква е процедурата?

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg