ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Какви документи са необходими при подаване на искане за действие на европейски патент на територията на Република България?

В какъв срок се подава искане на осигуряване на действие на европейски патент за територията на Република България?

След изменение на издаден европейски патент следва ли да се подава отново искане за осигуряване на действие на преиздадения европейски патент?

Как мога да подам искането?

Kолко струва осигуряване на действие на европейски патент на територията на Република България?

Кога се публикува европейския патент?

Могат ли да бъдат правени корекции в европейския патент?

Какъв е срокът на действие на европейския патент? Как може да се поддържа? Какви са таксите?

Как и къде се плащат дължимите такси?

Как може да се получи дубликат на сертификат за действащ на територията на Република България европейски патент?

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg