ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2020

Издадени патенти за изобретения от № 67205 до № 67221
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3953 до № 3971
Издадени сертификати за нови сортове растения № 11202

Издадени патенти за изобретения от № 67198 до № 67204
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3944 до № 3952
Регистрирани промишлени дизайни от № 9034 до № 9040

Издадени патенти за изобретения от № 67191 до № 67197
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3933 до № 3943
Регистрирани промишлени дизайни от № 9028 до № 9033

Издадени патенти за изобретения от № 67181 до № 67190
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3927 до № 3932
Регистрирани промишлени дизайни от № 9018 до № 9027

Издадени патенти за изобретения от № 67165 до № 67180
Описания на издадени патенти за изобретения от № 67145 до № 67153
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3899 до № 3926
Описания на регистрации на полезни модели от № 3877 до № 3889

Издадени патенти за изобретения от № 67154 до № 67164
Описания на издадени патенти за изобретения от № 67142 до № 67144
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3890 до № 3898
Описания на регистрации на полезни модели от № 3861 до № 3875
Издадени сeртификати за нови сортове растения от № 11199 до № 11201
Регистрирани марки от № 109 951 до № 110 197

Издадени патенти за изобретения от № 67145 до № 67153
Описания на издадени патенти за изобретения № 65530; от № 67131 до № 67141
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3877 до № 3889
Описания на регистрации на полезни модели от № 3851 до № 3860
Регистрирани марки от № 109 703 до № 109 950
Регистрирани промишлени дизайни от № 9011 до № 9017

Издадени патенти за изобретения от № 67142 до № 67144
Описания на издадени патенти за изобретения от № 67122 до № 67130
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3861 до № 3875
Описания на регистрации на полезни модели от № 3839 до № 3850
Регистрирани марки от № 109 369 до № 109 702
Регистрирани промишлени дизайни от № 9008 до № 9010

Издадени патенти за изобретения от № 67131 до № 67141
Описания на издадени патенти за изобретения от № 67113 до № 67121
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3851 до № 3860
Описания на регистрации на полезни модели от № 3812 до № 3838
Регистрирани марки от № 109 190 до № 109 368
Регистрирани промишлени дизайни от № 8999 до № 9007

Издадени патенти за изобретения от № 67122 до № 67130
Описания на издадени патенти за изобретения от № 67106 до № 67112
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3839 до № 3850
Описания на регистрации на полезни модели от № 3786 до № 3811
Регистрирани марки от № 108 821 до № 109 189

Издадени патенти за изобретения от № 67113 до № 67121
Описания на издадени патенти за изобретения от № 67091 до № 67105
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3812 до № 3838
Описания на регистрации на полезни модели от № 3751 до № 3785
Регистрирани марки от № 108 621 до № 108 820
Регистрирани промишлени дизайни от № 8986 до № 8998

Издадени патенти за изобретения от № 67106 до № 67112
Описания на издадени патенти за изобретения от № 67077 до № 67090
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3786 до № 3811
Описания на регистрации на полезни модели от № 3736 до № 3750
Регистрирани марки от № 108 484 до № 108 620
Регистрирани промишлени дизайни от № 8984 до № 8985

Издадени патенти за изобретения от № 67091 до № 67105
Описания на издадени патенти за изобретения от № 67074 до № 67076
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3751 до № 3785
Описания на регистрации на полезни модели от № 3718 до № 3735
Регистрирани марки № 95391; № 95604 от № 108 426 до № 108 428 от № 108 430 до № 108 483
Регистрирани промишлени дизайни от № 8975 до № 8983

Издадени патенти за изобретения от № 67077 до № 67090
Описания на издадени патенти за изобретения от № 67070 до № 67073
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3736 до № 3750
Описания на регистрации на полезни модели от № 3687 до № 3717
Издадени сeртификати за нови сортове растения от № 11193 до № 11198
Регистрирани марки от № 108 414 до № 108 425
Регистрирани промишлени дизайни от № 8971 до № 8974

Издадени патенти за изобретения от № 67074 до № 67076
Описания на издадени патенти за изобретения от № 67055 до № 67069
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3718 до № 3735
Описания на регистрации на полезни модели от № 3625 до № 3686
Регистрирани марки от № 108 391 до № 108 413

Издадени патенти за изобретения от № 67070 до № 67073
Описания на издадени патенти за изобретения от № 67038 до № 67054
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3687 до № 3717
Описания на регистрации на полезни модели от № 3561 до № 3624
Регистрирани марки от № 108 343 до № 108 390

Издадени патенти за изобретения от № 67055 до № 67069
Описания на издадени патенти за изобретения от № 67023 до № 67037
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3625 до № 3686
Описания на регистрации на полезни модели от № 3537 до № 3560
Регистрирани марки от № 108 243 до № 108 342
Регистрирани промишлени дизайни от № 8962 до № 8966

Издадени патенти за изобретения от № 67038 до № 67054
Описания на издадени патенти за изобретения от № 67016 до № 67022
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3561 до № 3624
Описания на регистрации на полезни модели от № 3501 до № 3536
Издадени сeртификати за нови сортове растения от № 11191 до № 11192
Регистрирани марки от № 108 019 до № 108 242
Регистрирани промишлени дизайни от № 8955 до № 8961

Във връзка с разпространението на COVID-19 в страната и с оглед превенция на разпространението на коронавируса, Ви информираме, че бюлетин 03.2 няма да има и ще бъде обединен с бюлетин 04.1, който ще бъде публикуван на 15 април 2020 г.

Издадени патенти за изобретения от № 67023 до № 67037
Описания на издадени патенти за изобретения № 67016
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3537 до № 3560
Описания на регистрации на полезни модели от № 3461 до № 3500
Регистрирани марки от № 107 814 до № 108 018
Регистрирани промишлени дизайни от № 8951 до № 8954

Издадени патенти за изобретения от № 67017 до № 67022
Описания на издадени патенти за изобретения от № 67010 до № 67015
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3501 до № 3536
Описания на регистрации на полезни модели от № 3427 до № 3446 и от № 3448 до № 3460
Регистрирани марки от № 107 704 до № 107 813
Регистрирани промишлени дизайни от № 8947 до № 8950

Издадени патенти за изобретения № 67016
Описания на издадени патенти за изобретения от № 67005 до № 67009
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3461 до № 3500
Описания на регистрации на полезни модели от № 3407 до № 3426; № 3447
Регистрирани марки от № 107 559 до № 107 703

Издадени патенти за изобретения от № 67010 до № 67015
Описания на издадени патенти за изобретения от № 67000 до № 67004
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3427 до № 3446; от № 3448 до № 3460
Описания на регистрации на полезни модели от № 3377 до № 3406
Регистрирани марки от № 107 428 до № 107 558
Регистрирани промишлени дизайни от № 8939 до № 8946; № 7466

Издадени патенти за изобретения от № 67005 до № 67009
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66993 до № 66999
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3407 до № 3426; № 3447
Описания на регистрации на полезни модели от № 3350 до № 3376
Регистрирани марки от № 107 391 до № 107 427
Регистрирани промишлени дизайни от № 8932 до № 8938

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg