ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Административнонаказателна дейност

В тази секция можете да се запознаете с процедурата относно защитата на правата върху обектите на ИС, в частност реализирането на административнонаказателната дейност, осъществявана от Патентното ведомство на Република България.

Тук също така ще намерите приложимото специализирано законодателство, свързано със защитата на обектите на ИС на национално и регионално ниво, както и общоприложимите нормативни актове.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg