ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Проучвания и справки

Патентното ведомство предоставя на своите клиенти информационни услуги, които са не само част от основните му функции, но и важен елемент на дейността му като държавна институция за закрила на индустриалната собственост (ИС). Те са съставна част от програмата на Ведомството за информиране на обществеността и включват широк кръг от дейности, между които са проучванията за различните обекти на ИС.

За подпомагане на бизнеса в страната Патентното ведомство предоставя като услуги:

  • Проучване за новост на дизайн
  • Проучване по име на заявител/автор/ПИС/лицензополучател
  • Проучване по номер на заявен или регистриран промишлен дизайн
  • Проучване за правен статус на заявен или регистриран промишлен дизайн   
  • Издаване на удостоверение за правен статус

Проучванията при определени изисквания, включително заплащане на такса по Ценоразписа на услугите предоставяни на обществеността, когато е приложимо.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg