ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

WIPO Aкадемия

Академията е част от структурата на СОИС (Световната организация за интелектуална собственост), чиято цел е подпомагане изграждането на човешкия потенциал в областта на интелектуалната собственост, което е от съществено значение за иновациите.
Академията предлага възможности за обучение, образователни програми и курсове за държавните служители на редица страни в много специализирани области на интелектуалната собственост. Част от обучителната програма на Академията на СОИС са и различните летни курсове и дистанционно обучение, които са насочени към разнообразни целеви групи- съдии, студенти и преподаватели, специалисти в областта на интелектуалната собственост, адвокати и др. Голям процент от семинарите на Академията се провеждат и online. Сертификат за участие се издава на участниците в края на всяка тренировъчна програма.Членове на Академията на СОИС са всички държавите-членки, които в момента са над 193. Ключов елемент от развитието на Академията е нейното сътрудничество с Комитета по развитие на интелектуалната собственост (CDIP).
От своето създаване през 1998 год. Академията изгражда все по-голяма партньорска мрежа и своя общност от възпитаници-експерти по интелектуална собственост, както и преподаватели, които са допринесли много за нейния непрекъснато растящ успех.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg