ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Обща информация

Европейското патентно ведомство (ЕПВ/EPO) е основано през 1977 г. с Европейската патентна конвенция.

Централата на институцията се намира в гр. Мюнхен, Германия, а филиали има в Хага, Берлин и Виена. Предшественик на ЕПВ е Международният патентен институт, създаден от 16 държави, подписали Европейската конвенция за патентите.   

Дейността на Ведомството е свързана с обработването и издаването на европейски патенти.

Съгласно Европейската конвенция, в ЕПВ е възможно да бъде подадена патентна заявка на един от трите официални езици (английски, френски и немски) и да се получи европейски патент с действие в една, няколко или всички държави-членки, като целта е да се постигне единна патентна закрила.

Дейностите и бюджетът на ЕПВ се контролират от Административния съвет и Бюджетния комитет на Организацията, които се състоят от представители на 38 държави-членки.

Част от структурата на ЕПВ са и апелативните състави, които разглеждат обжалвания на експертните дирекциите. Апелативните състави са независими, като техните решения се регулират единствено от разпоредбите на Европейската патентна конвенция.

Европейската патентна академия е външното звено за образование и обучение на Европейското патентно ведомство. Създадена e през 2004 г. и работи в партньорство с широк кръг национални и международни институции, включително Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO).

Чрез своя безплатен портал Espacenet Европейското патентно ведомство осигурява възможност за търсене на всички активни патенти, които са над 110 милиона от цял свят.

Посредством Европейският патентен регистър /European Patent Register/ се предоставят подробности относно процедурния статус на заявките за патенти в ЕПВ.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg