ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Обучителни материали на Академията на EUIPO

Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) изготви набор от обучителни материали в рамките на европейския проект за сътрудничество „ECP3 Academy eLearning (ALP)“. Уроците отразяват националните практики, свързани с подаването на опозиция срещу регистрацията на марка, заличаването и отменянето на регистрация на търговска марка и дизайн.

Ръководствата са достъпни на учебния портал на Академията EUIPO:

Наборът от материали е обхванат от 44 урока, изготвени в тясно сътрудничество с 20 ведомства за интелектуална собственост на ЕС, включително офисите на Австрия, България, БЕНЕЛЮКС, Чехия, Кипър, Испания, Франция, Гърция, Хърватия, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Латвия, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Швеция и Словакия.

Всички обучителни клипове следват сходна структура. Те използват видео анимация, за да представят ситуация, която лесно може да се случи на предприемач. Идеята е да се свържат случаи от реалния живот с обяснения на възможните действия, които могат да бъдат предприети във всяка от участващите държави – членки на ЕС.

В урока за подаване на опозиция срещу регистрацията на марка собственикът на магазин за сладкиши открива, че друга компания е регистрирала марка, сходна на неговата.

В урока за отмяна на регистрацията на марка предприемачът не е извършил предварително проучване и сега открива, че използва марка, сходна на марката като друга компания, която я е регистрирала, но не я използва от няколко години.

В урока за заличаване на дизайн производители на мебели са изправени пред проблем с друга компания, която смятат, че те нарушават техните регистрирани права.

Във втората част на обучителните видеоклипове експерт от съответната служба за интелектуална собственост обяснява необходимите стъпки за разрешаване на проблема, представен във видеото.

Видеата са достъпни на учебния портал на Академията EUIPO, както и на официалните уебсайтовете на участващите ведомства.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg