ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Съобщения

Проектът AfrIPI ще подкрепя план за сътрудничество в областта на интелектуалната собственост в Африка

На 7 септември AfrIPI - първият по рода си проект за сътрудничество в Африка, насочен към правата на обекти на интелектуална собственост - проведе първото заседание на своя Управителен комитет.

Партньорите по проекта - Африканската регионална организация за интелектуална собственост (ARIPO), Организацията Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), Комисията на Африканския съюз (AUC), Европейската комисия и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост ( СЕСИС /EUIPO) обсъдиха и одобриха цялостния план на новия проект и бъдещите дейности за следващите години.

Освен другите дейности, AfrIPI ще подкрепя регистрацията на географските означения в Африка и ЕС, разработването на насоки за интелектуална собственост за страните членки на OAPI и ARIPO и ще обучава експерти по интелектуална собственост относно международните правни рамки (като напр. Хагската спогодба – the Hague Agreement).

След като цялостния и годишните планове на AfrIPi бъдат одобрени, проектът ще подобри защитата и насърчаването на правата върху интелектуалната собственост в Африка, като по този начин ще допринесе за насърчаване на националните икономики, търговията и бизнеса в региона.

„Причината, поради която сътрудничеството е толкова важно, е, че правата върху интелектуалната собственост са тясно свързани с икономическото благосъстояние - по-специално устойчивото развитие, създаването на качествени работни места и на балансирани търговски условия. В една глобализирана икономика, особено с интернет, заобикалящ физическите граници, е от съществено значение правата на интелектуална собственост да се разбират по общ начин и да се защитават ”, каза Кристиан Аршамбо, изпълнителен директор на СЕСИС.

AfrIPI започва да функционира напълно през 2020 г. В продължение на четири години ще подкрепя Африканската континентална зона за свободна търговия (AfCFTA) и ще стимулира икономическа интеграция на континента.

AfrIPI е финансиран от Европейската комисия и СЕСИС и управляван от СЕСИС и има за цел да укрепи националните и регионалните институции за интелектуална собственост и системите за правоприлагане, като същевременно насърчава ползите от ИС за бизнеса и други икономически участници.

По този начин проектът ще засили сътрудничеството между Европейския съюз и Африка за по-нататъшно прилагане на всички аспекти на Африканската зона за свободна търговия, отнасящи се до интелектуалната собственост. От 2018 г. тази общоафриканска зона за свободна търговия е най-голямата в света по брой участващи страни от създаването на Световната търговска организация.

AfrIPI ще обърне специално внимание и на географските означения, като ще бъдат подкрепяни африканските географски означения, като напр. Cabrito de Tete и Penja Pepper, тъй като те допринасят за развитието на местните общности.

Можете да научите повече на новия уебсайт на AfrIPI

На 30 юли 2020 г., в рамките на Европейския проект за сътрудничество ECP8 „Европейска мрежа на автентичността“, община Солун (Гърция) стана първата сертифицирана за „Автентичност“

След Меморандум за разбирателство, подписан между Гръцката организация за индустриална собственост (OBI) и Община Солун, в сътрудничество със Солунския град, Камара на занаятчиите, Търговската камара и Камарата на малките и средни предприятия на Солун, през следващите две години в новата сертифицирана по проекта ECP8 „Европейска мрежа на автентичността“, община Солун (Гърция ) ще се провеждат поредица от дейности с цел по повишаване на осведомеността, свързани с индустриалната собственост /ИС/.

Този проект за европейско сътрудничество има за цел да повиши осведомеността както за стойността на ИС, така и за щетите, причинени от фалшифицирането в европейските градове сред местните политици, бизнеса и в крайна сметка пред европейската общественост.

Солун е вторият град в Гърция по отношение на население и е второто по големина пристанище в страната. Със своята динамична икономическа дейност Солун е и един от най-големите образователни центрове в Югоизточна Европа и известен град за култура и туризъм.

Чрез този проект OBI, в сътрудничество със своите заинтересовани страни, ще се превърне в ключов национален участник в борбата срещу фалшифицирането на местно ниво.

Класация на топ онлайн потребители в Европейския съюз за второто тримесечие на 2020 г. вече е достъпна онлайн.

Топ 25 от Класацията включва потребители, регистрирани като представители или групи от представители, състоящи се от асоциации, адвокати, СЕСИС специалисти и представители на служители. Използването на онлайн приложенията на СЕСИС за европейска марка и дизайн на Общността - EUTM / RCD, проекти и опозиции трябва да бъде 99% или по-високо в сравнение с общия им обем на подаване. В допълнение, те трябва да бъдат активни потребители в електронната комуникация - eCommunication.

Пълната таблица с класирането и повече информация за статистиката на СЕСИС може да намерите, като следвате връзките приложени по-долу:

Офисите по ИС на Доминиканската Република и на Сейнт Китс и Невис станаха част от TMclass

   От 27 юли 2020 г. Националната служба за индустриална собственост на Доминиканската република (ONAPI) и Службата за интелектуална собственост на Сейнт Китс и Невис (IPOSKN) са част от TMclass.

ONAPI ще използва и приема списъка с термини от хармонизираната база данни за стоки и услуги (HDB) в TMclass, а IPOSKN ще се присъедини към инструмента със списък на общи термини между HDB и Мадридските стоки и услуги на WIPO (MGS).

След решението на ONAPI да използва HDB, в TMclass вече има 10 ведомства по интелектуална собственост, които не са част от ЕС, но използват и приемат термини от тази хармонизирана база данни.

С приемането на ONAPI и IPOSKN в TMclass, общият брой на участващите национални и регионални Служби по ИС, като включим ARIPO, OAPI, WIPO и EUIPO, вече са 80 на брой.

TMclass предлага на потребителите възможност да търсят и превеждат стоки и услуги на и от 44 налични езика.

Приемането на двете гореспоменати Служби по интелектуална собственост и решението на Офиса на Сейнт Китс и Невис да се присъедини към TMclass, с общия списък от термини между HDB и MGS, е конкретен резултат от проекта CARIFORUM за интелектуална собственост и иновации, финансиран по 11-ия Европейски фонд за развитие и изпълняван от Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИ, EUIPO).

Може да научите повече на следните линкове:

Патентно ведомство на Република България успешно приключи проекта „Сканиране и съхраняване на хартиените досиета“

Повече от 3,3 млн. страници и над 77 000 отделни досиета на търговски марки, са дигитализирани в Патентно ведомство на Република България в резултат на проекта „Сканиране и съхраняване на хартиените досиета“.

Проектът е осъществен в рамките на Европейските проекти за сътрудничество и има за цел дигитализиране на хартиени досиета в националните и регионални служби за интелектуална собственост на Европейския съюз. Реализирането на проекта има за цел да се осигури лесен и бърз достъп до документи и данни, свързани с досиетата на марките и дизайните.

Патентно ведомство на Република България стартира проекта през 2019 г., като същият се реализира с подкрепата на различните експертни екипи от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и ведомството. Въпреки предизвикателствата през последните месеци заради разпространението на COVID-19 в световен мащаб, проектът е завършен успешно през юни 2020 г., съгласно утвърдения план.

Важен принос при внедряването на проекта е разработеният от Патентно ведомство инструмент за поддръжка и извличане на метаданни - MEST. Инструментът създава възможност за реализация на процес по сканиране и разпознаване на символи, и подпомага извличането на данни от сканираните документи. В резултата на това се улеснява процесът по вземане на решения от специализираните дирекции.

Седем ведомства по интелектуална собственост успешно са приключили проекта, като още пет са в процес на изпълнение. Общият брой на дигитализираните досиета към момента наброява повече от 850 000.

Завършването на процеса по дигитализация в Патентно ведомство на Република България поставя следващата стъпка към крайната цел на проекта, а именно: подкрепа на отделните националните ведомства за създаването на възможност за работа без хартия и подпомагане на потребителите да комуникират по електронен път с националните и регионални ведомства по интелектуална собственост.

Актуализация от Изпълнителния директор на Службата на Европейския Съюз за интелектуална собственост – СЕСИС

Изпълнителният директор на EСЕСИС, г-н Кристиан Аршамбо, пусна ново видео с актуализиазия на текущата ситуация в Службата. Г-н Аршамбо дава информация относно тенденциите при подаване на заявки, както и за новия център Ideas Powered for Business, който съдържа поредица от инициативи за подпомагане на малки и средни предприятия - МСП.

Тъй като по-голямата част от персонала на СЕСИС все още работи дистанционно от началото на кризата с COVID-19 в Испания, г-н Аршамбо е актуализирал плана за връщане в централата на СЕСИС, определено за началото на месец септември 2020 г.

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост - EUIPO подкрепи операция, Opson IX,координирана от Европол и INTERPOL, насочена към търговияна фалшиви и извън стандарта храни и напитки.

Девета по рода си операцията Opson IX, продължила от декември 2019 г. до юни 2020 г. включва правоприлагащи органи от 83 държави. Opson IX е подкрепена и от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Европейската комисия, националните регулаторни органи в областта на храните и партньорите от частния сектор.

Тази година операцията OPSON е довела до премахването на 19 организирани престъпни групи, участващи в измами с хранителни продукти и до арести на 406 заподозрени.

В резултат на това са иззети около 12 000 тона нелегални и потенциално вредни продукти на стойност около 28 млн. евро, включително 320 тона контрабандни или под необходимия стандарт млечни продукти в България, Италия, Франция, Гърция, Португалия и Швейцария. Националните власти са иззели мляко и сирене в развалено състояние, които представляват заплаха за здравето на потребителите. Освен това са иззети 210 тона сирене, което не отговарят на условията да бъде етикетирано със защитено географско наименование.

Сред иззетите над 5 000 тона продукти, преобладава животинската храна, следвана от алкохолни напитки (повече от 2 000 тона), зърнени храни и производни продукти, кафе и чай и подправки.

Фалшиви и извън стандарта храни и напитки могат да бъдат намерени по рафтовете в магазините по целия свят. Увеличаващата се онлайн продажба на такива потенциално опасни продукти представлява значителна заплаха за общественото здраве.

Координираната коалиция за престъпления срещу интелектуалната собственост (IPC3), координираща OPSON IX съвместно с INTERPOL, улеснява обмена на информация и предоставя техническа и аналитична подкрепа на участващите страни. IPC3 на Европол се съфинансира от EUIPO, чрез Европейската обсерватория за нарушения на правата върху интелектуалната собственост, за дейностите по осъществяване на борба с престъпността върху интелектуалната собственост. От създаването си общите изземвания на нелегални храни и напитки, направени по време на операции OPSON VI, VII, VIII и IX, са на стойност около 450 млн. евро.

Ръководни срещи на СЕСИС по време на Генералните Асамблеи на СОИС

   Тази година обичайните срещи на високо ниво, организирани ежегодно в рамките на Генералните Асамблеи на СОИС в Женева, ще се провеждат в нов виртуален формат. Това е в съответствие с усилията на Службата на Европейския Съюз да интелектуална собственост -СЕСИС за адаптация към изключителната ситуация, предизвикана от пандемията COVID-19, и в същото време да се продължи укрепването на международното сътрудничество, въпреки новите глобални предизвикателства.

През юли делегация на СЕСИС, водена от изпълнителния директор г-н Кристиан Аршамбо, провежда първи кръг от виртуални технически двустранни срещи с ръководителите на ведомствата по интелектуална собственост извън ЕС, а именно СОИС, Агенцията за ИС на Австралия, INAPI на Чили, SIC Колумбия, JPO Япония, IPPD Йордания, IPONZ Нова Зеландия Turkpatent Турция и USPTO САЩ. През септември-октомври 2020 г. се планира провеждане на втори кръг от виртуални срещи на високо ниво.

По време на тези виртуални срещи делегацията на СЕСИС разглежда текущото състояние на проектите за техническо сътрудничество със своите партньори и съвместно договаря бъдещите стъпки от различни аспекти на двустранното техническо сътрудничество, включително интеграция с инструментите на Мрежа на Европейския съюз за интелектуална собственост -EUIPN, състоянието на изпълнението на финансираните от ЕС проекти за сътрудничество, както и проектите TM5/Рамка на петте ведомства/ и ID5 насочени към обмен на информация и хармонизиране или подобряване на процедурите по защита на търговските марки и дизайни.

Като част от Стратегическия план 2025 г. тези срещи попадат в рамките на инициативите насочени към развитието на „Засилена ангажираност с глобални партньори за разширяване на общи инструменти и практики“.

25-те най-големи онлайн потребители на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост

Класацията на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост ( СЕСИС) на 25-те топ онлайн потребители в Европейския съюз за първото тримесечие на 2020 г. вече е изготвена.

Класирането в топ 25 включва потребители, регистрирани като представители или групи от представители, състоящи се от асоциации, адвокати, професионалисти от СЕСИС и представители на служители и е свързано с изпълнението на Стратегически план 2025.

Използването на онлайн приложенията за марки на ЕС, дизайни и опозиции трябва да бъде 99% или по-високо в сравнение с общия им обем на подаване.

В допълнение, те трябва да бъдат активни потребители на електронната комуникация.

Цялата таблица с класирането може да намерите, като следвате връзката по-долу, както и повече информация за статистиката на СЕСИС.

ДОКЛАД НА СЛУЖБАТА НА ЕС ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ за марката на ЕС

Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) изготви нов доклад, показващ прогресивния успех на марката на Европейския съюз (EUTM) през последното десетилетие. Настоящото издание надгражда и актуализира първия доклад, фокусиран на марките, публикуван през 2018 г.

Близо 1,27 милиона заявки за EUTM, съдържащи над 3,4 милиона класове стоки и услуги, са подадени от 2010 до 2019 г., което представлява годишен темп на растеж от 5,6% и общ темп на растеж от 63,1% при сравняване на обема на подаване за 2019 г. и 2010 г.

Търговската привлекателност на общия пазар на Европейския съюз се подчертава от присъствието на двете най-големи икономики в света (Съединените американски щати и Китайската народна република) в топ 10 на класацията на страните с най-много заявки за EUTM. Съединените щати заемат втора позиция като цяло, а Китай отбеляза забележителен растеж, който значително изпревари останалите 10 държави с най-много заявки. Делът на ЕС в общия брой заявки е паднал от 71,3% в началото на десетилетието до 64,7% през 2019 г., докато Китай се развива от малък играч през 2010 г. (1,4%) до третата по големина страна по произход на заявителите до края на десетилетието (9,5%).

Заявки за марки от ЕС и други региони на света, които търсят защита за електрически апарати и компютри и / или научни и технологични услуги, отбелязаха значително увеличение през последното десетилетие, докато заявките за марки на ЕС за стоки като дрехи, фармацевтични продукти, козметика и храни са нараствали с по-ниски темпове.

Подробна информация за обема заявки и нивото на заявяване на икономически най-силните държави, заявители и класове са включени в доклада.

Той предоставя информация и за свързани административни процедури, като експертиза, публикация, регистрация, опозиция, заличаване/отмяна и подновяване на регистрация.

Доклад на СЕСИС за марката на ЕС: Еволюция 2010-2019

СЕСИС с нови инициативи в подкрепа на малкия и средния бизнес

На 1 юли 2020 г. Службата на Eвропейскя съюз за интелектуална собственост /СЕСИС, / стартира пакет от инициативи, които целят директно да подпомогнат малките и средни предприятия на територията на ЕС при защитата на техните права в областта на интелектуалната собственост.

Сайтът на ведомството https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/home /EUIPO Supporting Business/ предлага улеснен достъп и полезна информация за предоставяните услуги в областта на ефективното решаване на спорове – опозиция, отмяна или заличаване на регистрацията на марка и др., като до края на годината ще включва и информация за улеснената услуга за електронно подаване на заявки, базирана на fast-track e-filing.

Друга инициатива на СЕСИС, при която Службата ще бъде посредник, е предоставянето на безплатни правни услуги за бизнеса – т. нар. услуги про-боно /pro bono services/. За целта ще бъде създадена платформа, която да улеснява предприятията в достъпа им до правна информация, необходима за защита на техните обекти на интелектуална собственост. С инициативата СЕСИС цели създаването на мрежа от адвокатски кантори, фирми и представители по интелектуална собственост, които са готови да предоставят безплатна правна информация в услуга на МСП. През първия етап на проекта ще бъдат приети до 500 запитвания за правна информация. От 10 юни, без ограничен срок, може да се заявява интерес от тези, които са готови да предоставят подобни услуги, като до 1 юли интерес за предоставяне на правна информация в полза на бизнеса е бил деклариран от 83 лица, фирми и др., работещи в областта на интелектуалната собственост.

Допълнителна информация за проекта, както и кой може да заяви интерес за предоставяне на про-боно услуги, е налична на https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5807770

Записване за образователната програма на EUIPO за марки и дизайни

Крайният срок за регистрация за третото издание на образователната програма наСлужбата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) за марки и дизайни (EPMD EP) е продължен до 31 юли 2020 г.

Кандидатствайте навреме, преди да бъде попълнен максималният брой от 60 места!

EPMD EP се провежда ежегодно и се фокусира върху взаимодействието между експертите на EUIPO и практикуващите в областта на правата върху интелектуална собственост в областта на търговските марки и дизайн и наказателните процедури. Програмата се осъществява от водещи професионалисти в областта на интелектуалната собственост, преподаватели и служители на EUIPO.

Програмата се провежда само на английски език и ще продължи от септември 2020 г. до юни 2021 г. с приблизително 150 часа, съчетаващи електронно обучение, уебинари и два тридневни семинара в EUIPO в Аликанте, Испания. Ще завърши с финален изпит, състоящ се от писмен и устен модул, като вторият ще се проведе в EUIPO в Аликанте. Успешно издържалите изпита кандидати ще получат сертификат от EUIPO.

За повече информация относно програмата, предварителните дати и таксите за обучение посетете уебсайта на програмата.

Подготовка за края на преходния период за BREXIT

Предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (ЕС), считано от 1 февруари 2020 г., и изтичането на преходния период за BREXIT на 31 декември 2020 г., от 1 януари 2021 г. се очаква да влязат в сила редица нови правила.

С оглед предстоящото изтичане на преходния период Европейската комисия и Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO)съвместно публикуваха на 18 юни 2020 г.актуализирано съобщение до всички заинтересовани страни, което може да бъде проследено на следния линк: https://ec.europa.eu/info/publications/trade-marks-and-designs.

Допълнителна информация относно последиците от изтичането на преходния период за BREXIT върху практиката на EUIPO по въпросите, свързани с търговската марка на ЕС и регистрирания дизайн на Общността, се очаква да бъде публикувана през лятото на сайта на EUIPO: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/brexit-q-and-a

Преглед на съдебната практика

Службата на ЕС за интелектуална собственост ( СЕСИС) подготви Общ преглед на казуси, разглеждани от Европейския съд (European Court of Justice) и Общия съд на ЕС (General Court) в областта на интелектуалната собственост: ключови решения и постановления относно действия срещу решения на апелативните съвети на СЕСИС между 1 януари 2019 г. и 30 април 2020 г.

За пръв път виртуални срещи на Управителния съвет и Бюджетния комитет на СЕСИС

Заседанията на Управителния съвет и Бюджетния комитет към Службата на ЕС за интелектуална собственост се проведоха за първи път във виртуална среда на 3 и 4 юни 2020, поради продължаващата COVID-19 пандемия.

Управителният съвет и Бюджетният комитет на Службата се състоят от представители на държавите - членки на ЕС, Европейската комисия и Европейския парламент, Службата за интелектуална собственост на Benelux (BOIP), Европейското патентно ведомство (EPO), Световната организация за интелектуална собственост (WIPO), Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) и асоциациите на потребителите, присъстващи като наблюдатели по време на неконфиденциалните въпроси, разглеждани на срещите.

На проведеното виртуално заседание членовете на Управителния съвет се съгласиха да предложат на Съвета на ЕС списък на кандидатите за президент на Апелативните състави към Службата. Решено беше също така да се продължат изтичащите мандати на трима членове на апелативни състави.

По време на съвместното заседание на Управителния съвет и Бюджетния комитет членовете бяха информирани за доклада за напредъка на изпълнението на дейностите на Службата през първото тримесечие на 2020 г. В контекста на избухването на пандемията COVID-19, изпълнителният директор информира и за серията от мерки, предприети за персонал, потребители и други заинтересовани страни. Бяха подробно разгледани въздействията на глобалната здравна криза върху обемите на постъпващите заявления, натовареността, както и резултатите от Службата.

Проучвания за удовлетвореността през 2020 г., както на потребителите, така и на персонала, бяха представени по време на срещата.Участниците бяха информирани за стъпките, предприети за стартиране на Стратегическия план 2025 г.По време на заседанието на Бюджетния комитет членовете получиха информация за изпълнението на бюджета за 2019 г. и 2020 г. и в допълнение Службата предостави и актуализация на управлението на касата си.

Годишен доклад на СЕСИС за 2019

Годишният доклад за 2019 г. предоставя преглед на годината, през която Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) отбеляза своята 25-годишнина, получи двумилионната си заявка за марка и разработи нов стратегически план след широко обсъждане със заинтересованите страни и приет от Управителния съвет през ноември.

Докладът включва основните данни за работата наСлужбата, включително информация за марките на ЕС и дизайните на Общността. Съдържа и преглед на предприетите инициативи за предоставяне на висококачествени услуги и модерни инструменти в полза на потребителите.

Основните събития през 2019 г. включваха споразумение за сътрудничество с Европол за борба с престъпността върху интелектуалната собственост, основната конференция за IP Horizon 5.0, разширяването на проекти, финансирани от ЕС в Африка, Карибите и Грузия, и увеличеното използване на иновативни и мобилни методи на работа в рамките на Службата.

Докладът е достъпен на английски, немски, френски, италиански и испански Тук

СЕСИС подобрява електронната си комуникация с потребителите

Службата на ЕС за интелектуална собственост ускорява работата по електронните комуникации, като непрекъснато отчита проблемите, за които сигнализират потребителите. Целта е цялата кореспонденция до Службата да може да се изпраща онлайн.

Добавена е опция „алтернатива за факс“ като допълнително резервно решение. Снимката по-долу показва как се визуализират двете възможности.

Патентно Ведомство

Създадена е нова опция за е-отговор за всички електронни комуникации. Потребителите на eComm, които съставляват огромното мнозинство от потребителите на услугите на СЕСИС, вече могат да отговарят на всички електронни съобщения (където е разрешен отговор) директно от раздела за комуникации в Потребителската зона, като кликнат върху бутона Отговор. Тази нова функция позволява да се изготви веднага отговор и да се добави прикачен файл само с няколко кликвания.

Нова е и опцията „FAX ALTERNATIVE“. Докато помага на работещите от дома без достъп до факс машина, опцията „алтернатива на факса“ ще проправи пътя за плавен преход към eComm за всички, тъй като използването на факс като опция при комуникация със Службата постепенно се прекратява. Общите условия за използване на тази опция можете да намерите тук.

Потребители биха могли да изпратят мнения и предложения на адрес: information@euipo.europa.eu

Информация за текущата ситуация в СЕСИС предвид COVID-19 кризата

Изпълнителният директор на Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС/ г-н Кристиан Аршамбо пусна ново видео, с което потвърди, че около 70 служители на доброволен принцип са подновили работа в офиса през първата фаза на планираното завръщане на служителите, спазвайки всички мерки за безопасност, докато останалата част от персонала продължава да работи от вкъщи.

Той също така потвърди, че след края на удължения период, по-рано тази седмица са били публикувани последните 21 000 забавени марки на ЕС, като 4 800 международни регистрации, засегнати от извънредната ситуацция, ще бъдат публикувани до края на месеца.

Изпълнителният директор на СЕСИС даде подробности относно виртуалното заседание на Управителния съвет и Бюджетния комитет, както и за нови инициативи по отношение на малките и средни предприятия /МСП/, включително и за неотдавна проявения интерес към услугите про-боно /pro-bono services/.

Вижте видеото: https://youtu.be/lpuXTAOVojY

Важно за малките и средни предприятия

Кризата COVID-19 има сериозно отражение върху малките и средни предприятия (МСП) в Европейския съюз, като заплашва с масови загуби на работни места и закриване на предприятия. Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС / има желание да помогне на МСП, като това могат да направят и други.

Сформираният по повод на пандемията в СЕСИС про боно хъб предлага персонализирана услуга, в рамките на която свързва малките и средни предприятия с доставчици на безплатни правни съвети в областта на интелектуалната собственост в ЕС по време на настоящия безпрецедентен период.

Услугата се фокусира върху нуждите на малкия бизнес, като осигурява на тези предприятия съответните правни съвети от областта на ИС, необходими, за да се подсигурят правата им, както и подходящото професионално представителство за защита на тези права при оспорване. Предприятията ще могат да получат практически насоки за това как да се справят с правни въпроси, свързани с интелектуалната собственост, което ще им помогне да насочат вниманието си към преодоляване на конкурентните и икономически предизвикателства, предизвикани от пандемията.

Още информация Call for Expressions of Interest (CEI) и Регистрационна форма

СЕСИС удължава сроковете поради COVID-19

Удължаването на сроковете , определени директно в член 68 от EUTMDR и член 57 от CDIR, са задължителни и не могат да бъдат удължавани по искане на страните (за някои изключения от това правило вижте раздел IV Restitutio In Integrum).

Въпреки това, сроковете, определени от Службата на ЕС за интелектуална собственост в текущи производства, могат да бъдат удължавани при определени обстоятелства след получаване на мотивирано искане от страна в производството, преди да е изтекъл въпросният срок.

Удължаване може да бъде разрешено при:

- ex parte производство (т.е. когато участва една страна, например при експертиза за класификация на марка или при абсолютни основания за отказ по заявки за регистрация на марки на Европейския съюз).

Удължаване може да бъде предоставено при поискване от страната, в зависимост от обстоятелствата по случая. То не може да надхвърля шест месеца. Първото искане за удължаване ще се счита за основателно без подробна обосновка. Това обаче не пречи на страните да поискат допълнително удължаване, ако изключителни обстоятелства го налагат.

  • -inter partes производство (т.е. когато има две или повече страни, например в производствата по опозиция, недействителност и отмяна). При тези производства първото искане за удължаване ще се счита за основателно без подробна обосновка и ще бъде удовлетворено за период от един до шест месеца. Второ и последващи удължавания на един и същ срок за период до шест месеца за всяко удължаване, може да бъде предоставено, ако страната, която го е поискала, може да обясни наличието на извънредни обстоятелства, които препятстват спазването на срока. Службата може да обвърже удължаването на срока с наличието на съгласие от другата страна.

Трудности, произтичащи от мерките, предприети от публичните органи срещу пандемията, причинена от избухването на COVID-19, или случаи на заболяване на страна или неин представител в производството по същата причина, представляват изключителни обстоятелства, които ще се считат за подходящи от Службата за предоставяне на второ и последващо удължаване на един и същи срок.

Всяка година страните от ЕС губят приходи в размер на 15 милиарда евро поради фалшиви стоки

➢ Нова оценка разкрива мащаба на загубените приходи за националните бюджети в резултат на фалшифициране

➢ 14,1% от загубите са в сектор козметика и лична хигиена

➢ Организираните престъпни групи са все по-свързани с търговията с фалшиви стоки

Според нов доклад, публикуван днес от Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (СЕСИС/ EUIPO), икономическите и социалните загуби, причинени от продажбата на фалшификати, лишават правителствата от приходи и могат да финансират извършването на тежки престъпления като наркотрафик и пране на пари.

Докладът изчислява, че правителствата на ЕС губят до 15 милиарда евро годишно от наличието на фалшиви стоки на пазара в резултат на намален приход от невнесени от нелегалните производители преки и косвени данъци и вноски за социално осигуряване.

В допълнение, според оценката на Службата, ЕС губи приблизително 19 милиарда евро от продажби в секторите козметика и лична хигиена, вино и спиртни напитки, фармацевтика, игри и играчки . Фалшификатите не се подлагат на същите строги тестове както оригиналните стоки, за да бъде сигурно, че са безопасни за консумация или употреба.

Загубите от продажба на фалшиви стоки, по-специално в областта на козметиката и личната хигиена, са нараснали с над 2,5 милиарда евро от публикуването на последния подобен анализ на СЕСИС през 2019 г., което е и най-голямото увеличение сред изследваните сектори. Приблизително в целия Европейски съюз се губят годишно 14,1% (9,6 милиарда евро) от продажбата на фалшиви козметични продукти.

Анализът на EUIPO също така показва, че 97% от фалшивите стоки, определени като опасни, които са спрени на външните граници на ЕС, представляват сериозен риск за здравето на потребителите. Повечето от въпросните стоки са били предназначени за деца и са били играчки или продукти за детска хигиена или облекло.

Проучването, проведено от СЕСИС и Европол, също така разкрива връзката между фалшифицирането и други тежки престъпления. От 2016 г. насам правоприлагащите органи в целия ЕС са извършили 29 мащабни операции срещу фалшификатите и пиратството, които са били насочени срещу организирани престъпни групи, замесени и в други сериозни престъпления, включително трафик на наркотици и пране на пари.

Изпълнителният директор на Службата Кристиан Аршамбо споделя: „Фалшифицирането не е престъпление, в което няма жертви. Фалшивите продукти отнемат продажби от законния бизнес и лишават правителствата от много необходими приходи. Те причиняват явни рискове за здравето и безопасността на потребителите. Но както показва съвместната ни работа с Европол, приходите от фалшифициране могат също така да подкрепят сериозната организирана престъпност. За да се справим изцяло с този проблем, са необходими съгласувани международни действия на всички нива.“

Представените тук оценки са част от Доклада за 2020 г. за състоянието на нарушенията на правата на интелектуалната собственост, който обединява отчетната работа на СЕСИС в областта на интелектуалната собственост на европейско и световно ниво, включително резултатите от разследванията, проведени с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Европейското патентно ведомство (EПВ).

Докладът за състоянието съдържа също и проучване за обема на фалшивите и пиратските стоки в международната търговия и за приноса на индустриите с интензивна защита на правата на интелектуалната собственост по отношение на икономическия растеж, работните места и международната търговия. Докладът включва нови виждания за това как малките и средните предприятия (МСП) биха могли да се възползват от интелектуална собственост.

ЗА СЕСИС /EUIPO/

СЕСИС е децентрализирана агенция на ЕС със седалище в Аликанте, Испания. Тя управлява регистрацията на марката на Европейския съюз (EUTM) и регистрирания дизайн на Общността (RCD), като предоставя защита на интелектуалната собственост на територията на всички страни членки на ЕС. EUIPO също така осъществява дейности по сътрудничество с националните и регионалните служби за интелектуална собственост на ЕС.

Европейската обсерватория за нарушения на правата на интелектуална собственост е създадена през 2009 г. в подкрепа на защитата и прилагането на правата на интелектуалната собственост и в помощ на борбата с нарастващата заплаха в Европа от нарушения срещу интелектуалната собственост. На 5 юни 2012 г. е прехвърлена към СЕСИС с Регламент (ЕС) № 386/2012 на Европейския парламент и на Съвета.  

За повече информация ТУК.

Лице за контакти с пресата:

Ruth McDonald

Tel.: +34 965137676

Ruth.MCDONALD@euipo.europa.eu

EUIPO с актуална информация

Изпълнителният директор на Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС/ г-н Кристиан Аршамбо разпространи нов видеоматериал относно текущата ситуация във ведомството. Г-н Аршамбо отбеляза, че поради края на второто удължаване на сроковете, който бе на 18 май, приблизително 21 000 марки на ЕС трябва да бъдат публикувани за няколко седмици, за да бъдат избегнати технически проблеми.
Той посочи нови подобрения на системата eComm, която ще помогне на потребителите да заменят комуникациите по факс и подчерта успеха на виртуалните срещи във ведомството. Изпълнителният директор на СЕСИС също така информира потребителите за плана на Службата за връщане към нормален режим на работа, което започва от м. юни.

Уъркшоп на тема Пазарите за електронна търговия

След първата среща през февруари 2020година в Аликанте с представители на пазарите за електронна търговия, на 14 май предстои видеоконферентна връзка с представителите на собствениците на големи търговски марки, МСП, асоциации на притежателите на търговски марки и на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС /EUIPO).
Семинарът ще даде идеи на СЕСИС по отношение на трите области, заложени в Стратегическия план 2025 г. на Службата, които включват:
- Разработване на информационни ресурси за онлайн продавачи относно това как да използват и да не нарушават правата върху марките;
- Разработване на система за сигурност, която да предоставя информация на притежателите на марки на ЕС за програмите за защита на индустриалната собственост /ИС/ на пазарите за електронна търговия, както и механизъм за тези пазари да проверяват правата на притежателите на марки на ЕС, които желаят да се присъединят към техните програми за защита на ИС;
- По-нататъшно развитие на системата за сигурност, която да позволи на собствениците на марки на ЕС и на пазарите за електронна търговия да обменят информация за автентични продукти, както и за такива, които нарушават правата върху марките.
Семинарът предлага възможност на СЕСИС и на маркопритежателите да се уверят, че тези проекти са в състояние да допринесат за подобряване на защитата на марките онлайн.
Ако имате интерес да участвате, можете да се свържете с Обсерваторията за нарушенията на правата на ИС.

Онлайн обучения в областта на интелектуалната собственост

Академията към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) представя на вниманието на всички заинтересовани потребители възможностите за онлайн обучения в областта на интелектуалната собственост през м. май. Обученията са под формата на уебинари, които се провеждат всеки вторник от 11:00 до 12:00 ч. БГ време и са на три нива – за начинаещи, за средно напреднали и за напреднали.
Повече информация относно темите на уебинарите можете да получите оттук.
Допълнителна информация за най-гледани уебинари и други теми за онлайн обучения можете да намерите тук.

Трето издание на Образователна програма на EUIPO за марки и дизайни

След успеха на първите две издания, в които участваха над 100 специалистите по интелектуална собственост (ИС) от 26 държави - членки на ЕС, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост – EUIPO, стартира поредното трето издание на Образователна програма за марки и дизайни. Програмата е създадена, за да предложи структурирано обучение на общността от специалистите по ИС, като им помага да подкрепят бизнеса в ЕС и по този начин да се засилят системите за регистрация на марки и дизайни, администрирани от EUIPO.

Курсът ще се проведе само на английски език и ще продължи от септември 2020г. до юни 2021г. с приблизително 150 часа обучение, съчетаващо електронно обучение, уебинари и две тридневни сесии лице в лице в EUIPO в гр. Аликанте, Испания.

Изчерпателна учебна програма ще насочи участниците към всички аспекти на марката на ЕС и законодателството в областта на дизайна на Общността и как EUIPO прилага законите на практика.

На успешно представилите секандидати след заключителния изпитще бъде издаден сертификат.

Регистрацията е отворена до 30 юни 2020г. включително. Тази година курсът предлага 60 места

Повече подробности за образователната програма, ориентировъчни дати и такси за обучение можете да намерите на следната уеб страница: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/etmdep

СЕСИС пусна функция на бек офиса за международните регистрации

Службата на ЕС за интелектуална собственост - СЕСИС /EUIPO/, пусна нова функция на бек офиса за международните регистрации. Надстройката има за цел да повиши ефикасността, оперативната ефективност и сигурността на всички процеси, свързани с международните регистрации.

Какво е новото?

• Една интегрирана платформа за всички процеси, които се отнасят до марките

• Операциите, които носят ниска добавена стойност, вече са автоматизирани

• Нови функционалности

Новата функция на бек офиса за международните регистрации е част от проекта IP Tool на СЕСИС - обновяване на всички системи на бек офиса и завършва цикъла на марките. Към днешна дата всички бек офис системи на основните дейности, свързани с марката, вече са успешно обновени с IP Tool. За първи път в историята на Службата почти всички експерти, които работят по проучването на марки, ползват един и същи инструмент, обхващащ различни процеси от целия жизнен цикъл на търговската марка на ЕС /EUTM/, от подаването на заявката и публикуването до регистрацията.

Новата функция бе осъществена от екип от различни отдели на Службата в тясна координация със Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/. С новия бек офис СЕСИС очаква да обработи около 29 500 заявки за марки през 2020 г. През 2019 г. международните регистрации бяха 17,8% от всички подадени документи, като обемът се увеличи значително през 2019 година - с 13,5% в сравнение с 2018 година.

Какво е IP TOOL?

Проектът IP Tool на СЕСИС стартира през 2014 г. с цел интегриране на всички системи на бек офиса, съществуващи като отделни модули, в една интегрирана платформа, която да поддържа всички процеси от областта на ИС.

Хронология:

• февруари 2018 г. Inter partes (опозиции, заличавания/отмени), търговски марки Ex parte (EUTM)

• юни 2019 Регистър, Съдебни спорове

• август 2019 Ex parte търговски марки (международни заявки, териториално разширение)

• февруари 2020 Ex parte марки (международни регистрации)

Следващите големи подобрения, очаквани в системите на бек офиса на СЕСИС, включват интегриране на инструментите за проучване на дизайна на Общността и разширяването им до други области от работния процес като публикациите, работата на апелативните състави и информация относно обжалванията.

Следващите големи подобрения, очаквани в системите на бек офиса на СЕСИС,включват интегриране на инструментите за проучване на дизайна на Общността и разширяването им до други области от работния процес като публикациите, работата на апелативните състави и информация относно обжалванията.

Австралия се присъединява към TMview - онлайн инструмент за търсене на търговски марки

От 06 април 2020 г., Службата по интелектуална собственост на Австралия предоставя данните си за търговските марки на разположение на инструмента за търсене на марки TMview.
С присъединяването на Австралия TMview инструментът вече съдържа данни от 74 участващи офиса.
С добавянето на повече от 1,6 милиона търговски марки от Австралия, TMview предоставя информация и достъп до над 59,1 милиона марки.
След въвеждането на TMview на 13 април 2010 г., инструментът е обслужил над 70 милиона търсения от 169 различни страни, като Испания, Китай и Германия са сред най-честите потребители.
Интеграцията на офисът на Австралия е конкретен резултат от програмата за международно сътрудничество, управлявана от EUIPO в сътрудничество с нейните международни партньори.
За повече информация посетете: www.euipn.org и www.tmview.org

Айндховен ще бъде домакин на наградите DesignEuropa 2020- можете да кандидатствате до 8 май 2020 г.

Третото издание на конкурса Eвропейска награда за дизайни ще се проведе на 20 октомври 2020 г. в Айндховен, Холандия, по време на Холандската седмица на дизайна Айндховен 2020.
Кандидатстването започна на 21 октомври 2019 г. на уебсайта на организатора - Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз /СЕСИС, EUIPO/.
Всички заинтересовани лица могат да изпращат номинации до 8 май 2020 г. на https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/dea-home

По традиция DesignEuropa награждава най-добрите промишлени дизайни на територията на Европейския съюз, както и извън неговите предели.
И в третото си поред издание DesignEuropa Awards ще отличи регистриран дизайн на Общността (RCD), т.е. дизайн, който е получил защита за територията на целия Европейски съюз.
Холандската седмица на дизайна Айндховен 2020 се организира от Холандската фондация за дизайн и е най-голямото ежегодно събитие по рода си в Северна Европа, което представя работата и концепциите на над 2600 дизайнери пред повече от 350 000 посетители. Айндховен е град, добре известен в света като дизайнерската столица на Холандия и като международен център за постижения в областта на творчеството и интелектуалната собственост.
Организирани от СЕСИС, съвместно с Министерството на икономиката и климатичната политика на Холандия и Службата за интелектуална собственост на БеНеЛюкс, наградите DesignEuropa 2020 ще предоставят уникална възможност на участници, създатели, предприемачи и заинтересовани страни да се запознаят с най-новите тенденции в областта на дизайна и иновациите.

Топ 25 на онлайн потребителите на услугите на СЕСИС за четвъртото тримесечие на 2019 г.

Службата на европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) всяко тримесечие класира най-активните си онлайн потребители.
Класацията топ 25 включва регистрирани представители или сдружения на представители по индустриална собственост, в т.ч. асоциации, адвокати и представители на служителите и е свързана с Линия на действие 5 на Стратегически план 2020 5 (SP2025 LoA n.5): Подобряване на качеството на услугите с помощта на потребителите.
За да намерят място в класацията, трябва да са използвали електронните инструменти за заявяване на марка на ЕС и дизайн на Общността и подаването на опозиция 99% или повече в сравнение с общия обем заявявания/опозиции, които имат.
В допълнение, претендентите трябва да бъдат активни потребители на електронната комуникация със Службата.
Класирането може да намерите на Топ 25 e-потребители Q4 2019

Представяме на Вашето внимание възможностите за онлайн обучения в областта на интелектуалната собственост през м. март, организирани от Академията към Службата по ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС/.
Обученията са под формата на уебинари, които се излъчват всеки вторник от 11:00 до 12:00 ч. българско време.
Можете да проследите всички излъчвания на този линк: March_training offer _FOR EXTERNALS.
В приложения документ са показани и семинарите на различни теми от областта на интелектуалната собственост, които ще се провеждат в сградата на СЕСИС в Аликанте, Испания.

Защитете правата си от нарушения

След като регистрирате своята марка (или всяко друго право върху интелектуална собственост (ПИС)), трябва да сте сигурни, че тя не се използва от друг участник на пазара.
Наблюдавайте пазара, като проверявате в пресата, професионалните издания и интернет за дружества, които използват вашата марка без разрешение. Възможно е да се продават незаконни копия на ваши продукти или конкурентите ви да използват марки, които не са идентични, но са сходни на вашата.
Митниците и полицията са тези, които първи прилагат правата върху интелектуална собственост по границите на ЕС и на вътрешния пазар. За да изпълняват ефективно своите задачи, правоприлагащите органи се нуждаят от активното участие на самите притежатели на права. Сътрудничеството е най-доброто оръжие — благодарение на информацията, предоставена от тях, правоприлагащите органи могат по-лесно да идентифицират стоки, за които се подозира, че нарушават ПИС, и впоследствие да предприемат необходимите действия.
Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) разработи IP Enforcement Portal, за да даде възможност на притежателите на права да защитават продуктите си от фалшифициране чрез обмен на информация за тях, права върху ИС и данни за връзка с правоприлагащите органи на ЕС.
Освен това, за да може митниците да предприемат действия и да задържат стоки, за които се подозира, че нарушават ПИС, трябва да подадете заявление за намеса на митническите органи. Това може да стане по електронен път чрез IP Enforcement Portal.
Използването на инструмента е безплатно, сигурно и достъпно на 23-те езика на Европейския съюз.

Design View с нова версия

Подобрената бета версия на електронния инструмент за търсене на дизайни DesignView вече е достъпна заедно с оригиналния интерфейс, като част от планирано подобрение на инструмента. Търсенето е безплатно и предлага данни, предоставени от 66 ведомства за интелектуална собственост.
Новата версия разполага с изцяло преработен интерфейс, позволяващ подобрена навигация, както и значително подобрен дисплей с резултати от търсенето.
DesignView стартира през 2012 г. и в момента съдържа близо 15 милиона дизайна. Новата версия следва бета версията на инструмента TMview beta, която беше пусната през октомври 2019 г.
Като част от подобренията DesignView бета има широк набор от критерии за търсене, които могат да бъдат персонализирани и прецизирани за по-бързо и по-ефективно търсене.
Той също така позволява да бъдат избрани два или повече дизайна и поставени един до друг за целите на сравнението. Потребителите могат лесно да експортират резултатите от търсенето в PDF, Excel и Word формати.
Подобренията са основна част от дейността на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) за европейско сътрудничество в рамките на Стратегически план 2020 и са разработени в тясно сътрудничество с експерти от национални и регионални служби за интелектуална собственост на Европейския съюз и асоциации на потребители. Качеството на данните, достъпни чрез TMview и DesignView, също е подобрено, като е въведен механизъм за проверка и коригиране на данни с цел отстраняване на несъответствия.
Бета версията на DesignView се предлага на английски, френски, немски, испански и италиански. Всички потребители са поканени да изпратят своите отзиви, като изберат опцията „Your feedback“ в долната част на страницата.

СЕСИС събира на среща представители на електронната търговия

Представители на пазарите за електронна търговия и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) ще се срещнат в Аликанте на 25 февруари за първи проучвателен семинар. Срещата ще се съсредоточи върху правата, които поражда марката на ЕС (EUTM), и ще бъде структурирана около три основни въпроса - информационни ресурси за правата върху марка, достъп до програмите за защита на правата върху интелектуалната собственост при пазарите за електронна търговия и обмен на информация. Тези три теми ще имат обща цел - повишаване на защитата на марките при търговия по интернет. Това първо събиране ще проправи пътя за по-мащабно събитие и дискусии със собствениците на права върху обекти на интелектуална собственост и ще се съсредоточи върху обсъждането на възможностите и конкретните съвместни инициативи със СЕСИС, предвидени в Стратегическия план 2025 г. на Службата в полза на МСП.
Представители на пазари за електронна търговия, които се интересуват от участие, могат да се свържат с организаторите на адрес: observatory@euipo.europa.eu

Нова Зеландия се присъедини към TMview

На 17 февруари 2020 г. Ведомството по интелектуална собственост на Нова Зеландия (IPONZ) направи достъпна информацията за своите търговски марки в TMview.
С присъединяването на IPONZ, TMview вече съдържа данни, предоставени от 73 ведомства за интелектуална собственост, като с добавянето на над 685 000 марки от страна на Нова Зеландия, търсачката вече предоставя информация и достъп до повече от 57 млн. марки от цял свят.
От старта на TMview на 13 април 2010 г. досега инструментът е бил използван за над 67 млн. търсения от 169 различни държави, като най-честите потребители са от Испания, Китай и Германия.
Присъединяването на ведомството на Нова Зеландия към TMview е пряк резултат от Международната програма за сътрудничество, управлявана от Службата на Европейския Съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) в сътрудничество с международните й партньори.За повече информация посетете www.euipn.org и www.tmview.org

Онлайн обучения в областта на интелектуалната собственост

Академията към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) представя на вниманието на всички заинтересовани потребители възможностите за онлайн обучения в областта на интелектуалната собственост през м. февруари. Обученията са под формата на уебинари, които се провеждат всеки вторник от 10:00 до 11:00 ч. Обученията са предназначени за три нива – за начинаещи, за средно напреднали и за напреднали.

Можете да се информирате и за предложенията на Академията на СЕСИС за цялата 2020 година, представени по дати от януари до декември.

За подробности относно всички форми на обучение, моля посетете следния ЛИНК

СЕСИС събира на среща представители на електронната търговия

Представители на пазарите за електронна търговия и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) ще се срещнат в Аликанте на 25 февруари за първи проучвателен семинар. Срещата ще се съсредоточи върху правата, които поражда марката на ЕС (EUTM), и ще бъде структурирана около три основни въпроса - информационни ресурси за правата върху марка, достъп до програмите за защита на правата върху интелектуалната собственост при пазарите за електронна търговия и обмен на информация. Тези три теми ще имат обща цел - повишаване на защитата на марките при търговия по интернет. Това първо събиране ще проправи пътя за по-мащабно събитие и дискусии със собствениците на права върху обекти на интелектуална собственост и ще се съсредоточи върху обсъждането на възможностите и конкретните съвместни инициативи със СЕСИС, предвидени в Стратегическия план 2025 г. на Службата в полза на МСП.
Представители на пазари за електронна търговия, които се интересуват от участие, могат да се свържат с организаторите на адрес:observatory@euipo.europa.eu

Поредно присъединяване към Хармонизираната база данни в DesignClass

Департаментът за търговия и Службата за интелектуална собственост на Малта (CD-IPRD) вече са част от Хармонизираната база данни за наименования на продукти (HDBPI) в DesignClass. Интеграцията беше осъществена в рамките на европейските проекти за сътрудничество между Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) и CD-IPRD. В резултат на това потребителите могат да намерят през инструмента DesignClass информация за преводите на всички наименования на продукти, одобрени от Малта. Като основа на HDBPI се използва Класификацията от Локарно за целите на класификация на промишлените дизайни, състояща се от 32 класа (заглавия) и 219 подкласове (подзаглавия).
DesignClass позволява на потребителите лесно да навигират в Хармонизираната база данни, за да търсят преводи на термини на 27 езика, както и да се ориентират за класа, към който принадлежат дизайните им, преди да подадат заявка за регистрация. HDBPI се актуализира постоянно, така че се развива едновременно с нуждите на пазара и потребителите. Интеграцията на Службата за интелектуална собственост на Малта е още една стъпка напред в рамките на този проект, който, както и всички проекти за сътрудничество на СЕСИС, има за цел да подпомогне потребителите в целия ЕС, като им предостави съвременни инструменти и услуги в областта на интелектуална собственост.

Нов доклад на СЕСИС показва ползата за МСП от лицензирането на марка на ЕС

Според нов доклад на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) 7,5% от малките и средни предприятия (МСП), които притежават марки на Европейския съюз (EUTMs), са ги преотстъпили за ползване на други лица между 2013-2017 г. Средният годишен приход от лицензиране на марка на Европейския съюз (ЕС) за същия период се оценява на близо 65 000 евро на фирма, равностойни на 5,7% от средния оборот на МСП в Европейския съюз. Според доклада годишните приходи от лицензирани марки на територията на ЕС са 1,9 млрд евро. Проучването също така оценява общата стойност на нематериалните активи, които марките представляват, на 38 млрд евро, равняващи се на около 1,3 млн евро на предприятие маркопритежател, на базата на средно 20 години поддържане на регистрацията на марките. Докладът е първата подобна оценка, извършена от СЕСИС по отношение на стойността на лицензирането на EUTM. Той се основава на резултатите от проучване на малки и средни предприятия в целия ЕС, изчислени въз основа на броя МСП на държава-членка, съгласно базите данни на СЕСИС и ORBIS.

Целият текст на доклада е наличен на адрес:

: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_Licensing_activities_by_SMEs_evidence_from_EU_trade_mark_owners/2019_Licensing_activities_by_SMEs_evidence_from_EU_trade_mark_owners_Full_en.pdf

Проучването на удовлетвореността на потребителите стартира на 13 януари 2020 година

Всяка година Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) провежда проучване на удовлетвореността сред своите клиенти, за да определи целите и приоритетите за подобрение и да оцени доколко услугите, предоставяни от Службата, задоволяват потребителите. На 13 януари потребители на тези услуги ще получат мейл с персонализирана връзка за достъп до защитен, уеб-базиран въпросник. Мейлът ще бъде изпратен от специализираната компания за проучвания Berent, избрана от СЕСИС за целите на проучването. За първи път изследването на удовлетвореността на потребителите може да бъде попълнено на 23-те езика на Европейския съюз, като крайният срок за приключването му е 31 януари 2020 г. Отзивите на потребителите ще бъдат основа за бъдещи действия от страна на СЕСИС и ще са ключови при създаването на нови продукти и услуги.

Уважаеми потребители,

Академията на Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост(СЕСИС/EUIPO)предоставя на вашето внимание списък с безплатните онлайн обучителните дейности за месец януари 2020 г.
Линкове към уебинарите, които се провеждат всеки вторник, както и планираните дейности за цялата 2020 година можете да намерите тук.
Ако желаете да получавате редовно актуална информация за всички предстоящи бъдещи обучителни дейности, организирани от Академията на СЕСИС, е необходимо само да направите свой потребителски акаунт в Портала за обучение на следния линк:линк

Консултации на СЕСИС по проекта за сътрудничество CP12 - Доказателства в производства по спорове за марки

Работният вариант на Общата практика по проект CP12 Доказателства в производствата по спорове за марки: подаване на жалбата, структуриране и представяне на доказателства и обработка на поверителните доказателствае предоставен на английски на страницата на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС /EUIPO) за коментари.
Работната група по CP12, съставена от представители на пет външни апелативни органа, отдели по спорове от три ведомства за интелектуална собственост на Европейския съюз, три потребителски асоциации и Апелативните състави на СЕСИС, постигна значителен напредък в развитието на Общата практика по време на двете си заседания и работната среща, в които участниците споделиха най-добрите практики и опит за определяне на общите принципи по този проект.
В резултат на това CP12 е вече достъпен за преглед от всички заинтересовани страни. Работната група счита, че това е „жив документ“, който е отворен за обсъждане, и цени високо получаването на информация или обратна връзка.
Проектът CP12 обхваща пет основни области:
• Общи понятия - дефиниции и допустимост на доказателствата;
• Средства и източници на доказателствата - документи; онлайн доказателства; достоверност, правдивост и надеждност на доказателствата;
• Установяване на дата на доказателствата - документални доказателства; онлайн доказателства; период и време на пазарното проучване;
• Начини за представяне на доказателствата: структура и представяне - приемливи формати, размер и препоръчителна дължина; структура на доказателствата; структура на пазарните проучвания; образци;
• Поверителност на доказателствата - приемливи начини и точен момент за изискване на конфиденциалност; обхват на искането за поверителност и критерии за неговата преценка; публикуване на решението и използване на доказателствата от поверителен характер.
СЕСИС е отворена за коментари по проекта на Обща практика, които трябва да бъдат изпратени или по електронна поща (с посочване на съответния раздел или номер на страницата), или чрез попълване на формуляра за обратна връзка /Feedback Form/, на адрес CommonPractices@euipo.europa.eu до понеделник, 20 януари 2020 г.
CP12 е част от проектите за европейско сътрудничество на СЕСИС, обединени в ECP 4 „Споделени услуги и практики“.
Документът е достъпен на следния адрес.

СЕСИС проведе семинар в Евразийската патентна организация

Технически семинар за инструменти и практики се проведе в централата на Евразийската патентна организация (ЕАПО) в Москва, Русия, на 11-12 декември 2019 г., с участието на ведомствата за индустриална собственост на Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Република Беларус, Русия и Таджикистан.
Семинарът, който е част от дейностите, включени в международно сътрудничество на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), дава възможност за обмен на информация и опит и засилва кооперирането между ЕАПО и СЕСИС. И двата офиса ще се съсредоточат върху разширяването на ползите от инструментите и практиките, разработени в рамките на Мрежата за интелектуална собственост на Европейския съюз (EUIPN, или Мрежата), и по-специално инструментът DesignView.
Програмата включва също така процес на консултации за идентифициране на конкретни действия за подпомагане на ЕАПО при прилагането на наскоро придобита от тях компетентност в областта на индустриалните дизайни.
Визията на СЕСИС за 2020 г. е да предоставя висококачествени продукти и услуги на потребителите на търговски марки и дизайн, което изисква разширяване на действията й на международната сцена.
Като част от тази стратегия от 2017 г. насам СЕСИС е домакин на няколко технически семинара с ведомства за интелектуална собственост извън Европейския съюз, като по този начин увеличава обхвата на инструментите и практиките на Мрежата в световен мащаб.

Участници от Балканите на посещение в СЕСИС

Представители от Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония и Сърбия участваха в проучвателно посещение в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) на 10-11 декември 2019 г.
Събитието бе фокусирано върху дейността на Европейската обсерватория за нарушения на правата върху интелектуалната собственост ( Обсерваторията) и съответните процедури в борбата с пиратството и фалшификатите. Беше направен преглед и на програмата за международно сътрудничество на СЕСИС.
В рамките на събитието взеха участие представители от ведомствата за интелектуална собственост в региона на Балканите, които не са членки на ЕС. Обсъдиха се икономически проучвания и правоприлагащи процедури. Участниците бяха запознати с Портала за прилагане на права върху обекти на ИС и сътрудничеството с митническите органи. Проведе се и сесия за инструмента на СЕСИС Front Office.
Посещението предостави многостранна съвместна платформа за партньорство на СЕСИС с държави извън Европейския Съюз.

Куба се присъедини към TMview и DesignView

От 9 декември 2019 г. Офисът за индустриалната собственост на Куба (OCPI) направи достъпна информацията за своите търговски марки и дизайни в инструментите за търсене TMview и DesignView.
С присъединяването на Куба TMview и DesignView вече съдържат данни съответно от 72 и 71 офиса за интелектуална собственост.
С добавянето на повече от 50 000 търговски марки от OCPI, TMview предоставя информация и достъп до над 55,7 милиона марки. DesignView съдържа повече от 14,8 милиона дизайна, в т.ч. почти 1400 дизайна от OCPI.
От въвеждането на TMview на 13 април 2010 г. инструментът е бил използван за над 64,1 милиона търсения от 169 различни страни, като Испания, Китай и Германия са сред най-честите потребители. Що се отнася до DesignView, той стартира на 19 ноември 2012 г. и оттогава обслужва над 5,1 милиона търсения от 163 различни страни, като потребителите от Обединеното кралство, Германия и Китай са сред най-честите потребители.
Присъединяването на OCPI в TMview и Designview е резултат от програмата IP Key Latin America, ръководена от Европейската комисия и изпълнявана от Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (EUIPO).
Можете да научите повече на www.tmdn.org и www.ipkey.eu

eSearch plusна СЕСИС с нова технология за разпознаване на образи при търсения в бази данни за дизайни и марки

Службата за интелектуална собственост на ЕС (СЕСИС) внедри ново решение за търсене на изображения на дизайни и търговски марки в eSearch Plus и TMView с нови алгоритми на базата на изкуствения интелект (AI), което превъзхожда вече въведените висококачествени решения за разпознаване на изображения.
Във функциятаadvanced searchна eSearch Plus новите алгоритми могат да направят предложения, базирани на Виенската класификация и Класификацията от Локарно въз основа на налични изображения.
Разпознаване на изображение на дизайни – основни функции
Качете до седем изображения на дизайн в eSearch Plus, за да видите дали такъв вече не е регистриран в СЕСИС. Тази бърза, безплатна услуга е не само полезна преди заявяването, но е полезна и след това, като средство за проследяване на вашето право върху обект на индустриална собственост.
Друга нова функционалност, която заменя бета версията, е че системата може автоматично да прави предложения за стесняване обхвата на търсенето, като идентифицира класове от Класификацията от Локарно в изображението.
Разпознаване на изображение на марки – основни функции
Налични както в eSearch, така и в TMview, където изображенията могат да се търсят в базите данни на участващите офиси по индустриална собственост, новите алгоритми постигат по-точни резултати в търсенето. Така нареченатаDeep Neural Network, върху която е изградена тази нова версия, включва функцията за разширено търсене в eSearch за идентифициране и автоматично подсказване на потенциални кодове от Виенската класификация, съдържащи се в изображенията, с цел стесняване на резултатите от търсенето.

И Чили се присъедини към TMClass

На 25 ноември 2019 г. Националният институт за индустриална собственост на Чили (INAPI) се присъедини към TMclass с най-новата версия на Ницката класификацията.
С присъединяването на INAPI броят на националните и регионалните служби за интелектуална собственост, участващи в TMClass, става 77, включително Африканската регионална организация за интелектуална собственост - ARIPO, Африканската организация за интелектуална собственост - OAPI, Световната организация за интелектуална собственост – WIPO, и Службата на ЕС за интелектуална собственост - EUIPO.
TMclass предлага на потребителите възможност да търсят и превеждат на 44 езика стоки и услуги за целите на класификацията на марки.
Интеграцията на INAPI в TMclass е конкретен резултат от програмата IP Key Latin America, ръководена от Европейската комисия и изпълнявана от EUIPO.
Можете да научите повече на http://www.ipkey.eu/

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - съдебна практика в областта на интелектуалната собственост
В последните години делът на електронната търговия в икономиката на Европейския съюз продължава да нараства, като все по-голям брой предприятия и потребители редовно участват в онлайн транзакции. Това увеличение на онлайн активността е придружено от разширяваща се съдебна практика, засягаща онлайн посредниците, които обединяват или улесняват транзакциите между трети страни в интернет. Онлайн посредниците предоставят широк спектър от услуги - дават достъп, , предават съдържание, продукти и услуги, предлагани от трети страни, или предоставят интернет базирани услуги на трети страни.
Онлайн продажбите не се ограничават до големите, добре познати онлайн пазари, а все по-често се използват от малки и средни фирми чрез уебсайтове или мобилни приложения. Последната статистика на Евростат показва, че през 2017 г. 42% от големите предприятия в ЕС, 28% от средните предприятия и 17% от малките предприятия са участвали в електронни продажби. Освен законните транзакции има и тъмна страна, където уебсайтовете или онлайн пазарите се използват за продажба на фалшиви стоки или като източник на нерегламентирано изтегляне на музика, видеоклипове или игри.
Настоящата публикация предоставя преглед на най-новите казуси, свързани с посредническите услуги, и основните заключения по избрани дела, включително решения на Съда на Европейския съюз и на националните съдилища, произнесени между 2016 г. и началото на 2019 г. Като обединява тези съдебни решения в един доклад, Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС/ се надява да ги направи по-достъпни и да хвърли допълнителна светлина върху правата и задълженията на посредниците, които все повече се използват от европейските потребители и предприятия от различен мащаб.
Съдът на Европейския съюз е очертал какви са критериите за отговорност в случаи на предполагаеми нарушения на правата на интелектуалната собственост онлайн - на правата върху търговските марки и на авторското право и сродните му права. С редица предварителни решения Съдът хвърля светлина върху понятието „посредник“ и изяснява условията за освобождаване от отговорност и обхвата на задълженията на различни видове посредници при нарушения от трети страни съгласно Директивата за електронна търговия, Директивата за правоприлагането и Директивата за информационното общество.
Примери от най-новата съдебна практика в областта на посредническите услуги можете да намерите ТУК

Сърбия се присъедини към Обща практика СР3

Службата за интелектуална собственост на Република Сърбия (IPORS) включи в своята методология за преценка на отличителност принципите на Общата практика във връзка с комбинирани марки, съдържащи описателни или неотличителни словни елементи ( проект СР3). Тази обща практика беше разработена от Мрежата за интелектуална собственост на Европейския съюз ( EUIPN) като един от проектите за сближаване на практиките в областта на марките и дизайните.
IPORS е начело на ведомствата за интелектуална собственост на държави от Балканския регион, извън Европейския съюз, присъединили се към общите принципи на проекта СР3.
Методиката на IPORS предоставя ясно и изчерпателно обяснение на принципите, на които се основава практиката. Публикацията има за цел да увеличи прозрачността, правната сигурност и предвидимост за крайните потребители при подаването на заявки за марки.
Реализацията на проекта от IPORS е резултат от международното сътрудничество, развивано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС).

Eквадор се присъедини към DesignView

На 11 ноември 2019 г. Националната служба за интелектуални права на Еквадор (SENADI) направи данните си за регистрирани по национален ред дизайни достъпни в DesignView.
С присъединяването на SENADI инструментът DesignView вече съдържа данните на 70 офиса за интелектуална собственост, а с добавянето на над 2600 индустриални дизайни от страна на Еквадор, търсачката вече предоставя информация и достъп до над 14,8 милиона дизайни от цял свят.
След стартирането на DesignView на 19 ноември 2012 г., инструментът е бил използван за повече от 5,1 милиона търсения от 163 страни, като Великобритания, Германия и Китай са сред най-честите потребители.
Интеграцията на SENADI в DesignView е конкретен резултат от програмата IP Key Latin America, ръководена от Европейската комисия и изпълнена от Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз.
За допълнителна информация посетете http://www.tmdn.org/ и http://www.ipkey.eu/

Укрепване на сътрудничеството между ЕВРОПОЛ и СЕСИС

През 2019г. Европейската агенция за правоприлагане (ЕВРОПОЛ) и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) препотвърдиха намерението си за общи действия в борбата с нарушенията на права върху интелектуална собственост. Сътрудничеството между двете служби, започнало през 2013 г. , беше активизирано и през 2016 г. със създаването на Координирана коалиция срещу престъпления върху интелектуалната собственост (IPC3). Коалицията е специализирана служба в рамките на ЕВРОПОЛ, финансирана от СЕСИС. Тя координира и подкрепя трансгранични операции, насочени към справяне с престъпността срещу обектите на интелектуалната собственост в целия Европейски съюз. Дейностите й обхващат сектори като фармация, производството и търговията с храни и напитки, пестициди, луксозни стоки, дрехи, електроника, авточасти, играчки и разпространение на аудио и видео материали. Иззети са фалшиви стоки на стойност над 980 милиона евро.

Над 100 групи за организирана престъпност са били идентифицирани в резултат на работата на Коалицията. Разследванията, координирани от IPC3, са свързали нарушенията върху интелектуалната собственост с престъпления срещу здравето и безопасността на потребителите, а също и с наркотрафик укриване на данъци, измами и финансиране на терористични дейности.

Патентно Ведомство

Лихтенщайн се присъедини към TMViewНа 21 октомври 2019 г.

Бюрото за интелектуална собственост към Службата по икономически въпроси на Княжество Лихтенщайн /AVW/ направи достъпна информацията за своите търговски марки в TMview.
След присъединяването на AVW, TMview вече съдържа данни, предоставени от 71 ведомства по интелектуална собственост, като с добавянето на над 7 500 марки от Бюрото за интелектуална собственост на Лихтенщайн, търсачката вече съдържа информация и достъп до повече от 55,1 млн. марки от цял свят.
От стартирането на TMview на 13 април 2010 г. досега, инструментът е бил използван за над 62,5 млн. търсения от 169 различни държави, като неговите най-чести потребители са от Испания, Китай и Германия.
Присъединяването на Бюрото за интелектуална собственост на Лихтенщайн към TMview е пряк резултат от Международната програма за сътрудничество, управлявана от Службата на Европейския Съюз за интелектуална собственост (EUIPO) в сътрудничество с международните й партньори.
За повече информация посететеwww.euipn.orgиwww.tmview.org

Айндховен ще бъде домакин на наградите DesignEuropa 2020

Третото издание на конкурса Eвропейска награда за дизайни ще се проведе на 20 октомври 2020 г. в Айндховен, Холандия, по време на Холандската седмица на дизайна Айндховен 2020.
Кандидатстването започна на 21 октомври 2019 г. на уебсайта на организатора - Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз /СЕСИС, EUIPO/.
DesignEuropa отличава най-добрите промишлени дизайни на територията на Европейския съюз и извън неговите предели.
И в третото си поред издание DesignEuropa Awards ще отличи регистриран дизайн на Общността (RCD), т.е. дизайн, който е получил защита за територията на целия Европейски съюз.
Холандската седмица на дизайна Айндховен 2020 се организира от Холандската фондация за дизайн и е най-голямото ежегодно събитие по рода си в Северна Европа, което представя работата и концепциите на над 2600 дизайнери пред повече от 350 000 посетители. Айндховен е град, добре известен в света като дизайнерската столица на Холандия и като международен център за постижения в областта на творчеството и интелектуалната собственост.
Организирани от СЕСИС, съвместно с Министерството на икономиката и климатичната политика на Холандия и Службата за интелектуална собственост на БеНеЛюкс, наградите DesignEuropa 2020 ще предоставят уникална възможност на участници, създатели, предприемачи и заинтересовани страни да се запознаят с най-новите тенденции в областта на дизайна и иновациите.

Европейското патентно ведомство и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост с анализ за влиянието на правата върху обекти на интелектуалната собственост върху бизнеса

Индустриите, които използват интензивно права върху обекти на интелектуална собственост (ПИС), като патенти, търговски марки, промишлени дизайни и авторски права, генерират 45% от БВП (6,6 трилиона евро) в Европейския съюз (ЕС) годишно и осигуряват 63 милиона работни места (29% от всички работни места).
Други 21 милиона души са заети в сектори, които снабдяват тези индустрии със стоки и услуги.
Това са част от констатациите на съвместен доклад, публикуван на 25.09.2019г. от Европейското патентно ведомство (ЕПВ) и Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (СЕСИС), който анализира значението на ПИС за икономиката на ЕС между 2014 и 2016 г.
През разглеждания период заетостта в индустрии, притежаващи ПИС, нараства с 1,3 милиона работни места в сравнение с 2011-2013 г., докато общата заетост в ЕС леко намалява.
Добавената стойност на служител в тези отрасли е по-висока, отколкото в останалата част от икономиката. Съответно индустриите, активно използващи собствени ПИС, плащат значително по-високи заплати - средно с 47% повече от другите сектори, като цифрата се увеличава до 72% за индустриите със собствен патент.
Това е третият пореден доклад, който проследява приноса за икономическия растеж и заетостта в ЕС на индустриите, използващи над средното ниво права върху търговски марки, дизайни, патенти, авторско право, географски указания, права върху сортовете растения.
Целият доклад може да бъде прегледан ТУК

Организацията за интелектуална собственост на Африка /OAPI/ се присъедини към TMView

На 1 октомври 2019 г. Организацията за интелектуална собственост на Африка /OAPI/ направи достъпна информацията за своите търговски марки в инструмента TMview.
След присъединяването на OAPI, TMview вече съдържа данни за марките на 70 офиса за интелектуална собственост в цял свят. С добавянето на над 26 000 от OAPI търсачката вече предоставя информация и достъп до над 54,8 млн. марки.
От стартирането на TMview на 13 април 2010 г., инструментът е бил използван досега за над 61,5 млн. търсения от 169 държави, като най-често се използва в Испания, Китай и Германия.
Присъединяването към TMview на Организацията за интелектуална собственост на Африка е пряк резултат от Международната програма за сътрудничество, управлявана от Службата на Европейския Съюз за интелектуална собственост (EUIPO) в сътрудничество с международните й партньори.
За повече информация посететеhttp://www.euipn.org/ иhttp://www.tmview.org/

Тайланд се присъедини към TMView

На 27 септември 2019 г. Отделът по интелектуална собственост към Министерството на търговията на Тайланд (DIP) направи достъпни данните за своите търговски марки в инструмента за търсене на бази данни TMview.
След присъединяването на DIP, TMview вече съдържа данни от 69 офиса по ИС в световен мащаб.
С добавянето на повече от 960 000 марки от Отдела по интелектуална собственост на Тайланд, търсачката понастоящем предоставя информация и достъп до над 54,7 милиона търговски марки по света.
От стартирането на TMview на 13 април 2010 г., инструментът е бил използван за над 60,4 милиона търсения от 169 различни държави, като най-често е използван в Испания, Китай и Германия.
Присъединяването на DIP към TMview е пряк резултат от програмата IP Key Latin America, която се ръководи от Европейската комисия и се изпълнява от Службата на Европейския Съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

Академията на СЕСИС предлага нови възможности за интерактивни обучения

Патентното ведомство предоставя на вниманието на всички заинтересовани потребители информация за уебинари, курсове и други обучителни инициативи, които Академията на Службата на ЕС за интелектуална собственост ( СЕСИС) стартира от септември. Достъпът е безплатен.
Уебинарите са всеки вторник, с продължителност от 30 до 60 минути и се провеждат на английски език. Предоставя се възможност за чат на живо с лекторите. За улеснение на потребителите три дни след предаването, записаните уебинари ще бъдат достъпни на адрес:

Стартира курс за електронно обучение за доказване на използване на марка / The Proof of Use e-learning course/
Този курс обхваща както процедурни, така и въпроси по същество и предоставя общ преглед на правната рамка и практиката на СЕСИС при разглеждане на опозиции, включващи искане за доказване на използване (включително оценка на представените доказателства).
Структурата на електронното обучение е разделена на 8 интерактивни модула, включващи нагледни материали (например изображения, видеоклипове, уебинари, статии, реални, практически примери и т.н.) с обща продължителност около 8 часа. Следвайки този курс ще получите по-добро разбиране за проблемите, свързани с доказването на използването на марка в процедурите по опозиция.
Новите предложения на Академията можете да намерите ТУК

Чили се присъедини към DesignView

На 22 юли 2019 г. Националният институт по индустриална собственост на Чили (INAPI) предостави базата данни за националните си дизайни за достъп в търсещата системата DesignView, която вече ще съдържа данни от 69 ведомства за интелектуална собственост от цял свят.
С прибавянето на над 4500 индустриални дизайна от INAPI, DesignView вече дава информация и достъп до повече от 14,7 млн. дизайна.
От стартирането на DesignView на 19 ноември 2012 г., са били извършени над 4,8 млн. търсения от 163 държави, като най-често търсачката е използвана от потребителите във Великобритания, Германия и Китай.
Присъединяването на Националния институт по индустриална собственост на Чили към Designview е пряк резултат от програмата IP Key Latin America, ръководена от Европейската комисия и изпълнявана от Службата на Европейския Съюз за интелектуална собственост (EUIPO).
За повече информация посететеwww.tmdn.org иwww.ipkey.eu

Подобрена версия на инструмента за електронно подаване на жалби

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост /СЕСИС/ пусна нова, по-бърза и по-лесна за използване версия на инструмента eAppeal, който дава възможност на потребителите да подават жалби онлайн.
За първи път eAppeal стартира през 2017 г. като единствен електронен инструмент за подаване на жалби срещу решения на СЕСИС.
Инструментът е достъпен през потребителската зона на уебсайта на СЕСИС и е част от целия пакет електронни инструменти за онлайн подаване на документи и други електронни услуги, предоставяни от Службата.
eAppeal е достъпен на 23 езика и позволява всички елементи от жалбата, включително мотивите и плащането на дължимите такси, да бъде направено онлайн. Последните подобрения ще спестят време на потребителите и ще опростят целия процес с нови функции, които правят по-лесно въвеждането на данни и позволяват да се удостовери валидността на жалбата. Сега eAppeal автоматично зарежда и показва „Дата на решението“, „Език на производството“ и “резултат” веднага след като се въведе номерът на обжалваното решение. Инструментът прави автоматични проверки и предупредителни съобщения, ако срокът за обжалване на съответното решение е изтекъл и автоматично генерира жалбоподателя след успешното въвеждане на данните.
Целият процес на електронно подаване на жалбата включва 4 стъпки: електронно подаване, идентифициране на обжалваното решение, качване на обжалването по същество и подпис. Потребителите обаче трябва да имат предвид, че разделът „Допълнения към жалбата” ще бъде видим само ако съответният потребител вече е прикачил самата жалба.
eAppeal е част от мащабните подобрения, предприети от СЕСИС, при които електронните инструменти и услуги се актуализират непрекъснато и стават по-ефективни и лесни за ползване. Инструментът е част от ангажимента на Службата и апелативните състави да предоставят на потребителите пълно електронно обслужване за всички производства, свързани с марката на ЕС и регистрирания дизайн на Общността.

Присъединяване на Република Албания към Женевския акт

На 26 юни 2019 г. Правителството на Република Албания е депозирало инструментите си за присъединяване към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските означения, приет в Женева на 20 май 2015 г.
Датата на влизане в сила на Женевския акт ще бъде обявена, след като бъде достигнат броят ратификации или присъединявания, съгласно чл. 29 от Акта.
Към момента освен Албания своите инструменти са депозирали още Камбоджа и Кот д`Ивоар.

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) определи своите топ 25 потребители за първото тримесечие на 2019

Класацията на СЕСИС за най-активните онлайн потребители от Европейския съюз за първото тримесечие на 2019 година вече е достъпна онлайн.Топ 25 включва потребители, регистрирани като професионални представители пред СЕСИС, в т.ч. сдружения на представители, асоциации, както и от адвокати с право да извършват действия пред СЕСИС.За да бъдат включени в класацията, подаването на онлайн заявки за марки на Европейския съюз или дизайни на Общността и опозиции срещу регистрацията на марки на Европейския съюз трябва да бъде най-малко 99% в сравнение с общия обем подадени заявки.В допълнение, най-добрите потребители на електронните услуги на СЕСИС трябва да бъдат активни потребители наUser Areaот сайта на СЕСИС. Вижте класирането ТУК

Обществени консултации за Стратегически план 2025 на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС)

Вторият кръг от консултации за плана за работа на СЕСИС през следващия програмен период – до 2025 година, започна след представянето на предварителния проект пред ръководните органи на Службата и получената подкрепа на срещата на Управителния съвет и Бюджетния комитет ( УСБК) на СЕСИС през месец юни т.г.
Предварителният проект бе изготвен след първия кръг от консултации, като в него са заложени редица стратегически цели, свързани с технологиите, глобализацията и правоприлагането, както и необходимостта да се даде възможност на малките и средни предприятия да използват по-ефективно правата върху обектите на интелектуална собственост. На заседанието на УСБК бяха направени редица коментари и предложения, които бяха взети под внимание и отразени в текста на документа, публикуван за обществено осъждане със срок до 17 септември т.г.
Окончателният текст на Стратегически план 2025 ще бъде представен за приемане на следващото заседание на УСБК през месец ноември. Изпълнението на Плана е предвидено да започне през месец юли 2020 г.
Коментари и мнения по проекта на Стратегически план 2025 могат да бъдат изпращани наSP2025@euipo.europa.eu

Класацията на СЕСИС за най-активните онлайн потребители от Европейския съюз за първото тримесечие на 2019 година вече е достъпна онлайн.Топ 25 включва потребители, регистрирани като професионални представители пред СЕСИС, в т.ч. сдружения на представители, асоциации, както и от адвокати с право да извършват действия пред СЕСИС.За да бъдат включени в класацията, подаването на онлайн заявки за марки на Европейския съюз или дизайни на Общността и опозиции срещу регистрацията на марки на Европейския съюз трябва да бъде най-малко 99% в сравнение с общия обем подадени заявки.В допълнение, най-добрите потребители на електронните услуги на СЕСИС трябва да бъдат активни потребители наUser Areaот сайта на СЕСИС. Вижте класиранетоТУК

Обществени консултации за Стратегически план 2025 на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС)

Вторият кръг от консултации за плана за работа на СЕСИС през следващия програмен период – до 2025 година, започна след представянето на предварителния проект пред ръководните органи на Службата и получената подкрепа на срещата на Управителния съвет и Бюджетния комитет ( УСБК) на СЕСИС през месец юни т.г.
Предварителният проект бе изготвен след първия кръг от консултации, като в него са заложени редица стратегически цели, свързани с технологиите, глобализацията и правоприлагането, както и необходимостта да се даде възможност на малките и средни предприятия да използват по-ефективно правата върху обектите на интелектуална собственост. На заседанието на УСБК бяха направени редица коментари и предложения, които бяха взети под внимание и отразени в текста на документа, публикуван за обществено осъждане със срок до 17 септември т.г.
Окончателният текст на Стратегически план 2025 ще бъде представен за приемане на следващото заседание на УСБК през месец ноември. Изпълнението на Плана е предвидено да започне през месец юли 2020 г.
Коментари и мнения по проекта на Стратегически план 2025 могат да бъдат изпращани наSP2025@euipo.europa.eu

Подадена беше 2-милионната заявка за марка в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост

Чешката компания Crefoport s.r.o е двумилионният заявител на търговска марка на Европейския съюз в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС). Crefoport s.r.o. е консултантска компания със седалище в Прага, която подпомага чешки и международни компании при управлението на кредитни рискове.
Двумилионната заявка представлява важен етап за СЕСИС, тъй като идва 25 години след основаването на Службата в град Аликанте, Испания. През изминалия четвърт век Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост придоби глобален обхват. Само през 2018 г. в СЕСИС са получени 152 488 заявки, което е увеличение от 4,16% в сравнение с 2017 г. Следователно марката на Европейския съюз се превръща в сериозна подкрепа за вътрешния пазар и е важен инструмент както за предприятията от Съюза, така и за международните фирми, които осъществяват бизнес на територията му.

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и Европейското патентно ведомство подновяват споразумението си за сътрудничество

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост ( СЕСИС) и Европейското патентно ведомство (ЕПВ) засилват двустранните си отношения с подновяването на Меморандума за разбирателство помежду си. Споразумението, подписано от изпълнителния директор на СЕСИС г-н Кристиян Аршамбо и президента на ЕПВ г-н Антонио Кампиньош, цели да задълбочи европейското и международно сътрудничество чрез реализацията на общи проекти, както и обучения, обмен на човешки ресурси, най-добри практики, повишаване на осведомеността и насърчаване на системата за интелектуална собственост. Двете служби досега са си сътрудничили в редица проекти след подписването на Меморандум за разбирателство през 2011 г.

Уебинари на Академията на EUIPO през м. юли 2019 г.

Патентното ведомство предоставя на вниманието на всички заинтересовани потребители информация за уебинарите, които Академията на Службата на ЕС за интелектуална собственост планира да излъчи през м. юли. Достъпът е безплатен. Всеки уебинар е с продължителност от 30 до 60 минути и е на английски език. Предоставя се възможност за чат на живо с лекторите. За улеснение на потребителите три дни след предаването, записаните уебинари ще бъдат достъпни на адрес:https://euipo.europa.eu/knowledge/

Тук можете да намерите и информация за предстоящите събития в сградата на Службата в Аликанте, Испания, до края на годината.
Информацията е достъпна ТУК

Оценка на заплахата от нарушения срещу интелектуалната собственост

Оценката е изготвена съвместно от Европол (Europol) и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и има за цел да предостави актуална информация на политици, правоприлагащи органи и обществеността като цяло за последните тенденции и въздействието на престъпленията в областта на интелектуалната собственост в Европейския съюз.
Докладът се фокусира върху фалшивите и пиратски стоки, внасяни в Европейския съюз, и дава оценка на заплахата от разпространяването им в няколко продуктови сектора. Документът се базира на два предишни съвместни доклада от 2015 и 2017 г.
Фалшивите и пиратски стоки представляват до 6,8% от вноса в Европейския съюз и са на стойност 121 милиарда евро. Годишният брой на задържаните фалшиви стоки от митническите органи в Европейския съюз постепенно намалява от 2013 г. насам, с временно възстановяване през 2015 и 2016 г. Зад тази тенденция се крие трайно увеличаване на ефективността на операциите срещу незаконните стоки, както се вижда от броя на иззетите стоки и тяхната стойност. Повечето фалшиви изделия все още навлизат от Китай, въпреки че някои специфични категории продукти идват и от други страни.
Фалшификаторите често използват сложни търговски пътища, за да транспортират своите стоки от страната на производство до крайните пазари. Резкият ръст в търговията чрез малки пакети е свързан с нарастването на онлайн пазаруването. Новите сухопътни маршрути, които бяха отворени през последните години, по-специално нарастващият брой железопътни връзки между Китай и Европейския съюз, могат да предоставят на фалшификаторите възможност за разнообразяване на маршрутите и методите на транспортиране.
Електрониката е все по-често фалшифицирана категория стоки. Често срещани примери за това са мобилни телефони и части, особено зарядни устройства и компютърно оборудване. Те често се продават онлайн и се изпращат директно от няколко азиатски държави към потребителите в Европейския съюз. През последните години са открити и голям брой фалшиви полупроводници. Този вид стоки обикновено се използват в транспортния сектор, но също така и в болниците, като част от хирургическите инструменти, където фалшификатите представляват значителна опасност за здравето и безопасността на пациентите.
Храните и напитките остават много популярни продукти за фалшификаторите, като Европейският съюз продължава да бъде техен основен краен пазар. Откритите фалшиви хранителни продукти включват мляко на прах за бебета, сирене, кафе, зехтин и макаронени изделия. Някои от тези стоки са открити в супермаркети, което показва, че те проникват в легалната търговска верига. Тъй като фалшифицираните стоки почти винаги са с ниско качество и произведени в нехигиенична среда, те представляват сериозен риск за здравето и благосъстоянието на потребителите. В някои случаи е установено, че фалшиви храни съдържат опасни или потенциално опасни съставки.
Освен храната, фалшивите алкохолни напитки представляват значителен риск за потребителите. Методите за производство стават все по-усъвършенствани през последните години, като някои организирани престъпни групи правят собствени производствени линии, включително за опаковане и етикетиране на продуктите.
Луксозните дрехи и аксесоари традиционно са сред най-популярните продуктови категории (и все още сред най-често откриваните) фалшиви стоки. Това е главно в резултат на големия брой малки поръчки по интернет, които впоследствие се изпращат чрез пощенски или куриерски пратки. В същото време се наблюдава увеличаване на производството на фалшиви дрехи в рамките на Европейския съюз, като организираните престъпни групи поставят фалшиви етикети върху немаркирани дрехи. По този начин намаляват риска от откриване на дрехите по време на транспортиране.
Фалшивите лекарства представляват нарастваща заплаха за Европейския съюз, засягайки голям брой държави-членки. Лекарствата за еректилна дисфункция традиционно са сред най-често фалшифицирани лекарства, но все по-често се откриват и подправени анаболни стероиди и допинг вещества. Очевидно е, че тези лекарства могат да имат сериозни последици за здравето на потребителите. Особено тревожна тенденция е засиленото откриване на фалшиви лекарства за лечение на сериозни заболявания и нарастващият брой инциденти, засягащи законната верига за доставка на лекарства.
Увеличаването на броя на фалшивите автомобилни части - спирачни накладки, въздушни възглавници и филтри - се дължи на растежа на онлайн търговията с тези продукти. Повечето от тези стоки не отговарят на признатите стандарти за безопасност, което може да доведе до потенциално фатални последици.
Заключението на доклада е, че пазарът на фалшифицирани стоки остава силно печеливш, като предоставя на нарушителите възможност да генерират огромни печалби с поемане на малко рискове. Повечето случаи на фалшифициране несъмнено са резултат от дейността на организирани престъпни групи, като на пазара на Европейския съюз се предлага все по-широк спектър от фалшиви и пиратски стоки, вариращи от луксозни до обикновени, ежедневни предмети. Освен икономическите щети, много от тези стоки представляват сериозна заплаха за околната среда и здравето и безопасността на потребителите, което ясно показва необходимост от сериозни усилия за справяне с тази престъпна дейност.
Целият доклад можете да намерите ТУК:

Лаос се присъедини към TMView и DesignView

На 5 юни 2019 г. Ведомството по интелектуална собственост на Лаос (LAO DIP) направи достъпни своите марки и дизайни в инструментите за търсене на база данни TMView иDesignView.
С присъединяването на LAO DIP двата инструмента вече съдържат данни от 69 офиси по интелектуална собственост по света.
С добавените 46 000 марки и 491 дизайна на Лаос, TMView и DesignView вече предоставят информация и достъп до над 53,3 млн. марки и 14,5 млн. дизайни от цял свят.
От стартирането на TMView и DesignView, съответно на 13 април 2010 г. и 19 ноември 2012 г., търсачките са били използвани за над 4,4 млн. търсения от 169 държави, като най-често са били използвани от потребителите във Великобритания, Испания, Германия и Китай.
Присъединяването на ведомството по ИС на Лаос към TMView и Designview е конкретен резултат от програмата ARISE + IPR, която се управлява от ЕК и изпълнявяан от Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO).

За допълнителна информация: http://www.tmdn.org/иhttps://euipoeuf.eu/en/ariseplusipr

Камбоджасе присъедини към DesignView

На 5 юни 2019 г. Министерството на промишлеността и занаятите на Камбоджа (MIH) направи достъпни своите дизайни в системата за търсене на база данни DesignView.
С присъединяването на MIH инструментът вече съдържа данни от 68 офиси по интелектуална собственост по света.
С добавените 693 дизайна на Камбоджа, DesignView вече предоставя информация и достъп до повече от 14,5 млн. дизайна от цял свят.
От стартирането на DesignView на 19 ноември 2012 г., инструментът е бил използван за над 4,4 млн. търсения от 169 държави, като най-често е използван от потребителите във Великобритания, Германия и Китай.
Присъединяването на Министерството на Камбоджа към Designview е конкретен резултат от програмата ARISE + IPR, която се управлява от ЕК и изпълнява от Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO)

До 117 милиарда лева загуби в ЕС всяка година поради фалшифициране в 11 основни икономически отрасъла

  • Загубите се равняват на 7,4 % от всички продажби в целия ЕС в проучените отрасли
  • Оценява се, че в България всяка година в 11-те отрасъла се губят до 809 милиона лева
  • Нереализираните продажби в България се оценяват на 15,5 % от всички продажби в 11-те отрасъла


Съгласно нова оценка на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), ежегодните загуби поради фалшифициране и пиратство в 11 основни икономически отрасъла в ЕС достигат 117 милиарда лева всяка година.
Съгласно актуализирания анализ цялостните загуби възлизат на 7,4 % от всички продажби в следните отрасли: козметика и лична хигиена, облекло, обувни изделия и принадлежности; спортни стоки; играчки и игри; бижутерия и часовници; ръчни чанти и багаж; музикални записи; спиртни напитки и вина; фармацевтични продукти; пестициди и смартфони.
Като се има предвид, че законните производители произвеждат по-малко, отколкото биха произвеждали при липсата на фалшифициране и следователно осигуряват работа за по-малко работници, в анализа се оценява, че в тези отрасли в ЕС се губят пряко до 468 000 работни места.

В България годишните загуби поради фалшифициране и пиратство се оценяват на 809 милиона лева, което се равнява на 15,5 % от продажбите в 11-те отрасъла.
Ако се разглежда като цяло, според анализа общата стойност на нереализираните продажби в България се равнява на 113 лева на български гражданин на година. Това е втората публикувана от EUIPO отраслова оценка на икономическото въздействие на фалшифицирането и пиратството в ключови икономически отрасли, за които е известно, че са уязвими спрямо нарушения на правата върху интелектуалната собственост.
В проучването се оценява, че от първия анализ през 2018 г. размерът на нереализираните продажби е намалял във всички проучени отрасли на равнище ЕС, освен в два: облекло, обувни изделия и принадлежности и козметика и лична хигиена. Отрасълът на облеклото, обувните изделия и принадлежностите:
Отрасълът на облеклото, обувните изделия и принадлежностите е най-големият от всички отрасли, проучени по отношение на обем на продажбите и заетост.
Според оценката нереализираните продажби в отрасъла в целия ЕС се равняват приблизително на 55,5 милиарда лева всяка година или на 9,7 % от всички продажби.
В България нереализираните продажби поради фалшифициране в отрасъла на облеклото, обувните изделия и принадлежностите се оценяват на около 199 милиона лева годишно или на около 16,2 % от продажбите.
Отрасълът на козметиката и личната хигиена:
Според доклада наличието на фалшифицирани стоки на пазара води до приблизителна загуба от 13,6 милиарда евро годишно за отрасъла на козметиката и личната хигиена в ЕС. Това се равнява на 10,6% от всички продажби в отрасъла.
В България приблизителната загуба за отрасъла на козметиката и личната хигиена е 108 милиона лева, което се равнява на 17,6 % от всички продажби в отрасъла.
Изпълнителният директор на EUIPO Christian Archambeau заяви:
„Растежът и създаването на работни места в Европа зависи от промишлени отрасли като 11-те проучени тук отрасъла. Нашата изследователска работа обаче показва по какъв начин фалшифицирането и пиратството могат да изложат на риск растежа и работните места. Провеждаме този анализ и нашия по-голям набор от изследвания, за да подкрепим създателите на политики в изготвянето на решения на този проблем и за да помогнем на потребителите от ЕС да разберат икономическите последици от фалшифицирането и пиратството на по-широко равнище“. Оценките се съдържат в Доклада за състоянието относно нарушенията на правата върху интелектуалната собственост за 2019 г., публикуван днес, с който дейностите по докладване на EUIPO се представят на равнище ЕС и на глобално равнище.
Той съдържа изследване на обема на фалшифицираните и пиратските стоки в международната търговия и показва икономическия принос на интензивните по отношение на ПИС сектори на промишлеността за икономическия растеж и работните места. Докладът съдържа също ново изследване, което показва по какъв начин малките и средните предприятия (МСП), които използват права върху интелектуална собственост, например марки, дизайни и патенти, разполагат с по-голяма възможност за отбелязване на висок ръст, отколкото други МСП. БЕЛЕЖКА ЗА РЕДАКТОРИТЕ
EUIPO проследява за период от пет години (от 2012 до 2016 г.) икономическото въздействие на фалшифицирането върху 11 основни икономически отрасъла в ЕС, за
всички от които е известно, че са уязвими спрямо нарушения на правата върху интелектуалната собственост. Засегнатите 11 отрасъла, посочени в проучването, са: козметика и лична хигиена, облекло, обувни изделия и принадлежности, спортни стоки, играчки и игри, бижутерия и часовници, ръчни чанти и багаж, музикални записи, спиртни напитки и вина, фармацевтични продукти, пестициди и смартфони. ЗА EUIPO EUIPO е децентрализирана агенция на ЕС със седалище в Аликанте, Испания. Тя управлява регистрацията на марките на Европейския съюз (марки на ЕС) и регистрираните дизайни на Общността (РДО), които осигуряват защита на интелектуалната собственост във всички държави членки на ЕС. EUIPO също си сътрудничи с националните и регионалните служби за интелектуална собственост в ЕС. Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост бе създадена през 2009 г. в подкрепа на защитата и прилагането на правата върху интелектуалната собственост и в помощ на борбата с нарастващата заплаха от нарушения на правата върху интелектуална собственост в Европа. Обсерваторията премина към структурата на EUIPO на 5 юни 2012 г. по силата на Регламент (ЕС) № 386/2012 на Европейския парламент и на Съвета.

Доклад за нарушенията на права върху интелектуалната собственост за 2019 г.

Това е второто годишно издание на встъпителния доклад, публикуван през 2018 г.Подобно на своя предшественик, и той се основава на резултатите от научноизследователската дейност на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и нейните партньори.Целта му е да илюстрира икономическото значение на интелектуалната собственост, нейното използване от европейските дружества, икономическите разходи от нарушенията на права върху обекти на интелектуалната собственост, методите и каналите, по които тези права са нарушени. Докладът отразява и действията, които се предприемат в отговор на тези нарушения.Включени са нови изследвания, проведени от Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Европейското патентно ведомство (ЕПВ) Присъства и допълнителна информация за инициативи като интелектуалната собственост в образованието, последните действия на правоприлагащите органи на национално, европейско и световно равнище.Докладът може да бъде намерен ТУК

Учете се от сърцето на знанията на Европейския съюз в областта на интелектуалната собственост.
След успеха на първото издание на Програмата за обучение по марки и дизайни(ETMD EP), проведено през 2018/2019 г. с над 50 участници от 20 държавичленки на Европейския съюз, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост /СЕСИС/ стартира второ издание. Програмата е фокусирана върху взаимодействието между СЕСИС и работещите в областта на регистрацията на марки и дизайни и свързаните с тези обекти производствата. Тя се провежда от служители на СЕСИС, професионалисти в областта на интелектуалната собственост и учени.Обучението ще бъде на английски език и ще продължи от септември 2019 г. до юни 2020 г., като включва 150 часа, съчетаващи електронно обучение, уебинари и две тридневни сесии на място в сградата на СЕСИС – гр. Аликанте, Испания.Курсът ще приключи с изпит в сградата на СЕСИС и издържалите успешно кандидати ще получат сертификати.
За повече информация относно програмата, предварителните дати и таксите за обучение, посетете уебсайта на програмата:programme’s website
Регистрацията е ограничена до първите 100 участници и ще бъде отворена от 15 май до 30 юни включително.

Съвместно проучване на ЕПВ и СЕСИС доказва значението на правата на интелектуалната собственост за успешното развитие на малките и средни предприятия
Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ публикува ново проучване, което показва, че компаниите, които притежават патенти или други форми на права на интелектуална собственост, е по-вероятно да се разраснат и да имат значителен растеж в сравнение с тези, които не използват права върху обекти на интелектуалната собственост.Проучването е изготвено съвместно от ЕПВ и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост /СЕСИС/и разглежда условията и предпоставките за растеж на бързоразвиващите се фирми – тези, които имат годишен ръст от поне 20 % за най-малко три последователни години. Обикновено такива фирми ползват иновации и се фокусират върху увеличаване на дейността си на международно равнище.Изследването освен това разглежда как и доколко се използват правата на интелектуалната собственост от страна на малките и средни предприятия с висок растеж и анализира как тези фирми оформят своите стратегии по отношение на правата на интелектуалната собственост преди да се развият технологично.Проучването показва, че степента на използване на правата на интелектуалната собственост може да бъде водещ показател за бъдещия успех на дадено малко или средно предприятие и тази информация може да се ползва от политици, потенциални инвеститори или бизнес партньори, които желаят да идентифицират бързо растящите фирми в ранния етап от тяхното развитие. За да изтеглите пълното проучване, посетете www.epo.org/high-growthЗа да научите повече за това как европейските малки и средни предприятия използват патенти и други права на интелектуалната собственост, за да постигнат бизнес успех, посетете www.epo.org/sme

Обучителни материали по проекта „ECP3 Портал за обучение на Академия“

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), заедно със службите за интелектуална собственост на държавите - членки на ЕС, разработиха нова поредица от обучителни материали като част от проекта за сътрудничество „ECP3 Портал за обучение на Академия“. Инициативата, която е част от проектите за европейско сътрудничество на СЕСИС, има за цел да подпомогне придобиването, запазването и разширяването на знанията за интелектуална собственост сред всички партньорски офиси от мрежата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPN). Учебният портал на Академията предлага седем нови модула за електронно обучение по европейските проекти за сътрудничество, за общи компетенции като управление на програми и информационни технологии, и 23 нови урока за инструмента TMclass. Всички материали са изготвени в тясно сътрудничество с националните ведомства и с асоциациите на потребителите. Каталогът скоро ще бъде допълнен с два модула за това как да се защитят търговските марки и дизайните за всяка една държава – членка на ЕС. Сътрудничеството между националните ведомства и EUIPO ще продължи с обучителни материали относно транспонирането на Директивата за марките в националните законодателства. Повече информация можете да намерите на адрес:https://euipo.europa.eu/knowledge


EUIPO - Конференция IP Хоризонт 5.0

На 26 и 27 септември 2019 г. в сградата на EUIPO (Службата), Аликанте, Испания, ще се проведе „Конференцията IP Хоризонт 5.0: Картографиране на възможностите и предизвикателствата в глобализираната икономика“. Конференцията е организирана съвместно от Службата и институт McCarthy в Сан Франциско. Дневният ред ще обхваща различни актуални теми в областта на интелектуалната собственост (ИС) с акцент върху най-новите разработки и инициативи за изкуствен интелект в областта на ИС. Ще бъдат обсъдени и възможностите, предлагани от глобалната електронна търговия и трансформиращите технологии, както и бъдещето на свързаните с ИС работни места. Конференцията ще събере ключови фигури в областта на интелектуалната собственост от ЕС и извън нея, включително представители на някои от водещите световни ведомства по интелектуална собственост, международната индустрия, създателите на политики, практиците, академичните среди и правоприлагащите органи. Проектът на програмата може да бъде намерен тук. Конференцията има за цел да насърчи активната дискусия между участниците относно предизвикателствата и възможностите, които срещат в една постоянно променяща се световна икономика. За повече информация за конференцията и за регистрация, посетете страницата на конференцията. Срокът за регистрация е 12 август.

Учете се от сърцето на знанията на Европейския съюз в областта на интелектуалната собственост
След успеха на първото издание наПрограмата за обучение по марки и дизайни(ETMD EP), проведено през 2018/2019 г. с над 50 участници от 20 държавичленки на Европейския съюз, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост /СЕСИС/ стартира второ издание. Програмата е фокусирана върху взаимодействието между СЕСИС и работещите в областта на регистрацията на марки и дизайни и свързаните с тези обекти производствата. Тя се провежда от служители на СЕСИС, професионалисти в областта на интелектуалната собственост и учени.Обучението ще бъде на английски език и ще продължи от септември 2019 г. до юни 2020 г., като включва 150 часа, съчетаващи електронно обучение, уебинари и две тридневни сесии на място в сградата на СЕСИС – гр. Аликанте, Испания.Курсът ще приключи с изпит в сградата на СЕСИС и издържалите успешно кандидати ще получат сертификати.
За повече информация относно програмата, предварителните дати и таксите за обучение, посетете уебсайта на програмата:programme’s website
Регистрацията е ограничена до първите 100 участници и ще бъде отворена от 15 май до 30 юни включително.

Съвместно проучване на ЕПВ и СЕСИС доказва значението на правата на интелектуалната собственост за успешното развитие на малките и средни предприятия

Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ публикува ново проучване, което показва, че компаниите, които притежават патенти или други форми на права на интелектуална собственост, е по-вероятно да се разраснат и да имат значителен растеж в сравнение с тези, които не използват права върху обекти на интелектуалната собственост.Проучването е изготвено съвместно от ЕПВ и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост /СЕСИС/и разглежда условията и предпоставките за растеж на бързоразвиващите се фирми – тези, които имат годишен ръст от поне 20 % за най-малко три последователни години. Обикновено такива фирми ползват иновации и се фокусират върху увеличаване на дейността си на международно равнище.Изследването освен това разглежда как и доколко се използват правата на интелектуалната собственост от страна на малките и средни предприятия с висок растеж и анализира как тези фирми оформят своите стратегии по отношение на правата на интелектуалната собственост преди да се развият технологично.Проучването показва, че степента на използване на правата на интелектуалната собственост може да бъде водещ показател за бъдещия успех на дадено малко или средно предприятие и тази информация може да се ползва от политици, потенциални инвеститори или бизнес партньори, които желаят да идентифицират бързо растящите фирми в ранния етап от тяхното развитие. За да изтеглите пълното проучване, посететеwww.epo.org/high-growthЗа да научите повече за това как европейските малки и средни предприятия използват патенти и други права на интелектуалната собственост, за да постигнат бизнес успех, посететеwww.epo.org/sme

Обучителни материали по проекта „ECP3 Портал за обучение на Академия“

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), заедно със службите за интелектуална собственост на държавите - членки на ЕС, разработиха нова поредица от обучителни материали като част от проекта за сътрудничество „ECP3 Портал за обучение на Академия“. Инициативата, която е част от проектите за европейско сътрудничество на СЕСИС, има за цел да подпомогне придобиването, запазването и разширяването на знанията за интелектуална собственост сред всички партньорски офиси от мрежата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPN). Учебният портал на Академията предлага седем нови модула за електронно обучение по европейските проекти за сътрудничество, за общи компетенции като управление на програми и информационни технологии, и 23 нови урока за инструмента TMclass. Всички материали са изготвени в тясно сътрудничество с националните ведомства и с асоциациите на потребителите. Каталогът скоро ще бъде допълнен с два модула за това как да се защитят търговските марки и дизайните за всяка една държава – членка на ЕС. Сътрудничеството между националните ведомства и EUIPO ще продължи с обучителни материали относно транспонирането на Директивата за марките в националните законодателства. Повече информация можете да намерите на адрес:https://euipo.europa.eu/knowledge


EUIPO - Конференция IP Хоризонт 5.0

На 26 и 27 септември 2019 г. в сградата на EUIPO (Службата), Аликанте, Испания, ще се проведе „Конференцията IP Хоризонт 5.0: Картографиране на възможностите и предизвикателствата в глобализираната икономика“. Конференцията е организирана съвместно от Службата и институт McCarthy в Сан Франциско. Дневният ред ще обхваща различни актуални теми в областта на интелектуалната собственост (ИС) с акцент върху най-новите разработки и инициативи за изкуствен интелект в областта на ИС. Ще бъдат обсъдени и възможностите, предлагани от глобалната електронна търговия и трансформиращите технологии, както и бъдещето на свързаните с ИС работни места. Конференцията ще събере ключови фигури в областта на интелектуалната собственост от ЕС и извън нея, включително представители на някои от водещите световни ведомства по интелектуална собственост, международната индустрия, създателите на политики, практиците, академичните среди и правоприлагащите органи. Проектът на програмата може да бъде намерен тук. Конференцията има за цел да насърчи активната дискусия между участниците относно предизвикателствата и възможностите, които срещат в една постоянно променяща се световна икономика. За повече информация за конференцията и за регистрация, посетете страницата на конференцията. Срокът за регистрация е 12 август.

IPDENTICAL или какъв би бил светът без продуктите на интелектуалната собственостI

PDENTICAL – Късометражният /10 мин./ филм, продукция на Службата на ЕС за интелектуална собственост - СЕСИС /EUIPO/, под мотото „Можете ли да си представите свят без творчество, идеи и многообразие“ цели да накара зрителя да се замисли върху истинската същност на заобикалящия го свят, в който продуктите на интелектуалната собственост ежедневно ни заобикалят, без дори да се замисляме за това. Филмът представя темата за истинската стойност на интелектуалната собственост и нематериалните блага, които черпим от нея, през призмата на противопоставянето. Осъзнаваме истински важността на защитата на правата на интелектуалната собственост и на креативността на човешката мисъл, когато попадаме в гротескния черно-бял свят на еднообразието от филма. В този свят животът е спрял, лишен от своя заряд – творческата мисъл и красотата и уникалността на нейните произведения.
Филмът е представен за първи път през м. юни 2018 г. на филмовия фестивал в гр. Аликанте. До този момент IPDENTICAL е бил част от селекцията на няколко филмови фестивала – филмовият фестивал Dieciminuti, IIFF Публицистика 2018, Фестивала за научна фантастика в Триест, Испанския филмов фестивал в Единбург, Кинофестивала в Сан Себастиан и др.
Можете да се запознаете с официалния филм тук.
#IPDENTICAL


Патентното ведомство информира потребителите за дейността на Академията на EUIPO


Учебният портал на Академията към Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС или EUIPO) предлага онлайн обучения на различни теми от света на интелектуалната собственост, свързани с управлението на правата върху марки и дизайни с действие на територията на ЕС. Предлаганите уебинари (всеки вторник от 11:00 ч. българско време) и други форми на интерактивни обучения: консултации, електронни обучителни пакети, семинари, видеоконферентни връзки и др. предлагат възможност за индивидуално включване и самостоятелно обучение според нужди и желанията на потребителите. Обучителните материали са съобразени с нивото на знания на обучаващите се в областта на интелектуалната собственост и затова са с различна интензивност. Академията на СЕСИС/ EUIPO е разработила пълна гама от обучителни продукти и модули, които изцяло покриват дадена тематика, като се започне с въпроса „Какво е марка“ и се завърши с всички особености при правоприлагането за този обект на индустриалната собственост. Освен нови знания Академията предлага и обучения по езици, личностни умения и др.

Можете да намерите темите на обученията през април тук.
Курсове по ИС
Специално подбрани курсове

Фалшиви и пиратски стоки на стойност 460 млрд. евро се търгуват в световен мащаб

Делът на фалшивите стоки в световната търговия е нараснал от 2.5 % през 2016 г. на 3.3 %; Вносът на фалшива и пиратска продукция на територията на ЕС възлиза на 121 млрд. евро, което представлява 6.8 % от целия внос на територията на ЕС;
Според доклад, изготвен от Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС, EUIPO/, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР, ОECD/ и оповестен на 18 март 2019 г., стойността на търговията с фалшиви и пиратски стоки в световен мащаб възлиза на 460 млрд. евро.

Докладът със заглавиеТенденции в търговията с фалшиви и пиратски стоки -Trends in trade in Counterfeit and Pirated Goods-е продължение на доклад от 2016 г.Последната оценка наСЕСИСиОИСРустановява, че делът на фалшифицираните стоки е отбелязал "значителен" ръст от предходната оценка през 2016 г. с 2,5%в световен мащаб. Тези стоки представляват 121 милиарда евро от стойността на вноса в Европейския съюз - огромния 6,8% от общия внос в блока, спрямо 5% през 2016 г., се казва в изявление на СЕСИС."Фалшифицирането и пиратството представляват голяма заплаха за иновациите и икономическия растеж както на равнище ЕС, така и на световно равнище," казва изпълнителният директор на EUIPO г-н Кристиан Аршамбо. Той допълва, че "дълбоко притеснителното" покачване "ясно призовава за координирани действия на всички равнища, за да бъде напълно отстранено".

Най-засегнати от фалшифицирането и пиратството компании са базирани главно в развитите страни като САЩ, Япония, Южна Корея, Германия, Франция и др. държави от ЕС, се отбелязва в доклада. Бизнесът в Китай, Бразилия и Хонконг също понася все повече удари в тази посока.Страните, които изнасят най-много фалшиви и пиратски стоки са Китай, Хонконг, Обединените арабски емирства, Турция, Сингапур, Тайланд, Индия и Малайзия.
Докладът се основава на данни от почти половин милион митнически конфискации, извършени от международни правоприлагащи органи.#EUIPOreports

Обществена консултация по инициатива на Европейската комисия

Европейската комисия (ГД „Търговия“) започна обществена консултация, за да събере информация от организации от ЕС, които имат интерес от защитата и прилагането на правата на интелектуална собственост (ПИС) в трети държави. Подобни дейности стартираха и в миналото чрез проучване.
Целта на настоящото обществено допитване е да се идентифицират трети държави, в които защитата и прилагането на ПИС са повод за безпокойство, както и да се актуализира докладът на Европейската комисия относно защитата и прилагането на правата на ПИС в трети държави.
Резултатите от общественото допитване ще помогнат на Комисията да съсредоточи усилията и ресурсите си върху приоритетните страни и върху конкретни области, които предизвикват загриженост, с цел подобряване на защитата и правоприлагането в световен мащаб.
Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС / EUIPO) подкрепя тази дейност и насърчава заинтересованите страни да участват в обществените консултации на Европейската комисия.
Участие на консултацията може да се вземе до 26 май 2019 г. чрез:http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=260

Патентното ведомство работи по нов мащабен проект - Сканиране и съхраняване на досиета (ECP5 Capture and Store Historical Files)

Патентното ведомство на Република България с финансовата подкрепа на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) стартира пореден проект в рамките на Европейската мрежа на сътрудничество.Ще бъдат сканирани и цифровизирани стари хартиени досиета. Проектът има за цел дигитализиране на хартиени файлове в службите на ЕС за интелектуална собственост,за да се осигури лесен и бърз достъп до документацията и данните в тях.Наскоро Испанското ведомство за патенти и търговски марки (SPTO) финализира този проект, с което стана четвъртият офис, който изпълнява проекта, следвайки ведомствата по интелектуална собственост на Литва, Малта и Кипър.Изпълнението на Испания започна през октомври 2017 г. с подкрепата на различни екипи в EUIPO и SPTO, като бяха дигитализирани над 70 000 досиета.Изпълнението на този проект ще доведе до конкретни ползи, като ще намали времето за чакане на документи и ще позволи лесен достъп до данните.Проектът подкрепя участващите офиси в създаването на безхартиена работна среда и помага на потребителите да взаимодействат цифрово с офисите на ЕС за интелектуална собственост.


Консултация относно CP10 - Критерии за оценка на оповестяването на дизайни в интернет

Проектът за обща практика на проекта CP10 - „Критерии за оценка на оповестяването на дизайни в интернет“ е предоставен за коментари.
Работната група CP10, съставена от представители на ведомствата за интелектуална собственост на страните – членки на ЕС, асоциациите на потребителите, Европейското патентно ведомство (ЕПВ) и Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO),
постигна значителен напредък в разработването на общата практика по време на заседанията си и на семинар, проведен през декември 2018 г., където участниците споделиха практики и експертни познания, за да установят общите принципи на практиката.
В резултат на това първият проект на общата практика вече е достъпен на английски език за преглед и предложения.
EUIPO приветства Вашите коментари, които трябва да бъдат адресирани доKonstantinos.AMPATZIS@ext.euipo.europa.euдо 8 май 2019 г.
Проектът CP10 е част от европейските проекти за сътрудничество в рамките на ECP4 Споделени услуги и практики.

От 21-22 март EUIPO е домакин на 14-та среща по въпросите на сътрудничеството.

Експерти от службите за интелектуална собственост на държавите-членки на ЕС, страните кандидатки, страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), както и представители на Европейското патентно ведомство (ЕПВ) и асоциациите на потребителите ще се обединят, за да обсъдят и обсъдят последните развития в областта на сътрудничеството.

Темите ще включват актуална информация за изпълнението на настоящия стратегически план на EUIPO за 2020 г., консултациите относно стратегическия план 2025, европейското и международното сътрудничество и най-новите разработки по програмата за качество на продуктите и услугите.

Други въпроси в дневния ред ще включват актуализация на проектите и дейностите в областта на информационните технологии, Учебния портал на Академията на EUIPO и Обсерваторията, както и техническа сесия по Общите инструменти.

Срещите за връзка представляват официален форум за обсъждане на технически и експертни въпроси, включително подготвителната работа на европейските проекти за сътрудничество. Следователно това е важна стъпка към непрекъснатото развитие и устойчивост на мрежата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPN).

Патентното ведомство на Република България изпрати свои представители на срещата.

СРАВНИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ НА КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ ОТНОСНО АЛТЕРНАТИВНИТЕ СИСТЕМИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИМЕНА НА ДОМЕЙНИ

Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС/ публикува „Сравнително проучване на конкретни случаи относно алтернативните системи за разрешаване на спорове във връзка с имена на домейни“ /‘Comparative Case Study on Alternative Resolution Systems for Domain Name Disputes’/.
Безспорно интернет осигури на собствениците на марки неподозиран досега достъп до пазари и потребители по целия свят, но също така създава риск те да станат жертва на нарушаване на правата им върху индустриалната собственост и на други видове измами. Марките са подложени на много нарушения в интернет, защото, наред с други причини, могат сравнително лесно да бъдат включени в име на домейн.
В края на 90-те години Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) създадеЕдинна политика за разрешаване на спорове във връзка с имена на домейни (ЕПРС)за разрешаването на спорове, произтичащи от регистрацията на имена на домейни в интернет, която се прилага за всички регистрации на gTLD / домейни от първо ниво с разширение .com, .info, .net и .org./
Настоящото проучване е възложено отЕвропейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост (Обсерваторията)към СЕСИС за сравнение на вероятния резултат от 10 избрани политики за разрешаване на спорове /ПРС/ (в това число ЕПРС) за 11 предварително определени сценария на случаи. Целта на проучването, проведено с данни от експерти от комисиите за съответните ПРС, е да се идентифицират ключови моменти на сходство и разлика във възможните резултати и да се сравнят и съпоставят ключовите характеристики на всяка ПРС, като например процедури, такси, продължителност и статистически данни за конкретните случаи.
Резултатите от това проучване следва да осигурят повече яснота за собствениците на права върху интелектуална собственост, заинтересованите страни по отношение на имената на домейни и създателите на политики.
Пълния текст на проучването можете да намерите ТУК

До всички заинтересовани лица, които работят в областта на индустриалната собственост:

Уважаеми колеги,Представяме на Вашето внимание възможностите за онлайн обучения през м. февруари, предоставени от Академията към Службата по ЕС за интелектуална собственост /EUIPO/.
За повече информация, моля посетете следния линк.

Кралство Moнaко се присъедини към TMview

На 28 януари 2019 г. ведомството по индустриална собственост на Агенцията за бизнес развитие (MCIPO) на Монако направи достъпни своите търговски марки и дизайни в системата за търсене на бази данни TMview.
С присъединяването на MCIPO, TMview вече съдържа данни от 69 офиса.
С добавянето на над 16.000 търговски марки от MCIPO, TMview вече предоставя информация за и достъп до около 52,6 млн. търговски марки по света.
От стартирането на TMview на 13 April 2010 г. досега, търсачката е била използвана за над 51,2 млн. сърча от 166 различни страни, като Испания, Китай и Германия са сред най-честите ползватели.
Присъединяването на Офиса по индустриална собственост на Монако е конкретен резултат от програмата за международно сътрудничество, управлявана от Службата на ЕС за интелектуална собственост /EUIPO/ в сътрудничество с международните й партньори.
Повече информация можете да намерите на http://www.tmdn.org/

Бруней Даруссалам се присъедини към TMview и DesignView

На 23 January 2019 г. ведомството по интелектуална собственост на Бруней (BruIPO) направи достъпни своите търговски марки и дизайни в системите за търсене на бази данни TMview и DesignView.
С присъединяването на BruIPO, двата инструмента вече съдържат данни от 68 офиса по интелектуална собственост от цял свят.
С добавянето на над 46.000 търговски марки от BruIPO, TMview вече предоставя информация и достъп до над 52,5 млн. търговски марки по света. DesignView от своя страна съдържа над 14,4 млн. дизайна, 190 от които са предоставени от ведомството по ИС на Бруней.
От стартирането на TMview на 13 април 2010 г. досега, търсачката е била използвана за над 51,2 млн. сърча от 166 различни страни, като Испания, Китай и Германия са сред най-честите ползватели.
Колкото до DesignView, тя е активна от 19 ноември 2012 г. и оттогава е била използвана за над 4,4 млн. търсения от 163 държави, като най-често се използва във Великобритания, Германия и Китай.
Присъединяването на Офиса на Бруней към TMview и Designview е конкретен резултат от програмата IP Key South East Asiа, която се ръководи от ЕК и се осъществява от Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO).

Повече информация можете да намерите на http://www.tmdn.org/ и http://www.ipkey.eu/

Раздадоха наградите за иновативни дизайни „DESIGNEUROPA 2018“

На 27 ноември 2018 г. в емблематичния POLIN Conference Centre във Варшава се състоя церемонията DesignEuropa Awards, организирана от Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO).
Осемте финалисти - притежатели на регистрирани дизайни на Общността (RCD), се състезаваха в две категории -Индустрия и Малки и стартиращи предприятия.
Победител в категорияИндустриястана иновативният дизайн на апарат за ангиографски изследвания - Фено-роботизирана C-ръчна ангиографска система ARTIS, с автори на дизайна Надя Рот и Тобиас Рийс, и притежател Siemens Healthcare GmbH.
В категорияМалки и стартиращи предприятиянай-много гласове получи Air.Go.2.0 автоматизирана система за самостоятелно чекиране на багаж на летищата с автор на дизайна Сара Клеменс. Дизайнът се притежава от Marcus Pedersen ApS /Дания/.
Наградата за цялостен принос получиХартмут Еслингер/Германия/, известен с характерната визия на множество апарати и уреди, както и със съвместната си дейност със Стив Джобс и Apple.
Повече информация можете да намерите на:https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/dea-home

Патентно Ведомство
Патентно Ведомство

Създаване на собствена Марка и Дизайн на Европейския съюз

На 30.11.2018г., в сградата на Патентно ведомство на Република България се проведе еднодневен семинар със студенти по право, V курс, в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на тема: „Създаване на собствена Марка и Дизайн на Европейския съюз.“. Събитието беше официално открито от заместник- председателя на Патентно ведомство на Република България д-р Офелия Киркорян-Цонкова, която приветства участниците в семинара и изрази задоволството си от възможността Патентно ведомство да допринесе за повишаване знанията на бъдещите юрист в областта на марките и дизайните в практически аспект.
Събитието се проведе в изпълнение на Договора за сътрудничество между Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Патентно ведомство на Република България. По време на събитието беше представена актуална информация относно търговските марки и промишления дизайн, особеностите на административнонаказателната отговорност във връзка с тези обекти, както и демонстрации на електронните услуги, като се наблегна на успешно приключилата софтуерна разработка по подобренията по фронт офис системата на Ведомството.


Патентно ведомство успешно внедри Система за управление на качеството – БДС ISO 9001:2015

Патентно ведомство на Република България приключи внедряването на Система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001 (2015). Окончателният външен одит се проведе на 15-16 октомври 2018 г.
Системата за управление на качеството е внедрена успешно, разработена е съгласно изискванията на Международния стандарт за качество ISO 9001. Тя обхваща всички процеси и дейности, оказващи влияние върху качеството на административното обслужване в администрацията на Патентно ведомство на Република България, както и създаване на увереност във всички заинтересовани страни, че ще им бъдат предоставяни услуги, съобразени с техните нужди и очаквания.
Политиката по управление на качеството очертава рамката на общите стратегически цели на администрацията на Патентно ведомство на Република България и ангажимента й за непрекъснато подобряване на ефикасността на Системата за управление на качеството.
Внедряването на Системата за управление на качеството е част от Договора за сътрудничество между Патентно ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, а именно - „ECP5 Подкрепа за внедряване на Системи за управление на ведомствата по интелектуална собственост”.
За бързото и ефективно внедряване спомогна отличното сътрудничество и обмен на знания и опит, поддържани по време на процеса по внедряване, между Патентно ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Резултатите и извлечените поуки ще бъдат от полза и за останалата част от националните ведомства, участващи в проекта.

Патентно Ведомство

Коста Рика се присъедини към TMview и DesignView

От 22 октомври 2018 г. Националният регистър на Република Коста Рика /RNPCR/ направи достъпни своите търговски марки и дизайни в системите за търсене на бази данни TMview и DesignView.
С включването на RNPCR, двата инструмента вече съдържат данни от 68 ведомства по интелектуална собственост.
С добавянето на над 275 000 търговски марки от страна на Националния регистър на Коста Рика, TMview вече предоставя информация и достъп до над 51,9 млн. търговски марки по света. DesignView, от своя страна, съдържа повече от 14,1 млн. дизайна, в това число над 1700 от RNPCR.
От стартирането на TMView на 13 април 2010 г., досега е била използвана за над 47,4 млн. търсения от 166 различни страни по света, като Испания, Китай и Германия са сред най-честите ползватели. Колкото до търсачката DesignView, тя стартира на 19 ноември 2012 г. и оттогава е била използвана за над 4 млн. търсения на дизайни от 163 различни държави, като най-често се използва в Обединеното Кралство, Германия и Китай.
Присъединяването на Националния регистър на Коста Рика се дължи на програмата IP Key Latin America, която се ръководи от ЕК и се осъществява от Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO).
Повече информация можете да намерите на http://www.tmdn.org/ и http://www.ipkey.eu/

Обявиха финалистите за наградите за иновации в областта на дизайните „DESIGNEUROPA 2018“ и за цялостен принос в областта на изобретенията

Осем на брой са финалистите в двете категории за иновативен дизайн DesignEuropa 2018, организиран от Службата на ЕС по интелектуална собственост (EUIPO). Те са в категориите „Индустрия“ и „Малки и развиващи се предприятия“. Победителите в тях ще бъдат обявени на церемонията по награждаването, която ще се състои на 27 ноември 2018г. в POLIN Conference Centre в гр. Варшава, Полша.
Третата категория е Награда за цялостен принос, която тази година ще отиде при Хартмут Еслингер, известен със съвместната си дейност със Стив Джобс и Apple.

Финалисти в категория Индустрия са:
- Фено-роботизирана C-ръчна ангиографска система ARTIS
- Модулна външна мебел Docks
- Умен видео звънец за входна врата
- Сгъващ се радиатор „Оригами“

В категория Малки и стартиращи предприятия финалистите са:
- Air.Go.2.0 автоматизирана система за приемане на багаж при чекиране на летището
- Система за изследване на млечни жлези в домашни условия, която улавя температурните промени в тъканите - в подкрепа на борбата с рака на гърдата
- Заключалка за паркиране на велосипед
- Стол от филц Nico, изработен от 70% рециклирани пластмасови бутилки, който се адаптира към формата на тялото

Дизайните на финалистите можете да видите тук

ОТКРИВАНЕ И АНАЛИЗИРАНЕ НА ЗЛОВРЕДЕН СОФТУЕР В ИЗБРАНИ УЕБСАЙТОВЕ, ЗА КОИТО ИМА ПОДОЗРЕНИЯ, ЧЕ НАРУШАВАТ АВТОРСКОТО ПРАВО

От години разпространяването на заразяване със зловреден софтуер и други видове потенциално нежелани програми (англ.: PUPs) е от ключово значение във връзка с финансирането на дейности в интернет, за които има подозрения, че нарушават авторското право. В изследването на това проучване Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) се зае със сложната задача да открие и документира примери за зловреден софтуер и потенциално нежелани програми, на които потребителят на интернет би могъл да попадне, осъществявайки достъп до популярни пиратски филми, музика, видеоигри и телевизионни заглавия.
Изследването e извършено на няколко етапа в тясно сътрудничество с Европейския център за борба с киберпрестъпността (EC3) в Европол.
Проучването съдържа преглед на най-актуалните примери за зловреден софтуер и потенциално нежелани програми (англ.: PUPs), които се намират в уебсайтове, за които има подозрения, че нарушават авторското право. Тези програми използват измамни техники и социално инженерство, като например празни инсталационни файлове на игри и привидно „полезен“ софтуер, за да заблуждават крайните потребители да разкриват чувствителна информация за себе си.
Подробна информация за цялото изследване на EUIPO можете да видите ТУК

Патентно ведомство на Република България с радост ви съобщава за следните промени:

• Присъединяването на Националната дирекция за индустриална собственост към Министерството на индустрията, енергетиката и минното дело на Уругвай към TMclass,TMviewиDSview.
• Присъединяването на Националния регистров център на Ел Салвадор към TMclass. • Присъединяването на Главната дирекция за интелектуална собственост на Хондурас към DSview.
• Присъединяването на Националния регистър на Република Коста Рика към TMclass.

Образователна програма по марки и дизайни

Службата на Европейския съюз стартира първа по рода си образователна програма за марки и дизайни от септември 2018 г.
Преподавателите са изцяло от СЕСИС, а работният език е английски.
Свободните места са 100.
Краен срок за регистрация е30 юни 2018 г.
За информация и регистрация посетете https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/etmdep

Защити интелектуалната си собственост добре, за да можеш да я споделиш със света!

Вижте едно интересно клипче в YouTube, изработено с подкрепата на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост /EUIPO/.
https://youtu.be/8Xu5F9ky5lc

Награди DESIGNEUROPA 2018

Срокът за кандидатстване и номинации е до 15 май 2018 г
.
Церемонията по награждаването тази година ще се състои на 27 ноември в емблематичнияPOLIN Conference Centreв гр. Варшава, Полша.
В конкурса могат да участват физически и юридически лица и институции от всякаква националност, индивидуално или в екип. Условието е да притежават регистриран и валиден дизайн на Общността /valid RCD/.
Журито е съставено от именити експерти от областта на промишления дизайн, бизнеса и защитата на интелектуалната собственост.
Всеки може да номинира любим дизайн или дизайнер в три категории, като попълни съответен формуляр. Категориите са:
• Индустриални награди
• Награда за малки и стартиращи предприятия
• Награда за цялостно творчество
За повече информация посетете www.designeuropaawards.eu

СЕСИС ще проведе курс по интелектуална собственост за юридически сътрудници

Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС/ в гр. Аликанте, Испания, организира тридневен курс за обучение на юридически сътрудници от 18 до 20 април 2018 г.
Програмата на курса е специално разработена за помощници на адвокати, с цели да предостави по-задълбочени знания по процедурите на Европейския съюз за регистрация на търговски марки и дизайни и необходимите стъпки, които трябва да се предприемат при подаване на документи пред СЕСИС.
За участие в курса няма предвидена такса, участниците заплащат само пътните разходи и разходите за настаняване.
Повече информация – линк за регистрация и подробности за програмата на обучението - можете да намерите на портала на Академията на СЕСИС:
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1524002400#event_788

Ново изследване "Търговията с фалшификати и свободните търговски зони"

На уеб сайта на Европейската Обсерватория за нарушения на правата върху интелектуалната собственост е публикувано е ново изследване на Службата на ЕС за интелекутална собственост /СЕСИС/ и Oрганизацията за икономическо развитие и сътрудничество - ОИРС.
Повече подробности можете да намерите ТУК.

Черна гора се присъедини към TMview

От 12 март 2018 г. Ведомството по интелектуална собственост на Черна гора /IPOM/ направи достъпни своите търговски марки в системата за търсене на база данни TMview.
Присъединяването на ведомството се дължи на Международната програма за сътрудничество на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) в сътрудничество с международните й партньори.
С включването на IPOM, TMview вече съдържа данни от 63 ведомства по интелектуална собственост.
С добавянето на над 15 000 търговски марки от страна на Ведомството по интелектуална собственост на Черна гора, TMview вече предоставя информация и достъп до над 48,4 млн. търговски марки по света.
От стартирането на търсачката на 13 април 2010 г., досега е била използвана за над 39,8 млн. търсения от 157 различни страни по света, като Испания, Германия и Италия са сред най-честите ползватели
Повече информация можете да намерите ТУК

ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗХОДИ ЗА НАРУШЕНИЯТА НА ПИС В СЕКТОРИТЕ НА АВТОМОБИЛНИТЕ ГУМИ И АКУМУЛАТОРИ

Дванадесетото поредно икономическо проучване на СЕСИС, публикувано на 21 февруари 2018г. на уеб страницата на Европейската Обсерватория за нарушенията на правата върху интелектуалната собственост, разглежда икономически показатели при производството на автомобилни гуми и акумулатори.
Докладът показва, че 2,2 млрд.евро, съответстващи на 7,5% от продажбите в сектора в ЕС, всяка година са загубени, поради наличието на имитиращи продукти. Фалшификатите на акумулатори, които могат да се намерят на европейските пазари сред легалните изделия, възлизат на 180 млн. евро ежегодно. Това съответства на 1,8% от продажбите в сектора. Фалшивите акумулатори главно ощетяват автомобилния сектор, но също се намират и в сектора за производство на мобилни телефони.
Посочените цифри, превърнати в загубени работни места в двата сектора, възлизат на 8400 бр., тъй като легалните производители наемат по-малко работници, поради намалената реализация на тяхната продукция. Тоталната загуба на държавни данъци, в резулатта на контрафакциите на автомобилни гуми и акумулатори в ЕС, възлиза на 340 млн евро.
Резюме на български език на икономическото изследване намерете тук:

Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) създаде Портал за „прозрачност“

Основната цел на портала е да предоставя на ползвателите бързо и по възможно най-лесния начин информация за EUIPO като организация, за нейните правила, влияние в обществото, обхват на дейност. Той ще допринесе за издигане на репутацията на Службата като прозрачна и устойчива организация.
В Портала са включени дейности и документи от практическо значение, както и организационна, правна и статистическа информация. Могат да бъдат намерени доклади по различни теми, както и линкове към официалния регистър на документите. Тази информация ще бъде интересна за специалистите, работещи в областта на закрилата на правата върху интелектуалната собственост.
За всички, които се интересуват, електронният адрес на Портала е:Transparencyportal@euipo.europa.eu

Общо съобщение относно представянето на нови видове марки

Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (наричана по нататък „новата Директива относно марките“) съдържа разпоредби, които в още по-голяма степен сближават законодателствата на държавите членки относно марките по отношение както на материално-правните, така и на процесуалните въпроси. В същото време новата Директива относно марките отразява разпоредбите на Регламента за марките на ЕС по най-съществените въпроси и установява подобна процедурна рамка. Държавите-членки ще трябва да транспонират новата Директива относно марките, като приспособят националното си законодателство към нейното съдържание, в сроковете, предвидени в член 54, параграф 1 от новата Директива относно марките.
Този документ разглежда два съществени въпроса:
Определения и начини за представяне на различните видове марки
Приемливи формати на електронните файлове за нетрадиционните марки Общо съобщение относно представяне на нови видове марки
Документът, разработен за целите на проекта – „Подкрепа за транспониране на Директивата“ може да намерите ТУК


Публикуван е новият брой на он лайн бюлетина Alicante News на EUIPO

Страницата предоставя разнообразна информация относно управлението на правата върху търговски марки и дизайни, придружена с новини от практиката на ведомството.
Alicante News е също форум за новини и дебати по въпроси, свързани с развитието на интелектуалната собственост.
Секцията, която представя съдебната практика на ведомството, предоставя информация на месечна база за казусите, разгледани пред апелативния състав на EUIPO и пред Съда на Люксембург. Можете да разгледате бюлетина тук.

  

Академията на СЕСИС актуализира програмата си за есента на 2017
Повече информация вижте ТУК


Публикуван е новият брой на он лайн бюлетина Alicante News на EUIPO

Можете да го разгледате чрез страницата на Службата на ЕС за интелектуална собственост -тук. Сред най-важните теми този път ще намерите: програма за висш мениджмънт на интелектуална собственост, интервю на Zsófia Lendvai в рубриката на James Nurton, по-интересни случаи от практиката и решения на Комисиите по жалби.

  

ДЕЙНОСТИ НА АКАДЕМИЯТА КЪМ СЛУЖБАТА НА ЕС ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Академията към Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС/ публикува календара на събитията за август. Научете повече за него, а също и за годишния план на Академията ТУК.

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА НА ВЪРХА ПО ПРАВОПРИЛАГАНЕ В ОБЛАСТТА НА ИС

На 22-23 юни 2017г. в Берлин се провежда междунардона Среща на върха по прилагане на правата по интелектуална собственост, организирана от Федералното министерство на правосъдието и закрилата на потребителите в Германия, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост - СЕСИС и Европейската комисия.
На срещата се представят два нови доклада, които вече са досъпни и на сайта на Обсерваторията на нарушения на права върху интеректуалната собственост. За първи път е изготвен съвместен доклад на СЕСИС и Организацията за международно сътрудничество и развитие на тема ‘Карта на реалните пътища на фалшифицираните стоки" /Mapping the Real Routes of Trade in Fake Goods’/. Другиият доклад е изготвен съвместно от СЕСИС и Европол и е на тема "Ситуационен доклад за 2017г. относно фалшифицирането и пиратството в ЕС" /2017 Situation Report on ‘Counterfeiting and Piracy in the European Union’/

Босна и Херцеговина се присъедини към Designview

Считано от 12 юни 2017 г. Институтът по интелектуална собственост на Босна и Херцеговина (ИИС - БИХ) предостави на търсещата система Designview базата си с промишлени дизайни.
Интеграцията на ИИС – БиХ e конкретен резултат от съвместната дейност на Мрежата за международно сътрудничество на Службата на ЕС за интелектуална собственост с нейните партньори.
След присъединяването на ИИС – БиХ Designview вече съдържа данни от 55 ведомства. С прибавянето на почти 700 дизайна от ИИС – БиХ, Designview вече предоставя информация и достъп до почти 10,4 млн. дизайна общо.
Търсещата система Designview вече се предоставя на 35 езика със сегашното включване на босненски език.
От представянето на Designview на 19 ноември 2012 г., системата е обслужила повече от 2,6 млн. търсения от 146 различни държави, като Германия, Испания и Обединеното кралство са най-честите потребители.
Повече информация може да бъде намерена ТУК.

  

Нова студия на EUIPO и Обсерваторията на нарушения на правата върху ИС

На страницата на Европейската обсерватория на нарушенията на права върху интелектуалната собственост би публикувана нова студия на тема "Вторично използване на съдържанието на публични домейни с фокус върху филмова индустрия". За повече информация вижте ТУК.

  

Академията на СЕСИС организира обучение за юридически помощници /paralegals/

Академията на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) организира в Аликанте от 24 до 26 април 2017г. обучение по интелектуална собственост за юридически помощници/paralegals/. Програмата се фокусира върху разширяване на знанията за процедурите по закрила на марка на ЕС и регистриран дизайн на Общността, както и работата на СЕСИС като цяло. Не се предвижда такса за участие в курса, но обучаемите сами поемат разходите за път и настаняване. Повече информация за обучението – програмата и условията, можете да намерите на Обучителния портална Академията на СЕСИС.

  

СЕСИС представи актуализирано проучване пред Комисията по правни въпорси на Европейския парламент

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост /СЕСИС/ е актуализирала проучването на тема "Европейските граждани и интелектуалната собственост, възприятие, осъзнатост, поведение". Изследването бе представено днес, в 12 часа централно европейско време, пред Комисията по правни въпроси на Европейския парламент от изпълнителния директор на СЕСИС Антонио Кампиньош и бе предавано пряко в интернет мрежата.
За целите на проучването са взети над 26 000 интервюта от всички държави-членки на Европейския съюз. Проучването е второ по рода си, а първото е публикувано през 2013 г. Целта е да се сравнят тенденциите в нагласите на европейските граждани относно спазването правата върху интелектуалната собственост. Основен фокус на това проучване е да даде представа доколко гражданите на ЕС са склонни да зачитат труда на творците, изобретателите и изпълнителите. Към настоящия момент, мнозинството от потребителите в ЕС са съгласни, че творците и изобретателите заслужават да получат защита на правата им върху интелектуална собственост, както и да бъдат справедливо възнаградени за положения труд.
Този род изследвания отчитат склонността на анкетираните да заявят, че са на страната на закона, че зачитат правата на интелектуална собственост, но когато дойде време за предприемане на действия, обикновено потребителите правят точно обратното. Тази констатация е особено вярна, когато потребителите са лишени от бързо достъпна легална алтернатива, предоставяща им достъп до съответната стока или услуга.
С проучването на английски език и с кратко представяне в инфографики на основни показатели можете да се запознаете ТУК. Публикувано е и резюме на български език.

  

Представяне на изследването на СЕСИС за нагласите на гражданите на ЕС относно ИС

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост /СЕСИС/ е актуализирала проучванeто на тема „Европейските граждани и интелектуалната собственост: възприятие, осъзнатост и поведение“.
Актуализираното изследване ще бъде представено от г-н Антонио Кампиньош, изпълнителен директор на СЕСИС, на 23 март в 12.00ч СЕТ (Централно европейско време) пред Комисията по правни въпроси на Европейския парламент.
Представянето ще бъде пряко предавано в интернет мрежата и може да бъде проследено на този интернет адрес.

  

Загубите от продажбата на фалшиви смартфони са изчислени на 45,3 млрд. евро

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и Международният съюз по телекомуникации публикуваха съвместно проучване за претърпените загуби от продажбата на фалшиви смартфони.
Проучването анализира броя на продадените смартфони в 90 държави, обхващащи всички региони на света, на базата проследяване на потребителските покупки от мястото на продажба. Изчислено е, че през 2015 г. пропуснатите ползи за индустрията възлизат на 12,9% от общия обем на законните продажби на смартфони в света, което се равнява на 45,3 млрд. евро.
През 2015 г. в Европейския съюз са били продадени 150 млн. устройства, което представлява един смартфон на всеки трима граждани на ЕС. На територията на 28-те държави членки през 2015 г. са били продадени 14 млн. фалшиви бройки, което съответства на 8,3% от продажбите в сектора или 4,2 млрд. евро.
Публикуваният доклад е единадесетият от поредицата доклади, изследващи загубите от нарушенията на права върху интелектуалната собственост в различни сектори от икономиката.
Допълнителна информация може да бъде намерена на интернет страницата на Европейската Обсерватория на нарушенията на права върху ИС към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ipr-infringement-smartphone-sector).

  

EUIPO публикува доклад за икономическите загуби вследствие нарушенията върху правата на ИС при производството на пестициди

EUIPO съобщи, че днес е публикуван десетият от поредицата доклади по икономически сектори за цената на нарушенията на права върху ИС. Разглежда се производството на пестициди и загубите, които понася секторът.
Докладът е публикуван на уеб сайта на Европейската обсерватория на нарушенията върху права на ИС, където можете да намерите и всички досега публикувани доклади, прессъобщения и инфографики, както на английски език, така и на немски, испански, италиански и френски език.
Загубите на легитимните производители на пестициди в 28-те държави-членки на ЕС се изчисляват на приблизително 1,3 млрд. от годишната печалба. Това се дължи на наличието на пазара в ЕС на контрафактни пестициди в размер на 13,8% от продажбите в сектора. Тези щети в продажбите съответстват на пряка загуба на приблизително 2 600 работни места и дават вторично отражение за неоткриването на 11 700 работни места. От гледна точка на данъци и социални вноски загубите в този сектор се изчисляват на 238 млн. годишно.
Вижте повече информация на сайта на Обсерваторията.

EUIPO предупреждава за източник на подвеждаща фактура

EUIPO предупреждава, че напоследък е регистриран изключително активен източник на подвеждащи фактури.
Вижте оригиналното съобщение.
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&journalId=3369166&journalRelatedId=manual/

СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (WIPO) съобщава за свободни позиции, които са публикувани на техния сайт:

LEGAL OFFICER – P3 - 16336 (FT)

PCT Legal Affairs Section, PCT Legal Division, PCT Legal and International Affairs Department, Patents and Technology Sector

Application Deadline - 03-Jan-2017

DATABASE SPECIALIST – P4 - 16328 (FT)

Systems Management and Integration Section, IT Technical Division, Information and Communication Technology (ICT) Department, Administration and Management Sector

Application Deadline - 13-Jan-2017
Научете повечеТ УК.

EUIPO очаква идейни предложения и оферти

Европейското ведомство за интелектуална собственост /EUIPO/се обръща към всички юридически или физически лица – експерти в сферата на интелектуалната собственост, които проявяват интерес за оказване на съдействие пир осъществяване на дейностите на ведомството.
Офертите и идеите на кандидатите следва да са свързани с международното сътрудничество, участие в партньорски проверки или участие в различни области на компетентност на Европейското ведомство за интелектуална собственост /EUIPO/.
Повече информация може да бъде получена ТУК

Израел се присъедини към TMview

Считано от 14 май 2018 г. Патентното ведомство на Израел (ILPO) официално се присъедини към системата за търсене на изображения на търговски марки TMview.
Интегрирането на ILPO е пряк резултат от съвместната дейност на Службата на ЕС за интелектуална собственост /EUIPO/ с нейните международни партньори.

С присъединяването на ILPO TMview вече съдържа данните на 66 ведомства по интелектуална собственост.

С добавянето на над 270.000 търговски марки от страна на ведомството на Израел, TMview вече предоставя информация и достъп до общо над 50,2 милиона търговски марки.
От стартирането наTMviewна 13 април 2010 г. досега, приложението е отговорило на повече от 42,2 милиона заявки за търсене на търговски марки от 160 страни по света, като Испания, Германия и Италия са неговите най-чести ползватели.
Повече информация можете да намерите н аwww.tmdn.org

Чили се присъедини към TMview
Считано от 26 април 2018 г. Националният институт на ведомството по индустриална собственост на Чили /INAPI/ официално се присъедини към системата за търсене на изображения на търговски маркиTMview.
Интегрирането на INAPI е пряк резултат от съвместната дейност на Службата на ЕС за интелектуална собственост /EUIPO/ с нейните международни партньори.
С присъединяването на INAPI TMview вече съдържа данните на 65 ведомства по интелектуална собственост.
С добавянето на над 575 000 търговски марки от страна на INAPI, TMview вече предоставя информация и достъп до общо над 49.6 милиона търговски марки.
От стартирането наTMviewна 13 април 2010 г. досега, приложението е отговорило на повече от 39.9 милиона заявки за търсене на търговски марки от 160 страни по света, като Испания, Германия и Италия са неговите най-чести ползватели.
Повече информация можете да намерите на www.tmdn.org

  


Йордания се присъедини към TMview
и DSview

От днес, 23 април 2018 г. Дирекцията за защита на индустриалната собственост на Йордания /IPPD/, част от Министерството на индустрията, търговията и снабдяването на страната, официално се присъединява към системите за търсене на изображения на търговски марки и дизайниTMview и DSview.
Интегрирането на IPPD е пряк резултат от съвместната дейност на EUIPO с нейните международни партньори.
При включването на Дирекцията за защита на индустриалната собственост на Йордания TMview и DesignView поотделно вече съдържат данните на 64 ведомства по интелектуална собственост.
С добавянето на над 146 000 търговски марки от страна на Йордания, TMview вече предоставя информация и достъп до общо над 49.1 милиона търговски марки. DesignView от своя страна съдържа повече от над 13,5 млн. дизайна, заедно с тези над 2100 от IPPD.
От стартирането на TMview на 13 април 2010 г. досега, приложението е отговорило на повече от 39.9 милиона заявки за търсене на търговски марки от 160 държави, от които Испания, Германия и Италия са неговите най-чести ползватели.
Повече информация можете да намерите на www.tmdn.org

  

Черна гора се приесъедини към TMview

Считано от 12 Март 2018г. Офисът за Интелектуална Собственост на Република Черна Гора поставя началото на предоставянето на данните за черногорски търговските марки на приложението TMview.
Интегрирането на Офиса за Интелектуална Собственост на Република Черна Гора към TMview е пряк резултат отсъвместната дейност на EUIPO с нейните международни партньори чрез програмата за Международното Сътрудничество.
При включването на Офиса за Интелектуална Собственост на Република Черна Гора, TMview вече съдържа данни на 63 офиса по интелектуална собственост.
С добавянето на повече от 15.000 черногорски търговски марки TMview предоставя информация и достъп до общо над 48.8 милиона търговски марки.
От стартирането на TMview на 13 април 2010г., досега приложението е отговорило на 39.8 милиона заявки за търсене на търговски марки от 157държави, от които Испания, Германия и Италия са сред най-честите потребители на приложението.
Повече информация можете да намерите на www.tmdn.org

  

Aржентина, Швейцария и Молдова се присъединиха към Designview

От 21 ноември 2017 г. Националният институт по индустриална собственост на Аржентина (INPI), Швейцарският федерален институт по интелектуална собственост (IGE-IPI) и Държавната агенция по интелектуална собственост на Р Молдова (AGEPI) направиха достъпни своите дизайни в електронната система за търсене на база данни Designview.

Присъединяването на трите ведомства се дължи на Международната програма за сътрудничество на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) в сътрудничество с международните й партньори.

Заедно с INPI, IGE-IPI and AGEPI, Designview вече съдържа данните на 61 ведомства по интелектуална собственост.

С добавянето на над 86.000 дизайна от страна на института на Аржентина, повече от 124.000 от този на Швейцария и над 10.000 от Агенцията на Молдова, Designview вече предоставя информация и достъп до над 12,7 млн. международни дизайна.

От стартирането на търсачката на 19 ноември 2012 г., досега е била използвана за повече от 3 млн. търсения от 159 различни държави, като най-честите ползватели са Германия, Великобритания и Испания.
Повече информация можете да намерите на www.tmdn.org

  

Аржентина и Молдова се присъединиха към TMview

От 21 ноември 2017 г. Националният институт по индустриална собственост на Аржентина (INPI) и Държавната агенция по интелектуална собственост на Р Молдова (AGEPI) направиха достъпни своите търговски марки в системата за търсене на база данни TMview.
Присъединяването на двете ведомства се дължи на Международната програма за сътрудничество на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) в сътрудничество с международните й партньори.
С включването на INPI и на AGEPI, TMview вече съдържа данни от 62 ведомства по интелектуална собственост.
С добавянето на над 2,5 million търговски марки от страна на Националния институт по индустриална собственост на Аржентина и над 40.000 от Държавната агенция по интелектуална собственост на Р Молдова, TMview вече предоставя информация и достъп до над 47,6 млн. търговски марки по света.
От стартирането на търсачката на 13 април 2010 г., досега е била използвана за над 35,7 млн. търсения от 157 различни страни по света, като Испания, Германия и Италия са сред най-честите ползватели.

Повече информация можете да намерите на www.tmdn.org


Сан Марино се присъедини към TMview и Designview

От 16 октомври 2017 г. Ведомството на Сан Марино за патенти и търговски марки (USBM) направи достъпни своите дизайни в електронните системи за търсене на база данни TMview и Designview.
Присъединяването на ведомството на Сан Марино към Designview е резултат от усилията на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) в сътрудничество с международните й партньори. Чрез новото партньорство TMview вече разполага с данни от 60 ведомства, а Designview – от 58.
С добавянето на над 3.000 търговски марки от страна USBM, TMview ще предоставя информация и достъп до над 44,8 млн. търговски марки по света.Designview съдържа над 12,4 млн. дизайна, вкл. почти 400 от USBM.
От стартирането си през 2010 г. досега търсачката TMview е използвана повече от 34,7 милиона пъти от 157 различни страни по света, като най-честите ползватели са Испания, Германия и Италия. Началото на Designview е през 2012 г., като досега е използвана повече от 2,9 милиона пъти от 148 различни държави - предимно от Германия,Великобритания и Испания. Повече информация можете да намерите на www.tmdn.org

Перу се присъедини към TMview

От 10 октомври 2017 г. Националният институт на Перу за защита на свободната конкуренция и интелектуалната собственост (INDECOPI) направи достъпни своите търговски марки в електронната система за търсене на база данни TMview.
Присъединяването на ведомството на Перу към търсачката е резултат от усилията на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) в сътрудничество с международните й партньори. Инструментът TMview вече съдържа данни от 59 ведомства по интелектуална собственост, като с добавените от страна на Перу около 400 000 търговски марки, ТМview ще предоставя достъп до почти 44,4 млн. търговски марки по целия свят.
От стартирането през 2010 г. досега търсачката е използвана повече от 34,7 милиона пъти от 157 различни страни по света, като най-честите ползватели са Испания, Германия и Италия.
Повече информация можете да намерите на www.tmview.org

Перу се присъедини към DesignView

От 18 септември 2017 г. Националният институт на Перу за защита на свободната конкуренция и интелектуалната собственост (INDECOPI) направи достъпни своите индустриални дизайни в електронната система за търсене на база данни DesignView.
Присъединяването на ведомството на Перу към Designview е резултат от усилията на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) в сътрудничество с международните й партньори. Инструментът DesignView вече съдържа данни от 57 ведомства по интелектуална собственост, като с добавените от страна на INDECOPI около 5000 дизайна, DesignView ще предоставя достъп до почти 12,4 млн. индустриални дизайна по целия свят.
България се е присъединила към DesignView през 2013 г. От стартирането през 2012 г. досега търсачката е използвана повече от 2,9 милиона пъти от 148 различни страни по света, като най-честите ползватели са Германия, Великобритания и Испания. Към момента инструмента е достъпен на 35 езика, включително български.
Повече информация можете да намерите на www.tmdn.org

  


Колумбия се присъедини към TMview

Считано от 19 юни 2017 г. Колумбийският Надзор на промишлеността и търговията (НПТ) предостави своята база данни на търговски марки на търсещата система TMview.
Присъединяването е резултат от Международната мрежа за сътрудничество към Европейската служба по интелектуална собственост в сътрудничество с международни партньори.
Това последно разширяване увеличава общия брой ведомства, участващи в TMview, до 58 и с добавянето на почти 700 хил. търговски марки от Колумбия, сега TMview предоставя информация и достъп до повече от 43,8 млн. търговски марки общо.
От въвеждането на TMview на 13 април 2010 г., системата е обслужила повече от 31,3 млн. търсения от 157 различни държави, като Испания, Германия и Италия са най-честите потребители.
Повече информация можете да намерите ТУК

  

Босна и Херцеговина се присъедини към Designview

Считано от 12 юни 2017 г. Институтът по интелектуална собственост на Босна и Херцеговина (ИИС - БИХ) предостави на търсещата система Designview базата си с промишлени дизайни.
Интеграцията на ИИС – БиХ e конкретен резултат от съвместната дейност на Мрежата за международно сътрудничество на Службата на ЕС за интелектуална собственост с нейните партньори.
След присъединяването на ИИС – БиХ Designview вече съдържа данни от 55 ведомства. С прибавянето на почти 700 дизайна от ИИС – БиХ, Designview вече предоставя информация и достъп до почти 10,4 млн. дизайна общо.
Търсещата система Designview вече се предоставя на 35 езика със сегашното включване на босненски език.
От представянето на Designview на 19 ноември 2012 г., системата е обслужила повече от 2,6 млн. търсения от 146 различни държави, като Германия, Испания и Обединеното кралство са най-честите потребители.
Повече информация може да бъде намерена на ТУК.

  

Филипините се присъединиха към DesignView

Считано от 26 април 2017 г. Ведомството по интелектуална собственост на Филипините (IPOPHL) предостави своите данни за регистрирани промишлени дизайни на търсещата система DesignView.
Първоначално IPOPHL се присъедини към платформата за търсене, разработена от ведомствата по интелектуална собственост на държавите членки на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия, чието реализиране беше подкрепено по проекта за закрила на интелектуалната собственост (ECAP III Phase II) между ЕС и АСЕАН, управляван от Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС). Решението на IPOPHL да се присъедини към DesignView е плод на сътрудничеството на СЕСИС с международни партньори.
Последното разширяване отвежда общия брой на ведомствата – участници в DesignView до 54, а с прибавянето на почти 20 000 промишлени дизайни от Филипините DesignView в момента предоставя достъп до база данни с повече от 10.4 млн. промишлени дизайни.
От въвеждането на DesignView на 19 ноември 2012 г. досега, търсачката е предоставила близо 2,5 млн. резултата на търсения от 146 държави, като посетителите от Германия, Испания и Великобритания са сред най-редовните. Повече информация може да бъде намерена ТУК

  


Индия се присъедини към TMview

Считано от 26 април 2017 г. Индийският офис на генералния инспектор за патенти, дизайни и търговски марки (CGPDTM) предостави своите данни за регистрирани марки на търсещата система TMview.
Успешното присъединяване е резултат от проекта за сътрудничество между Европейския съюз и Индия в областта на интелектуалната собственост (IPC-EUI), който бе съ-финансиран от Европейската комисия и Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) в рамките на сътрудничеството с международните партньори и в тесни връзки с Индийския офис.
Последното разширяване повишава общия брой на ведомствата – участници в TMview, до 57, а с прибавянето на почти 800 000 търговски марки от Индия TMview, предоставя достъп до информация и база данни с повече от 43 млн търговски марки.
От въвеждането на TMview на 13 април 2010 г. досега търсачката е предоставила близо 29 млн. резултата на търсения от 155 държави, като посетителите от Испания, Германия и Италия са сред най-редовните. Повече информация може да бъде намерена на www.tmview.org

  


Камбоджа се присъедини към TMview

  

Считано от 22 декември 2016 г. Департаментът по интелектуална собственост (ДИС) към Министерството на търговията в Кралство Камбоджа ще предостави своите данни за регистрирани търговски марки на търсещата система TMview.
Първоначално ДИС се присъедини към платформата за търсене, разработена от ведомствата по интелектуална собственост на държавите членки на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия, чието реализиране беше подкрепено по проекта за закрила на интелектуалната собственост (ECAP III Phase II) между ЕС и АСЕАН, управляван от Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС). Решението на ДИС да се присъедини към TMview е плод на сътрудничеството на СЕСИС с международни партньори.
Последното разширяване отвежда общия брой на ведомствата – участници в TMview до 56, а с прибавянето на почти 75 000 търговски марки от Камбоджа TMview, в момента предоставя достъп до база данни с повече от 41.5 млн. търговски марки.
От въвеждането на TMview на 13 април 2010 г. досега, търсачката е предоставила близо 26 млн. резултата на търсения от 155 държави, като посетителите от Испания, Германия и Италия са сред най-редовните. Повече информация може да бъде на мерена на www.tmview.org

Малайзия се присъедини към TMview

Считано от 12 декември 2016 г. Корпорацията за интелектуална собственост на Малайзия предостави своите данни за регистрирани марки на търсещата система TMview.
Малайзийската корпорация първоначално се присъедини към платформата за търсене, разработена от ведомствата по интелектуална собственост на държавите членки на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия, чието реализиране беше подкрепено по проекта за защита на интелектуалната собственост (ECAP III Phase II) между ЕС и АСЕАН, управляван от Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС). Решението на корпорацията да се присъедини към TMview е плод на сътрудничеството на СЕСИС с международни партньори.
Последното разширяване отвежда общия брой на ведомствата – участници в TMview до 56, а с прибавянето на почти 750 000 търговски марки от Малайзия TMview, предоставя достъп до база данни с повече от 41 млн. търговски марки.
От въвеждането на TMview на 13 април 2010 г. досега, търсачката е предоставила близо 26 млн. резултата на търсения от 155 държави, като посетителите от Испания, Германия и Италия са сред най-редовните. Повече информация може да бъде на мерена на www.tmview.org

  


Колумбийският орган по надзора на индустрията и търговията се присъедини към Designview

Считано от 21 ноември 2016 г. Колумбийският орган по надзора на индустрията и търговията предостави своите данни за регистрирани промишлени дизайни на търсещата система Designview.
Решението на органа да се присъедини към Designview е плод на сътрудничеството на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) с международни партньори.
След присъединяването на колумбийския орган Designview вече съдържа данни от 53 ведомства. След прибавянето на повече от 9000 дизайна, регистрирани от колумбийското ведомство Designview предоставя информация и достъп до почти 10, 2 млн. промишлени дизайни.
От въвеждането на Designview на 19 ноември 2012 г., търсачката е предоставила 2,1 млн. резултата на търсения от 146 държави, сред които Германия, Испания и Обединеното кралство са държавите с най-редовни потребители. Повече информация може да бъде намерена на www.tmdn.org

Регионалната африканска организация по интелектуална собственост се присъедини към Designview

Считано от 31 октомври 2016 г. Регионалната африканска организация по интелектуална собственост (РАОИС) предостави данните си за регистрирани дизайни на търсещата система Designview.
Присъединяването на РАОИС е в резултат на сътрудничеството на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) с международни партньори.
След присъединяването РАОИС Designview вече съдържа данни от 52 ведомства. След прибавянето на почти 1 100 дизайна, регистрирани РАОИС Designview предоставя информация и достъп до почти 10,1 млн. промишлени дизайни.
От въвеждането на Designview на 19 ноември 2012 г., търсачката е предоставила над 2.1 млн. резултата на търсения от 146 държави, сред които Германия, Испания и Обединеното кралство са държавите с най-редовни потребители. Повече информация може да бъде намерена на www.tmdn.org

Бразилия се присъедини към Designview

Считано от 17 октомври 2016 г. Националният институт за интелектуална собственост на Бразилия предостави данните си за регистрирани промишлени дизайни на търсещата система Designview.
Решението на института да се присъедини към Designview е плод на сътрудничеството на СЕСИС с международни партньори.
След присъединяването на бразилския национален институт Designview вече съдържа данни от 51 ведомства. След прибавянето на почти 90 000 дизайна, регистрирани в Бразилия Designview предоставя информация и достъп до почти 10 млн. промишлени дизайни.
От въвеждането на Designview на 19 ноември 2012 г., търсачката е предоставила над 2 млн. резултата на търсения от 145 държави, сред които Германия, Испания и Обединеното кралство са държавите с най-редовни потребители. Повече информация може да бъде намерена на www.tmdn.org

Грузия се присъедини къмTM ViewиDesigns View


От днес,7 юли 2016 г., информация за търговските марки и дизайните на Националния център по интелектуална собственост на Грузия, едостъпна през инструментитеза търсене TMViewиDesignView.Интегрирането на данните е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на EUIPO, и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в TMview вече възлиза на 56, а наDesignView– 50.

С добавянето на повече от 12 хиляди марки от Грузия, общият брой на марките, достъпни чрез инструмента,възлиза на над 40 млн, а в базата DesignView броят на дизайните надхвърля 9,6 млн.
От момента на стартирането на TMView на 13 април 2010 г. досега чрез инструмента са направени 21,9 млн. търсения от 151 страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Италия.

От момента на стартирането на инструмента, на 19 ноември 2012г. досега чрез Designview са направени повече от 1,8 хиляди търсения от 143 различни страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Англия.
За повече информация, вижте тук: https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome.


Албания се присъедини къмTM Viewи
DesignView

От 4юли 2016 г., информация за търговските маркии дизайните наВедомството за патенти и марки на Албания едостъпна през инструментитеза търсене TMViewиDesignView.Интегрирането на данните е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на EUIPO, и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в TMview вече възлиза на 55, а наDesignView– 49.Сдобавянето на повече от 12 хиляди марки от Албания, общият брой на марките, достъпни чрез инструмента,възлиза на40 млн, а в базатаDesignViewброят на дизайните надхвърля 9,6 млн.
От момента на стартирането на TMView на 13 април 2010 г. досега чрез инструмента са направени 21,8 млн. търсения от 151 страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Италия.От момента на стартирането на инструмента, на 19 ноември 2012г. досега чрез DesignView са направени повече от 1,8 хиляди търсения от 143 различни страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Англия.
За повече информация, вижте тук: https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome.

Световната организация по интелектуална собственост (СОИС) се приседини към Designview

От днес,20юни 2016, информация за дизайните на Световната организация по интелектуална собственост(СОИС) е достъпна през инструмента за търсене Designview.

Интегрирането на WIPO е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество наEUIPO, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в Designview вече възлиза на48.

От момента на стартирането на инструмента, на 19 ноември 2012г. досега чрез Designview са направени повече от1.8млн. търсения от 141 различни страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Англия.
За повече информация, вижте тук: https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome.

Бразилиясе присъединявакъм TM View

От днес, 29февруари2016г., информация за търговските марки наБразииля, е достъпна през инструмента за търсене TMView. Интегрирането на данните е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.С последното разширение общият брой на ведомствата участници в TMview вече възлиза на54, а с добавянето на повече от3,1 милиона марки отБразилия, общият брой на марките, достъпни чрез инструмента, достига повече от39млн.От момента на стартирането на TMview на 13 април 2010 г. досега чрез инструмента са направени17,8 млн. търсения от 151страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Италия.
За повече информация, вижте тук: https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome.

Швейцария се присъедини към TM View

От26 октомври 2015 г. информация за търговските марки наШвейцария, е достъпна през инструмента за търсене TMView. Интегрирането на данните е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в TMview вече възлиза на 42, а с добавянето на повече от 360 хиляди марки отШвейцария, общият брой на марките, достъпни чрез инструмента, достига повече от28млн.
От момента на стартирането на TMview на 13 април 2010 г. досега чрез инструмента са направени15,9млн. търсения от 149страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Италия.

Македония се приседини към Designview

От 5 октомври 2015, информация за дизайните на Република Македония е достъпна през инструмента за търсене Designview.

Интегрирането на страната е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в Designview вече възлиза на 36, а общия брой на дизайните достъпни чрез инструмента, достига повече от 8,7 млн.
От момента на стартирането на инструмента, на 19 ноември 2012г. досега чрез Designview са направени повече от 935 хиляди търсения от 140 различни страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Англия.
За повече информация, вижте тук: https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome.


Канада, Китай и САЩ се присединяват към Designview


От 14 септември 2015 г., информация за дизайните на Канада, Китай и САЩ е достъпна през инструмента за търсене Designview.Интегрирането на страните е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество наOHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в Designview вече възлиза на 35, а общия брой на дизайните достъпни чрез инструмента, достига повече от 8,6 млн.
От момента на стартирането на инструмента, на 19 ноември 2012г. досега чрез Designviewса направени повече от 935 хиляди търсения от 137 различни страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Англия.

  


Македония се присъедини към TM View


От 27 юли 2015 г. информация за търговските марки на РепубликаМакедония, е достъпна през инструмента за търсене TMView. Интегрирането на данните е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в TMview вече възлиза на 40, а с добавянето на повече от30хиляди марки отМакедония, общият брой на марките, достъпни чрез инструмента, достига повече от27,8 млн.
От момента на стартирането на TMview на 13 април 2010 г. досега чрез инструмента са направени 14.3млн. търсения от 146страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Италия


Сърбия се присъедини към TM VIiew

От 6 юли 2015 г. информация за търговските марки на РепубликаСърбия,е достъпна през инструмента за търсене TMView. Интегрирането на данните е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в TMview вече възлиза на 39, а с добавянето на повече от46хиляди марки отСърбия, общият брой на марките, достъпни чрез инструмента, достига повече от27,8 млн.
От момента на стартирането на TMview на 13 април 2010 г. досега чрез инструмента са направени14млн. търсения от 144страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Италия.


Исландия се присъедини към DesignView

От днес,18май 2015., информация за дизайните на Исландияе достъпна през инструмента за търсене Designview.Интегрирането на страната е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в Designview вече възлиза на 31, а общия брой на дизайните достъпни чрез инструмента, достига повече от 4,2 млн.
От момента на стартирането на инструмента, на 19 ноември 2012г. досегачрез Designview са направени повече от 935 хиляди търсения от 137 различни страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Англия.
Повече информация тук :https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcom

Тунис се присъедини къмDesignViewОт 20 април 2015 г.
Информация за дизайните на Тунисе достъпна през инструмента за търсене Designview.
Интегрирането на страната е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общия брой на ведомствата участници в Designview вече възлиза на 29, а общия брой на дизайните достъпни чрез инструмента, достига повече от12 млн.
От момента на стартирането на инструмента, на 19 ноември 2012г. досега чрез Designview са направени повече от 920 хиляди търсения от 139 различни страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия, Англия.

  

Република Филипини се присъедини към TMView
От23 март 2015 г.информация за търговските марки наРепублика Филипини, е достъпна през инструмента за търсене TMView.Интегрирането на данните е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в TMview вече възлиза на 38, а с добавянето на повече от325хиляди марки отФилипините, общият брой на марките, достъпни чрез инструмента, достига повече от25,3млн.
От момента на стартирането на TMview на 13 април 2010 г. досега чрез инструмента са направени12,1млн. търсения от151страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Италия.

Турция се присъедини към Designview

От 16март2015 г., информация за дизайните наТурцияе достъпна през инструмента за търсенеDesignview.
Интегрирането на странатае резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество наOHIM, с участието на ЕС и международни партньори. С последното разширение общия брой на ведомствата участници в Designview вече възлиза на 28, а общия брой на дизайните достъпни чрез инструмента, достига повече от4,1 млн.
От момента на стартирането на инструмента, на 19 ноември 2012г. досега чрез Designviewса направени повече от920хиляди търсения от 139различни страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия, Англия.

Унария се присъединикъм DesignView

От 19февруари2015 г., информация за дизайните на Унгария е достъпна през инструмента за търсенеDesignview.
Интегрирането на страните е резултаткакто от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество наOHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общиятброй на ведомствата участници в Designview вече възлиза на 27, а общия брой на дизайните достъпни чрез инструмента, достига повече от 3,6 млн.
От момента на стартирането на инструмента, на 19 ноември 2012г. досегачрез Designviewса направениповече от 834 хиляди търсения от 135 различни страни, като най-честите ползватели са от Германия, Испания, Англия и Франция.

Корея и Ирландия се присъединиха към
DesignView

От 15 декември 2014г., информация за дизайните на Корея и Ирландия е достъпна през инструмента за търсене Designview.
Интегрирането на страните е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в Designview вече възлиза на 26, а общия брой на дизайните достъпни чрез инструмента, достига повече от 3,6 млн.
От момента на стартирането на инструмента, на 19 ноември 2012г. досега чрез Designview са направени повече от 800 хиляди търсения от 135 различни страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Англия.

Австрия се присъедини към DesignVew


От 9 декември, информация за промишлените дизайни на Австрийското патентно ведомство, е достъпна през инструмента за търсене DesignView.
Интегрирането на ведомството е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в DesignView вече възлиза на 24, а с добавянето на повече от 70 хиляди дизайна от Австрия, общият брой на дизайните, достъпни чрез инструмента, достига повече от 2,7 млн.
От момента на стартирането наDesignView, през ноември 2012 г. досега чрез инструмента са направени 783 хилади търсения от 135 различни страни, като най-честите ползватели са от Германия, Испания, Англия и Франция.
Повече информация може да бъде намерена на https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome.

Дания, Мексико, Мароко, Норвегия и Русия се присъединиха към DesignView


От 08 декември 2014г., информация задизайнитенаДания, Мексико, Мароко, Норвегия и Русияе достъпна през инструмента за търсене Designview.
Интегрирането на страните е резултаткакто от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общиятброй на ведомствата участници в Designview вече възлиза на 23, а общия брой на дизайните достъпни чрез инструмента, достига повече от 2.7 млн.
От момента на стартирането на инструментапрез ноември 2012г. досегачрез Designviewса направениповече от 783 хиляди търсения от 135 различни страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Англия.Повече информация може да бъде намерена на https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome.

Исландия се присъедини към TMView

От 24 ноември 2014г., информация за търговските марки на Исландия, е достъпна през инструмента за търсене TMView.
Интегрирането на данните е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в TMview вече възлиза на 37, а с добавянето на повече от 46 хиляди марки от Исландия, общият брой на марките, достъпни чрез инструмента, достига повече от 24,6 млн.
От момента на стартирането на TMview на 13 април 2010 г. досега чрез инструмента са направени 10 млн. търсения от 214 страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Италия.

Tунис се присъедини към TMView

От 20 октомври 2014, информация за търговските марки на Тунис, е достъпна през инструмента за търсене TMView.
Интегрирането на данните е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в TMview вече възлиза на 36, а с добавянето на повече от 65 хиляди марки от Тунис, общият брой на марките, достъпни чрез инструмента, достига повече от 24,5 млн.
От момента на стартирането на TMview на 13 април 2010 г. досега чрез инструмента са направени 9 млн. търсения от 214 страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Италия.

Корея се присъедини към TMView

От днес, 12 Февруари 2014г., информацията за търговските марки на Корейското патентно ведомство, е достъпна през инструмента за търсене TMview.
Интегрирането на данните е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в TMview вече възлиза на 35, а с добавянето на повече от 2,7 млн. корейски марки, общият брой на марките, достъпни чрез инструмента, достига повече от 23 млн.
От момента на стартирането на TMview на 13 април 2010 г. досега чрез инструмента са направени 5 млн. търсения от 205 страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Италия.

Русия и САЩ се присъединиха към TMView

От 18 декември 2013г., информация за търговски марки на още две национални ведомства - Русия и САЩ, е достъпна през инструмента за търсене TMView.
Интегрирането на данните е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в TMview вече възлиза на 34, а общия брой на марките, достъпни чрез инструмента, достига повече от 20 млн.
От момента на стартирането на инструмента на 13 април 2010 г. досега чрез TMview са направени повече от 5 млн. търсения от 205 различни страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Италия.

Гърция и Мароко се присъединиха към TMview

От днес, 11 ноември 2013 г.,информацията за търговски марки на още две национални ведомства - Гърция и Мароко, е достъпна през инструмента за търсене TMView.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в TMview вече възлиза на 32, а общия брой на марките, достъпни чрез инструмента, достига повече от 13,2 милиона.

Турция се присъедини към TMview
От 02 септември 2013 г.,информацията за търговските марки наТурският патентен институт е достъпна през инструмента за търсене TMview.
Интегрирането на данните е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в TMview вече възлиза на 30, а с добавянето на повече от 1 млн. турски марки общият брой на марките, достъпни чрез инструмента, достига повече от 12 млн.
От момента на стартирането на TMview на 13 април 2010 г. досега чрез инструмента са направени 4,3 млн. търсения от 199 страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Италия.

Кипър, Република Хърватска, Мексико и Норвегия се присъединиха към TMview
От днес,01 юли 2013 г.,информацията за търговските марки на още четири национални ведомства - Кипър и Република Хърватска, като страни членки на ЕС, и Мексико и Норвегия, като страни извън ЕС, е достъпна през инструмента за търсене TMview.
Интегрирането на данните е резултат както от международното сътрудничество, така и от програмите на Фонда за сътрудничество на OHIM, с участието на ЕС и международни партньори.
С последното разширение общият брой на ведомствата участници в TMview вече възлиза на 29.
Вследствие на интегрирането на почти всички ведомства на страните членки на ЕС се постига критичното ниво на данни за търгоските марки и географско покритие, което прави TMview най-мощния инструмент за търсене на търговски марки - понастоящем общо 11 млн.
От момента на стартирането на инструмента на 13 април 2010 г. досега чрез TMview са направени 4 млн. търсения от 196 страни, като най-честите ползватели са от Испания, Германия и Италия.

Общ портал на OHIM към Европейската мрежа за марки и дизайни - European TMDN COMMON GATEWAY

В края на изминалата 2012 г. стартираха първите електронни инструменти за търсене по програмата Cooperation Fund на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и дизайни)- OHIM:
E-learning- информация за закрилата на правата върху индустриалната и интелектуалната собственост, насочена към представителите на малките и средни предприятия;Design view- търсещ инструмент за заявени и регистрирани дизайни;Quality- информация за услугите, предоставяни от Патентното ведомство и съответните стандарти за качеството им; CESTO - инструмент, подпомагащ експертизата за наличие на абсолютни основания за отказ на регистрация на заявени марки;Search image- инструмент, търсещ идентични или сходни образни елементи, съдържащи се в състава на заявените за регистрация знаци;Similarity- електронна база данни за сравняване на стоки или услуги, за които участващите в проекта национални ведомства са установили в практиката си идентичност или определена степен на сходство.
Достъпът до тези инструменти за търсене се извършва през порталаEuropean TMDN COMMON GATEWAY и е безплатен.
Всички мнения и препоръки на потребителите за качеството на предлаганите електронни услуги могат да бъдат изпращани директно в OHIM, като се използва опциятаОбратна връзка (Feedback) от началната страница на портала, както и чрез Българското патентно ведомство на адрес: bpo@bpo.bg или services@bpo.bg

Уведомяваме всички потребители наTM view, че достъпът до инструмента вече ще бъде през единния портал COMMON GATEWAY.

Българската версия на Общата хармонизирана база данни за класиране на стоки и услуги вече официално е на разположение на потребителите чрез инструментаEuroclass.

Общата хармонизирана база данни за класиране на стоки и услуги е създадена в рамките на проекта „Програма за сближаване на практиките”, иницииран от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни ) OHIM с участието на националните ведомства за индустриална собственост от Европейския Съюз.
Чрез включването на Общата хармонизирана база данни в инструмента Euroclass потребителите не само ще разполагат с общ списък стоки и услуги на езиците на държавите членки на ЕС, но и ще могат да разчитат на единен подход при оценката на това кои термини са допустими за класиране и кои не, пред множество различни ведомства.
Патентното ведомство на Република България ще приема без възражение термините, включени в Хармонизираната база данни, когато са посочени в заявка за регистрация на марка.Хармонизираната база данни ще бъде постоянно подобрявана и българският превод ще бъде поддържан и актуализиран чрез специално създаден за целта софтуер.Инструментът Euroclass е достъпен през единния портал European TMDN COMMON GATEWAY на официалния интернет сайт на Патентното ведомство, на интернет адреса на COMMON GATEWAY или чрез сайта на OHIM.

Швейцария, Япония и САЩ също са интегрирали инструмента и поради тази причина се предвижда като следваща стъпка името да се промени от Euroclass на TMclass, за да отразява по-точно същността му.
Общата хармонизирана база данни за класиране на стоки и услуги е стъпка в посока хармонизация на практиките в областта на марките в рамките на ЕС, която е продиктувана от стремежа на ведомствата да предоставят висококачествена услуга на своите потребители и единен подход при разглеждането на марките.

TMview – инструмент за търсене на търговски марки
От 13.04.2010 г. стартира многоезичен интернет портал за безплатно онлайн търсене на информация за заявени и регистрирани марки в регистрите на участващи в проекта ведомства - Бенелюкс, Чехия, Дания, Италия, Португалия, Великобритания, Ведомството за регистрация на марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM) и Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). Очаква се през 2010 г. да се присъединят още 8 страни, в това число и Република България.Този нов, обединяващ инструмент за търсене на информация за заявени и регистрирани марки, наречен TMview, осигурява напълно безплатен достъп на различни езици, в това число и на български, до базите данни на националните ведомства.
Базата данни TM View е част от страницата на OHIM, входът за системата е през меню “Databases” и избор на TM View, като позволява два вида търсене:
бързо – по наименование на марката;
разширено – по 7 критерия:
- наименование на марката
- вид на марката
- име на заявителя
- клас по Ницската класификация
- код по Виенската класификация
- начало на опозиция
- дата на заявяванеБезспорно, предимство на TMview, като многоезичен инструмент е, че позволява извличане на информация от огромен масив от марки – с присъединяването на всяко ведомство се осигурява директна връзка към базите данни на съответния език, която ежедневно се обновява и дава изчерпателни резултати, при това напълно безплатно, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. TMview, най-общо, може да се използва за:
- извършване на проучване за търговски марки;
- проверка дали наименованието на марката е свободно;
- разкриване стратегията на Вашите конкуренти;
- предоставяне на информация при провеждане на експертизата по същество на марки.
Проектът TMview се развива непрекъснато с цел да се превърне в платформа за данни от всичките 27 страни - членки на Европейски съюз, заедно с информацията, достъпна OHIM СОИС.

17 декември 2012
Марките на Полша и Ирландия
са добавени към инструмента за търсене в базата данни TMview.
С последното разширяване на TMview общият брой на ведомствата, предоставящи информация за търговски марки, достигна 25: Австрия, България, Бенелюкс, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Италия, Ирландия, Латвия, Литва, Малта, Португалия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Унгария, Обединеното кралство, СОИС и OHIM.
Понастоящем TMview предоставя достъп общо до повече от 9,7 милиона марки и е посетена от над 980 000 души от 185 различни страни. Най-много са посетителите от Испания, Германия и Италия.

20 ноември 2012
Патентно ведомство има удоволствието да съобщи на заинтересованите потребители, че от вчера, 19.11.2012, е-услугата Design Viewе в режим на редовна експлоатация и е достъпна през портала на OHIM за е-услуги за марки и дизайни.

Активни ведомства към момента: България, Бенелюкс, Естония, Испания, Гърция, Португалия, Словакия, OHIM.

14 ноември 2012
Т
ърговските марки о тAвстрийското патентно ведомство и Германското ведомство за патенти и търговски марки бяха добавени към инструмента за търсене TMview, който осигурява безплатен достъп до заявки и регистрации на марки от редица водещи ведомства за търговски марки.
С последното разширяване общият брой на ведомствата, които са предоставили своите данни за търговски марки на TMview, става 23. Освен Австрия и Германия те включват: България, Бенелюкс, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Малта, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство, WIPO и OHIM.
С добавянето на около 184 000 австрийски търговски марки и над 1,6 млн. германски търговски марки, сега TMview осигурява достъп общо до над 9,1 млн. търговски марки.
TMview, която започна да функционира на 13 април 2010 г., се доказва като популярна сред потребителите. Оттогава насам тя е посетена от над 910 000 посетители от 185 различни страни, като сред най-честите са потребители от Испания, Германия и Италия.
За повече информация

04 октомври 2012
Малта се присъедини към TMview
Марките на Малта бяха добавени към инструмента за търсене в базата данни TMview, който предоставя свободен достъп до заявки и регистрации на марки от редица водещи ведомства по индустриална собственост.
С последното разширяване на TMview общият брой на ведомствата, предоставящи информация за търговски марки, достигна 21: България, Бенелюкс, Чешката република, Дания, Естония, Франция, Италия, Литва, Малта, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство, Унгария, СОИС и OHIM.
В резултат от добавянето на около 50 000 малтийски марки, понастоящем TMview предоставя достъп общо до повече от 7,3 милиона марки.
До момента TMview е посетена от над 855 000 души от 180 различни страни, като най-много са посетителите от Испания, Германия и Италия.
За повече информация

26 юни 2012
Унгария се присъедини към TMview
Марките на Унгария бяха добавени към инструмента за търсене в базата данни TMview, който предоставя свободен достъп до заявки и регистрации на марки от редица водещи ведомства по индустриална собственост.С последното разширяване на TMview общият брой на ведомствата, предоставящи информация за търговски марки, достигна 20: България, Бенелюкс, Чешката република, Дания, Естония, Франция, Италия, Литва, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство,Унгария, СОИС и OHIM.
В резултат от добавянето на повече от 115 000 унгарски марки, понастоящем TMview предоставя достъп общо до повече от 7,1 милиона марки. До момента TMview е посетена от над 730 000 души от 178 различни страни, като най-много са посетителите от Испания, Германия и Италия.

24 април 2012
Финландия и Латвия се присъединяват към TMview
Търговските марки на Финландия и Латвия бяха добавени в инструмента за търсене на TMview, който осигурява безплатен достъп до заявки и регистрации на търговски марки от редица водещи служби за търговски марки.С последното разширяване на TMview общият брой на ведовствата, които предоставят данни, става 19: България, Бенелюкс, Чешката република, Дания, Естония, Франция, Италия, Литва, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство, СОИС и OHIM. След добавянето на над 200 000 финландски и латвийски търговски марки, понастоящем TMview осигурява достъп до общо над 6,8 млн. марки.
TMview, който функционира от 13 април 2010 г., е популярна сред потребителите услуга. Досега сайтът е ползван от над 650 000 посетители от 178 различни държави, като Испания, Германия и Италия са сред най-активните ползватели.

21 февруари 2012
С последното разширяване на TMview общият брой на ведомствата, които предоставят данни, стана 17: Литва, Румъния,Швеция, България, Бенелюкс, Чешката република, Дания, Естония, Испания, Франция, Обединеното кралство, Италия, Португалия, Словакия, Словения, СОИС и OHIM. С добавените над 600 000 литовски, румънски и шведски търговски марки TMview понастоящем осигурява достъп до над 6,6 млн. търговски марки.
TMview се е превърнал в популярен инструмент сред потребителите. Оттогава насам той е посетен от над 530 000 ползватели от 170 различни страни, най-често от Испания, Германия и Италия.Новата, втора версия на TMview предлага нови функции, като:

  • Преработен интерфейс за улеснение на потребителите. Това включва предпочитания на потребителите и показване на резултатите от търсенето, които позволяват пълно конфигуриране, както и система от табове, която позволява едновременното отваряне на няколко търговски марки.
  • Нови функции за търсене и филтриране като търсене на подобни думи, търсене на изрази, предишни търсения, предложения за търсене. Разширеното търсене съдържа допълнителни критерии за търсене като възможността да се търси по служба за търговски марки, референтен номер на търговска марка и статут на търговска марка.
  • Система от предупреждения, чрез която потребителите получават съобщения, когато настъпят определени събития във връзка с избрани търговски марки.
  • Подобрено представяне и възможност да се разглеждат повече търговски марки по ведомства.

EuroClassе съвместен проект между Ведомството за хармонизация на Вътрешния пазар (OHIM) и националните ведомства на страните - членки, чиято цел е да бъде създадена обща търсеща система като централизиран източник на информация в областта на класификацията за марките.
Проектът предвижда създаването на максимално пълна база данни, която да съдържа списък на стоките и услугите на националните езици на всички ведомства, участващи в проекта.
Участието на България в проекта намира израз в интегриране в общата база данни на OHIM на термини на български език от актуализираната и допълнена редакция на Ницската класификация на стоките и услугите.
Проектът по присъединяването на националната ни база данни вече навлезе във финалната си фаза, като се осъществява т.нар. процес на съпоставяне и проверка на генерирани синонимни изрази, които системата ще разпознава. По този начин всяко запитване, отправено към базата данни, ще може да получи отговор, без да е необходимо потребителите да познават точната терминология според одобрения превод на класификацията.
Системата ще представлява полезна допълнителна услуга в помощ на клиентите и същевременно ще бъде още една стъпка към уеднаквяване на използваната класификационна терминология от страните - членки и улеснение при прехода към електронна форма на заявяване.


С добавянето на термините на български език успешно приключи петата фаза на проекта EuroClass.
В системата, която работи на 22 езика, към края на 2009 г. са интегрирани 13 национални ведомства.
За улеснение на клиентите на Ведомството, страницата е преведена изцяло на български език.


АРХИВ (2007-2010 г.) - Марка на ЕС - полезна информация

Нов уеб сайт на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар OHIM
От 01 юли 2008 г. Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар OHIM има нов уеб сайт, като резултат от широкообхватни консултации с ползвателите. Сайтът предлага подобрени услуги на пет езика, обособени в специална част. С новите дизайн и организация на сайта се поставя ударение върху електронното общуване. Ползвателите влизат директно на първата страница, без да се налага да избират езика (който се определя от настройката на браузера, но може да бъде променен по всяко време), като на всяка страница има бърз достъп до базите данни и формите за електронно подаване на заявки. Сайтът предвижда възможност както за получаване на актуална информация по електронна поща (e-mail alerts), така и за осъществяване на контакт с ползвателите чрез дискусии и анкети. За ползвателите с по-малък опит е предоставена и базова информация, която да им помогне да се ориентират в материята.

Промени за заявителите на марки на Общността
За заявителите на марки на Общността е важно да знаят, че от 10 Март 2008 г. проверката за наличие на предходни права върху марки в различните страни - членки стана пожелателна.АРХИВ (2007-2010 г.) - Марка на ЕС - полезна информация

Нов уеб сайт на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар OHIM
От 01 юли 2008 г. Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар OHIM има нов уеб сайт, като резултат от широкообхватни консултации с ползвателите. Сайтът предлага подобрени услуги на пет езика, обособени в специална част. С новите дизайн и организация на сайта се поставя ударение върху електронното общуване. Ползвателите влизат директно на първата страница, без да се налага да избират езика (който се определя от настройката на браузера, но може да бъде променен по всяко време), като на всяка страница има бърз достъп до базите данни и формите за електронно подаване на заявки. Сайтът предвижда възможност както за получаване на актуална информация по електронна поща (e-mail alerts), така и за осъществяване на контакт с ползвателите чрез дискусии и анкети. За ползвателите с по-малък опит е предоставена и базова информация, която да им помогне да се ориентират в материята.

Промени за заявителите на марки на Общността
За заявителите на марки на Общността е важно да знаят, че от 10 Март 2008 г. проверката за наличие на предходни права върху марки в различните страни - членки стана пожелателна.

Процедурата по регистрация на марката на Общността е опозиционна, което означава, че експертизата не извършва проверка за наличие на по-ранни марки и не постановява служебно отказ дори при наличието на идентична по-ранна марка. Инициативата за това е оставена на притежателите на по-ранните марки, които могат да се противопоставят на регистрацията на марката на Общността като подадат опозиция.

Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) извършва проверка за наличие на идентични или сходни заявени и регистрирани марки на Общността. Аналогична проверка извършват и националните патентни ведомства на някои страни - членки (Австрия, България, Великобритания, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Унгария, Финландия, Швеция) за наличие на идентични или сходни заявени и регистрирани марки, действащи на техните територии. Резултатите от тези проверки се систематизират в проучвателни доклади, които се изпращат на заявителя на марката на Общността и служат единствено за негова информация. Тези проучвания по своята същност са една добра индикация за заявителя за съществуващите предходни права, тъй като притежателите на тези права могат да подадат опозиция срещу регистрацията на марката на Общността или по-късно да заличат нейната регистрация. Следователно, за получаване на по-ефективна закрила на марка на Общността е необходима проверка за наличие на предходни права върху марки в различните страни - членки на ЕС.Досега, при заявяване на марка на Общността, проучването за наличие на по-ранни марки от националните патентни ведомства се извършваше във всички случаи без изключение и без заплащане на такса за проучване.Тази практика вече е променена и считано от 10 март 2008 г. проучванията за наличие на предходни права от националните ведомства ще се извършват само по молба на заявителя на марката на Общността и при заплащане на отделна такса в размер на 192 евро. Заявителят не може да поиска проучване само в някои страни - членки (прилага се принципът „всички или никоя”).

OHIM ще продължи да изготвя и изпраща на заявителя доклад за проучване на по-ранни марки на Общността.

Относно записване за получаване на подробна информация за системата на марката и дизайна на Европeйската общност:

ПРОЕКТ "ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МАРКАТА И ДИЗАЙНА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ"

По силата на пълноправното членство на Република България в Европейския съюз от 1 януари 2007 г., българското Патентно ведомство има ангажимента да участва както в ръководните структури, така и в дейности по сътрудничество с Ведомството за хармонизация на Вътрешния пазар (OHIM).
В рамките на Програмата за техническо сътрудничество между ОНІМ и националните ведомства по индустриална собственост, на 2 март 2007 г. Патентното ведомство подписа с OHIM Договор за техническо сътрудничество за 2007 г.,чиято главна цел е популяризирането на Марката и Дизайна на Общността в България.
В изпълнение на Договора, в официалния сайт на Патентното ведомство на Република България, в частта - „Текущи проекти”, е създадена специална директория, в която се публикува и поддържа актуална информацията относно марките и дизайните на Общността като: мероприятия по Договора, нормативната база, полезни връзки към сайта на ОНІМ и някои практически въпроси.
Съгласно условията на Договора за техническо сътрудничество с OHIM, са подготвени и са издадени на български език брошури на ОНІМ за Марката и Дизайна на Общността които са достъпни и в електронен вид в специализираната директория на сайта на Ведомството.

ИНФОРМАЦИОННИ БРОШУРИ

Марка на Общността CTM

Защита на вашата марка в европейската общност

Дизайн на Общността RCD

Закрила на вашия дизайн в европейската общност

Брошурите, които публикуваме на сайта, са подготвени и издадени от Патентното ведомство в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Ведомство и OHIM за 2008 г.


ДОКУМЕНТИ

Заявка за марка на Общността на български език

Форма за електронно заявяване (на български език)

Списък на таксите

Третото актуализирано издание на информационната брошура на OHIM National Law Relating to the Community Trade Mark and the Community Design

Брошурата включва информация за националните законодателства на страните – членки на ЕС и разпоредбите в тях относно марката и дизайна на Общността и е ценно помагало за всички, които се интересуват и работят в тази област.Брошурата (състояние: декември 2006 г.) може да се ползва в читалнята на Централна патентна библиотека.
icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg